B.Filosofisch Verzet3

 • B.Filosofisch Verzet 3

   

  Present Stage of the world-cd

  Niet uitgebrachte cd-compositie van Frank L., tekst octo (als ik hem weer op spoor kom, zal ik vragen of ik de door hem gecomponeerde muziek op de filosofisch verzet blog mag zetten…de woorden zijn door hem gekozen uit een meer dan twintig pagina’s tellende analyse, over een aantal lessen die ik meen dat de geschiedenis ons geeft, en was oorspronkelijk bedoeld als info voor enkele politiek geïnteresseerde mensen in het buitenland, vandaar dat ie in ’t Engels geschreven is) Ik kreeg de door hem gemaakte  cd toegestuurd, de dag na een mislukt aantal stakingsdagen; wat een oppepper ! Prachtige eigentijdse muziek, die in onze schuiven blijven liggen is.*1.instrumentale intro*2.consciousnessHow can we learn to be more assertive (weerbaar) in a proletarian way ?By taking intrest in philosophy, politics and history.By studying our concrete living conditions, where we work and live.By realizing that the emotional and psychological problems we are all confronted with, are being agravated (verergerd) by the current (huidig) system of production.That ‘s what real ideology is all aboutIt’s a kind of spiritual matter that has little to do with the classic ideology of religion…interpretated in a conservative wayHuman beings can get a lot of energy of being conscious of these things or they can make them sick*3. Lessons from HistoryIt is all so embarrasing (compromiterend, ambetant)*4. Present Stage of the WorldIdeology is a way to understand lifeConsciousness is born from practical experienceLeading to theoretical thinkingPolitics is a matching example of thisSometimes illusions are necessary to get back On the road of realismThe same laws that guide history can also be found in our own emotional, psychological and intellectual development.The present stage of the world has consequences on our global living conditionsOur first task is to understand the process of evolution :The preservation (behoud) of the world*5. Back to life : instrumental*6.Dashboard Life, the real filmTo preserve your world today Educate yourselve and others Find your inner calmResolve your relation problems in a human wayThink before you speakAnd every fight against colleagues, family, friends and lovers, is energy that cannot be used against the real exploiters*7.Flatfields :instrumental8. Public opion :instrumental Octo & Frank L. eind twintigste, begin 21ste eeuwVOOR WIE DE PRESENT STAGE OF THE WORLD IN CIJFERS EN TELLERS WIL VOLGEN  :  http://www.worldometers.info/           

  De politieke carrière als investering Al verspreidt de media soms wat mist over 'onze' energie, die in de handen van de zuiderburen zou vallen, (de gewone Fransman heeft daar ook niets over in de pap te brokken)...over de verloning van de politieke kaste is ze vrij open en bloot. Al werd de altijd als prachtexemplaar voorgestelde Europese lijstrekker voor de CD&V (met zijn ontelbare cumuls in beheerraden) in het weekend nog uitgebreid gecoverd, één van onze grote kranten, die nergens politieke conclusies trekt uit wat ze schrijft, pakte uit met een uitgebreid verslag over de inkomens van onze verkozenen.  Wij leven in een land waar men nog niet zo lang geleden 2 miljoen Euro ontslagpremie betaalde voor een ex-ceo van onze nationale (hopelijk) spoorwegen. De man kreeg daar bovenop nog een prachtige plaats aan het hoofd van de CDV-Oost-Vlaanderen en 80.000 Vlamingen stemden op hem. Inmiddels is hij minister. Is een grote groep onder ons echt in een bepaalde fase van hun ontwikkeling blijven hangen,of worden de verkiezingen vervalst ? Kinderen kan men nog wijsmaken dat fabrieken ook 's nachts moeten blijven doordraaien omdat anders de machines stukgaan of dat leiders geweldige toplonen moeten hebben omdat ze anders het risico lopen van omgekocht te worden...zo zitten de huidige samenleving en de morele normen dus niet in mekaar. En dat zou dus de schuld zijn van 'onze' normvervaging ? Dat gaat toch maar voor een klein gedeelte van 'de' kiezende medemensen op...zou je denken...en toch blijven de zich verrijkende klieken aan de macht. Is dat omdat er altijd net vóór de verkiezingen altijd toevallig schandalen rond topwielrenners gelanceerd worden (zie de zogezegd Gezond Verstand Partij die al langer het grote gelijk en het vel van de toffe, maar weer domme T.Boonen en zijn ploegleider wil...of is de meerderheid onder ons 'volk' ook tof en dom of op 'handige' lieden en suksesstories van handige 'sjaggelaars' verzot ? Of speelt ons a-politiek willen zijn en ons foert-stemmen ons gewoon parten ?  We zullen na de verkiezingen misschien moeten vasstellen dat wanneer het 'volk' gesproken zal hebben dat dat dan gekozen zal hebben voor partijen die dat 'volk' in twee of drie stukken wil kappen...terwijl de overgrote meerderheid van de Belgen dit eigenlijk niet wil...probeer dat soort democratie maar eens te begrijpen. In de overgrote meerderheid van de landen van de wereld slaagt men er in om met verschillende 'volkeren' eensgezind samen te leven...godsdienst en politiek hebben het recht niet om de mensheid in 'volkeren' op te delen en zoals de Zwitserse militaire industrie die de eerste drie maanden van dit recessiejaar voor 136,9 miljoen Zwits.frank naar 54 landen wist uit de voeren (18°/o meer dan begin 2008). Ons land was de derde grootste afnemer. Ons land wordt geleid door de onbaatzuchtige heren en dames waarvan hoger sprake.Totdaar dit artikel, zodat U nog even volgende links over de ernst van de situatie kunt doornemen : over hoeveel de toppolitiek verdient én mag cumuleren http://fotofilosofie.skynetblogs.be   OC& TS imag-word Art of Facebook Fotofilosofie

  Paramilitair extreemrechts in Centraal Europa !Weer een stapje achteruit met de wereld. Niet alleen elementen die vanzichzelf  denken tot de linkerzijde te behoren en in 2008 al meer dan 1100 auto’s in brand hebben gestoken, zorgen voor nodeloos geweld dat de gewone mens vervreemd van elk zinnig verzet.  In Tsjechië en Hongarije blijkt de jacht op zigeuners zoals ten tijde van het bourgeoisfascisme van de nazis weer te zijn opgedoken. In die mate dat zigeuners ook al tegenmilities vormen. In Tsjechië noemt één zo’n extreemrechtse paramilitaire groep zich ‘extreemrechtse arbeiderspartij’. In Tsjechië noemt één zo’n extreemrechtse paramilitaire groep zich 'extreemrechtse Arbeiderspartij', dezelfde leugen als destijds in de afkorting van NSDAP van de nazis misbruikt. Alsof dat nog niet genoeg was, is er ook een grensconflict tussen Kroatië en Slovenië in de maak en is Kosovo is nog altijd niet erkend door Servië.  Normaal gezien zijn het altijd een aantal jonge of oude heethoofden en verzuurde jonge en ouderen die geweld steunen als middel om grensproblemen (schijnproblemen) op te lossen.  Niet alleen in Centraal Europa steken oude barbaarse methoden het hoofd weer op.  Het ‘democratische’ Israël en Palestina hebben nooit iets anders gekend en slagen er nog altijd niet in van één gebied te vormen. In de zogezegde jonge democratieën in Afrika of Thailand en vele andere landen gaat men na elke verkiezing over tot moorden en plunderen onder het masker van etnicitieit of religie of omdat je tot een politieke groep behoort.  Onder het mom van nationale ‘democratische verkiezingen’ komen de grootste schurken hun termijn uitdoen. Hoog tijd om de wereld als één land te gaan regeren met een aantal programmapunten die het programma van de rechten van de Mens op een planetaire schaal kunnen verwezenlijken. Je kan het programma al op het internet lezen en er voor stemmen of jezelf opgeven als kandidaat voor één van de projekten-drietalig programma op http://bloggen.be/conscience2008

   

  Benieuwd of SPA verkiesbare plaatsen geeft aan SPA-rood  De procedures om jezelf als SPA-lid verkiesbaar te stellen voor de verkiezingen van juni lopen reeds.  Zal de Spa de leden die bij de jongste verkiezingen met bijna 34%(in Antwerpen bijna 60%)voor een andere voorzitter dan Caroline Gennez kozen, toelaten op de lijsten en enigszins op verkiesbare plaatsen zetten ?  Welke gaat de reactie van de professionele politici binnen de SPA zijn op het boek van SPA-boegbeeld Eric  Debruyn dat in maart dit jaar uitkomt ? Zal er langs deze weg dan toch iemand met andere politieke voorstellen in het (Vlaamse)parlement geraken nu de noodzaak van staatsinterventie in 2008 na de euforie van het neoliberalisme werd aangetoond ? Tijd voor een interview, want de klassieke media doen alsof hun neus bloed.  Politici als Dedecker JM, destijds oppositionele figuur binnen de VLD werden voor minder te pas en te onpas opgevoerd. Onder dit vriesweer met zijn charmes en akeligheden gedijt ons landje in de ogen van wat we zien en lezen in de media, nu een nieuw premier met al reeds de nieuwe superlatieven toegedichte eigenschappen ‘het roer’ heeft overgenomen.  Graag hadden we meer gehoord over echt fiscaal rechtvaardige maatregelen en over overheidsgeld om banken te redden maar dan op een manier waarop de belastingbetaler ook iets te zeggen heeft.  Voorlopig is het wachten op een veroordeling van de aanval van Israël op Gaza en op een initiatief om te beginnen met Oost-Europa de lonen in alle sectoren te’ verwesteuropatiseren’…die van Bekaert die hun nieuwe machines bewaken voordat ze naar Slovakije zouden kunnen worden getransporteerd, zullen het graag horen.  Wachten is het ook op wat de minister van buitenlandse zaken nog wel alleen kan beslissen en wat de reactie van de werkende en werkeloze of studerende en gepensioneerde kiezers gaat zijn op wat er na het 1929-effect van 2008 nog allemaal op economisch gebied te verwachten zal zijn.   Ondertussen schrijven niet verkozen mensen van allerlei partijtjes of groepen of alternatieve media verhelderende artikels over wat er in de wereld gebeurd en bracht vrt-Canvas terzake gisteren een boeiende reportage over de enorme energievoorraden op de bodem van ‘onze’oceanen…in zoverre daar in de toekomst ook niet gevochten gaat worden.  Een mens zou zich gaan afvragen of die voorraden niet best ‘geïnternationaliseerd’ zouden worden.  Indien er ergens in het universum een beschaving bestaat die dat wel heeft gedaan, zal deze zeker alle oorlogen en armoede hebben overwonnen. ..en zal deze in het besluitvormingsproces dat daar naar leidde ook ooit eens vernieuwers hebben toegelaten.  Bedankt voor de aandacht in 2008 en op naar een 2009 met een beter einde, want zoals U wellicht ook al opgevallen is, de ploerten der aarde beslissen altijd tot oorlog na een opening van Olympische Spelen of een jaareinde, waar mensen altijd op beter gaan hopen.  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Oorlogsverzet in Israël zelf uiteengeschoten Het internet biedt de mogelijkheid om naast de klassieke berichtgeving die we hier in het Westen ontvangen, rechtstreeks in contact te komen met inwoners van oorlogsgebieden zelf, in dit geval oppositionele antiöorlogsgroepen  in Israël zelf.  Rudi Vranckx van de VRT zal er misschien lang na de oorlog verslag over uitbrengen, maar het is nu reeds dag na dag mogelijk om je over de toenaderingspogingen tussen Arabieren en Israëlieten en de houdingen van de vakbonden in Israël te informeren. Boeiend hoe men de eigen inwoners onderdrukt om ten oorlog te kunnen gaan. De oppositionele groepen in Israël hebben niet alleen een gedegen kritiek op hun onverantwoordelijke regering en ook op Hamas, ze hebben ook voorstellen om de problemen van het midden oosten eindelijk van de baan te krijgen.  Alle leiders van oorlogvoerende landen en anderen reizen weer over en weer om de zaak weer op te lossen en binnen een paar weken is het de beurt aan de nieuwe USpresident met én een Arabische  én een Hebreeuwse voornaam om vooruitgang te proberen boeken...maar bllijvende vooruitgang is verbonden met economische vooruitgang...en daar knelt het schoentje...vandaar dat de kritiek van de oppositie in Israël tegen de eigen regering en haar rechts-extremisten en tegen Hamas en de PLO zeer terrecht is. Neem op tijd afstand van het neo-liberalisme. Hebben wij door onze ‘koopangst’ de crisis veroorzaakt ? Een bijdrage over de vraag of er een verschil is tussen onderconsumptie, een liberale term (niet genoeg (kunnen)kopen) en overproductie (een linkse term). Overproductie in de zin van dat er niet genoeg geld is om terug te kopen wat we hebben geproduceerd. Een bijdrage over waarom de aanpak van Keynes( staatsinterventionisme) een kans kreeg na de oorlog. Kan de overproductie opgelost worden als de Staat ,al geld pompend in de economie, die overproductie opkoopt ? Trouwens dat geld wordt momenteel vooral gebruikt om banken en bedrijven te redden en riskeert dus weer op de beurs in rook op te gaan. Een openbare bank met rigide regels zou een hoop klanten kunnen hebben de dag van vandaag.  Partijen die winsten van multinationals rechtvaaardig willen belasten, waar zitten ze, waar blijven hun kiezers ? Zou het geld als het naar onze koopkracht vloeit wel het overproduktieprobleem kunnen oplossen ...of is er structureel nog meer aan de hand ? Wat met de contradicties dat de mensheid momenteel een productiecapaciteit heeft als nooit tevoren in de geschiedenis en er toch fabrieken moeten sluiten terwijl niet eens aan de vraag op wereldgebied kan worden voldaan…omwille van die economische term ‘overproductie’ dan nog, niet omwille van de technische productiecapaciteit ? Welke zijn buiten oorlogsvoering de alternatieven om de winstvoeten te herstellen ?  Hoe zal de geschiedenis oordelen over al die dingen waar we nu als mensheid echt beschaamd zouden moeten om zijn…vanwege ons onvermogen om ons voldoende te interesseren om te begrijpen wat er aan de hand is…om te beginnen.  De veroorzakers van oorlogen en economische rotzooi wordt  heel weinig  in de weg gelegd.  Dat alles maakt het zicht van de wereldwijde slachtoffers des te ondraagelijker…voor sommigen althans, we kunnen ook doen of onze neus bloed.    6/1/9   http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Dodendans voorhistorische marionetten Net zoals het leven van eenieder dat hier rondloopt een bepaalde bedoeling heeft en de zin ervan afgemeten wordt aan ons levensverhaal en dat van anderen, net zo probeert onze collectieve voorgeschiedenis ons duidelijk te maken welke krachten echt menselijke vooruitgang dienen en welke krachten uit het verleden ons gezamenlijk ten gronde zouden kunnen richten.  Net zoals een kind dat mishandeld werd geen nut ziet in de agressieve communicatie van de mishandelaars, zo heeft de mensheid ook geen boodschap aan de uitleg van oorlogsstokers.  Hun uitleg stinkt en is gebaseerd op vergiftigde logica.  Zij die de zwaarden tot ploegen willen omsmeden staan eens te meer te roepen in de woestijn, alhoewel, indien er daar een referendum zou worden over gehouden, ze een absolute meerderheid zouden verwerven.  Diegenen die aan de touwtjes trekken van de wapenproductie en wapenhandel, trekken ook aan de touwtjes van het merendeel der regeringen die dan weer aan onze touwtjes trekken.  Zo komt het dat er alle dagen zonder verzet nog meer wapens en munitie en vlieg-en andere voertuigen voor oorlogsdoeleinden geproduceerd worden…elke dag leuk naar het werk.  Van die deze week nog gebruikte bommen die in kleiner bommetjes uiteenspatten en tegelijk uranium verspreiden zal je niet lang leven als je ze moet maken.  ‘Conscience’, bewustzijn, geweten…om het hebben van een lifestyle gewoon begraven en vergeten.  Daarom gingen soldaten naar Irak, het is niet alleen de fout van ondermarionet Bush.  Daarom zijn werknemers in Gaza en in Libanon en Israel de slaven van diegenen die het overheidsgeld of het geld van de olie beheren.  Hoe gaan ze het solidair leren zijn met hun eigen klassegenoten leren ?  Zie ze marcheren, chargeren, dansend hun eigen dood tegemoet. Boeren, arbeiders, winkeliertjes, vrouwen kinderen, niets is hun heilig…vleesgeworden ontheiliging van alle waarden…alles in dienst van hoe ze een minderheid superaandeelhouders decadent rijk kunnen laten blijven.  Onnodig ze te vervloeken, ze vervloek hun eigen wel dag na dag en de rest van hun dodendansleven.  Naast de oorlogen die al bezig zijn, worden de volgende al voorbereid zoals niet alleen het recentste voorbeeld in het midden-oosten leert.  De premier van India heeft zijn verslag van de Mumbai-aanslagen klaar en zegt bewijzen te hebben voor een rechtstreekse en onrechtstreekse betrokkenheid van een deel van de beruchte Pakistaanse geheime dienst en andere delen van het staatsapparaat.  Heeft de Indiase elite die net als Israël wel atoombommekes mag maken al voorstellen gekregen van de CIA om Pakistan samen aan te vallen indien het de Taliban niet kan uitschakelen ?  Alle niet-Nato hulp zal wel welkom zijn want er gaan toch enkele Nato-leden gaan dwarsliggen indien Pakistan op de grensoverschrijdingen van de NAVO gaat reageren.  Hoe zal het van vanalles verdachte maar toch massaal in zonneënergie investerende Iran dit jaar aangepakt worden en op de berekende waanzin van Israël reageren ?  De monsters tekenen hun plannen verder uit en vegen hun voeten aan het feit dat energie opwekkende atoomcentrales bombarderen voor duizenden jaren radioäctieve ellende met zich meebrengt.  De monsters kunnen dit blijven doen omdat ze niet op voldoende assertiviteit, tegenstand, verzet…stoten…in Zuid-Amerika lijkt dit te veranderen en misschien raakt de gewone mens uit de Westerse landen met hun rijke sociale  ervaring wel uit zijn Bruto Nationaal Product-betovering terwijl Afrika de dagen afteld waarop het zich van zijn monsters kan bevrijden en eindelijk aan zijn echte toekomst beginnen kan.   Talloze mind-controlers moeten nog worden geneutraliseerd, kunnen dat worden indien steeds grotere groepen ,bijna gratis werkende slaven doorhebben dathun praatjes over godsdienst en vaderland en om ter goedkoopst werken hen wurgen.  Zeg nee tegen de afbouw van de vooruitgang die de mensheid al met veel bloed en tranen wist uit te bouwen.  Neen tegen scholen die worden gebombardeerd.  Indien het imperialisme de gewone mens weer kan verarmen en verder ontmenselijken qua kultuur en denken, zal het ons weer nog meer oorlogen kunnen injagen...op tijd de nodige ‘zetjes’ geven en weerbaar blijven om het af te remmen of in een nieuwe vorm van samenleven om te zetten  07/01/09   want er is meer nodig dan de volgende mij door een vakbond toegestuurde  advertentie :Manifestatie aan de Israëlische ambassade – vr 9 januari 2009 – 12u30 – avenue de l’observatoire 40, Ukkel Nationale manifestatie – zo 11 januari 2009 – 14u - zuid-Station, Brussel -Stop de slachting in Gaza ! Het stilzwijgen doodt! Stop het embargo tegen de Palestijnen Stop het geweld tegen alle burgers-stop de straffeloosheid-Opschorting van de akkoorden EU - IsraëlDeze oproep gaat uit van: 11.11.11. Alliance for Freedom and Dignity, Artistes contre le Mur Assocation Belgo-Palestinienne, CADTM,  CNAPD, CNCD – 11.11.11, COCAB, CODIP, Collectif Présence Musulmane Belgique, Communauté Palestinienne de Belgique, Génération Palestine, Groupe Palestine – Santé, Intal, Ligue Islamique Interculturelle de Bruxelles, LSP-PSL, MCP, MIR – IRG, Oxfam Solidariteit-Solidarité, Oxfam Wereldwinkels, Présence et Action Culturelles, PJPO du Brabant Wallon, PVDA-PTB, Solidarité Socialiste, Une Autre Gauche, Vlaams Palestina Komitee, Vrede vzw  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Lot & Tol en kinderen Thermisch lang ondergoed maken voor alle arme bibberende mensen in koude landen, dat zou pas zinnig zijn.  Maar nee, er is voor Wallonië een bestelling van wapens voor het Iraakse leger binnengekomen.  Nog iets wat ik gisteren vreesde en waar ik gisteren ook over schreef, kreeg ook al een negatief verlengstuk : raketten worden nu vanuit Libanon op Israel afgevuurd.  De machtigen vinden het dus nog meer nodig van voor de verdere achteruigang van het  lot van de mensheid ons de tol van het geld ophoesten voor verkwisting en vernieling te laten betalen. Het hoeft niet ons lot te zijn dat conflicten escaleren of meer en meer ingenieurs enz . werkloos worden in een wereld met nog zo veel te bouwen.  Gisteren toonde Canvas een prachtige documentaire van Kim Longinotto (Hold me tight, let me go) over kinderen met agressief en onhandelbaar gedrag waarvan men op drie jaar tijd andere jonge mensen van maakte. Per kind werd ongeveer 2,5 personeelslid ingezet en zelden heb ik mensen meer om hun inzet en aanpak kunnen bewonderen.  Dát is de weg vooruit voor de mensheid.  Investeren in mensen en voorkomen van ellende.  Nu investeert men in steeds meer oorlog en ellende.  Ik weet niet of hier ook vrijwilligerswerk aan te pas kwam, maar ik hoor de wettenmakers al in koor roepen dat daar geen geld voor is.  De kinderen leken aanvankelijk totaal hopeloos veroordeeld tot het vervallen in een patroon zoals ze dat misschien gedeeltelijk hebben overgeërfd en een patroon dat ook duidelijk door hun negatieve ervaringen met de buitenwereld bepaald was.  Hun vocabulaire kende alle lelijke woorden die  de boulevard cultuur onze kinderen aanleert en alle termen die je moet roepen als je een ander aanvalt.  Toch leerden het merendeel van hen zich te uiten en gingen ze anders communiceren en werden ze blijer door de dingen die men hen aanleerde.  Werk genoeg aan de winkel dus ook voor al die andere, rechtstreeks door oorlog getraumatiseerde kinderen die vaak al decennia niets dan waanzin hebben gezien.  Keep on producing the bullits oh dear stockholders (aandeelhouders), bijna schreef ik ‘ashholes’, dus ook bij mij dreigt de invloed van de echte Big Brother zich al eens te uiten.  We moeten ons niet alleen in onze persoonlijke leefwereld leren uiten, al ons iets dwarszit er over praten ; ook in onze sociale interakties kunnen we ons een mening leren eigen maken en die leren verdedigen en er in het verlengde ook steeds meer nefaste politiek mee leren veranderen.  Anders blijven we vrijblijvend ter plaatse trappen terwijl alle achteruitgang over onze hoofden wordt beslist .  Laat ons bijvoorbeeld eens een videoboodschap maken voor alle Bin Ladens en Bushen en trawanten en hén waarschuwen dat WIJ aan HUN iets gaan doen als ze met hun rotzooi verder gaan…en die kans zit er dik in ! 8/1/2009

  Mail van Bush in mijn mailbus : De dag van vandaag circuleren er een aantal protestmails allerhande telkens het op de wereld de spuigaten uitloopt.  In de wetenschap dat de wereld bijna klaar is om zijn bevolking in belangrijke kwesties als oorlogsvoering of wapenproduktie een stem te geven, liet ik me uit sympathie voor de initiatiefnemers van dit kinderschoenprojekt in directe democratie, verleiden om te protesteren tegen de steun van de VS aan wat er in het slachthuis Gaza gebeurdt en zond een bericht aan de toch wel zeer lugubere minnaar van het begrip ‘vrijheid’in het Witte Huis.  De man liet een weinig zeggende mail terugzenden, te druk met verhuizen ?“On behalf of President Bush, thank you for your correspondence.We appreciate hearing your views and welcome your suggestions.Due to the large volume of e-mail received, the White House cannot respond to every message.Thank you again for taking the time to write.”Eigenlijk zou ik hem willen uitnodigen om via de eerste link op mijn blog deel te nemen aan een zeer uitgebreid en in drie talen neergepend wereldreferendum over bijna alle andere rotzooi dat nog van de planeet moet worden geholpen.  Misschien eens doen nu hij binnenkort met pensioen gaat.  Wat me eraan herinnert dat ik vergeten ben,de eis dat alle oorlogsmisdadigers naar het internationaal gerechtshof in Den Haag moeten, in het referendumprogramma voor het project justitie op te nemen.  Ik zou hem willen schrijven, hem al en die ultrarechtse oorlogsstokers rond hem, dat het voorzekers  een verkorting van mijn leven en van miljoenen andere bewuste mensen is geweest van al die decennia al die oorlogsellende in de media te moeten aanzien en bijna machteloos moeten te verdragen.  Wie denken jullie dat jullie zijn…wel ik zal het jullie zeggen : geen presidenten maar een soort feodale keizers der kiezers die bijna niks te zeggen hebben en die vanuit hun ivoren torens medeplichtig zijn aan het slavenleven dat zeker die paar miljard armsten onder ons mensen hier op aarde moeten lijden.  Supermanagers van superwoekeraars en speculanten, dat zijn jullie want iemand met de functie van ‘president’ zou in mijn ogen veel nobeler doelen moeten nastreven.  Voor de voorzitter van een gewone sportclub of voor de voorzitter van het Olympisch Comité, een landgenoot van die soms dappere Belgen George W, voor zo een mensen heb ik waardering, niet voor jouw stommiteiten op grote schaal.  Indien jouw landgenoten echt vrij waren George, hadden ze jou nooit verkozen want weet je , de weg naar de top bij jullie gaat via de voorhoedegevechten van de economische top van de miljardairs en hopelijk laat B.Obama dat nu koud.  Michael Moore, diegene die je ooit toeriep dat hij  een echte job moest zoeken  had het twee keer van je gewonnen, ware hij jouw tegenkandidaat geweest.  Belgium  Over de toekomst van betogingenProficiat aan allen die zijn gaan betogen tegen de oorlog in Gaza zonder zelf vernielingen aan te richten. Bij elke oorlog is het echter doodjammer dat er eerst een oorlog moet uitbreken vooraleer de reactie van de straat op gang komt.  Preventieve betogingen met een eisenpakket in de richting van een wereldwijde reconversie van de wapenindustrie en een  verbod op de wapenhandel waren echter nog beter geweest…een offensieve strategie in plaats van een defensieve is meer en meer nodig…weten we sinds Vietnam en alle oorlogen nadien.Betogingen worden vooral veel weggedrukt naar een item van weinig belang in de media.  We hebben ons zegje mogen doen en de democratie is weer eens gered.  Vooralsnog zijn er geen rechtstreekse verslagen van betogingen maar alleen verslagen van veldritten zondagsnamiddag.  Mensen mogen niet worden verontrust of aangemoedigd om na te denken over hun wereldbeeld.  Een ander voorbeeld zie je bij bedrijfssluitingen : we hebben toch een goeie ontslagpremie gehad er er mag de volgende jaren rustig verder worden geherstruktureerd.  Wereldwijd dezelfde lonen voor hetzelfde werk eisen hebben we nog nooit gevraagd.  Eerst nu komt vredesaktie vzw in het nieuws met al die torenhoge cijfers over de Belgische wapenhandel met ondermeer Israel.  Maar er is ook vooruitgang te bespeuren.  Vandaag werd bekend dat de staat met zionistische ambities bijna de atoomindustrieïnfrastruktuur van Iran had gebombardeerd als de administratie van de Verenigde Staten een beetje meegewild had.  Hoe aartsdom kan de politiek van de waanzin zijn en worden ?  We zullen ze hun speelgoed moeten afpakken of deze agressieve kinderen ‘breken het hele kot af.’  Internationale ontwapening op de agenda zetten.  Het kan.  Misschien door actief aan het politieke spel deel te nemen en te eisen dat er op partijvergaderingen van de partij van je keuze, duidelijke standpunten ingenomen worden over het wegwerken van oorlogen en armoede.  In vele partijen zijn het een groepje mensen die daarover voornamelijk niet beslissen, want de kleine monstertjes zoals Brussel Halle Vilvoorde die ze koesteren, vergen alle energie.  Zou het teveel gevraagd zijn om verder te kijken dan de neuzen lang zijn…er moet toch wat tijd over blijven om hierover serieus parlementair werk op te starten vermits het grootste deel van de wetteksten toch door advokatenkantoren geschreven wordt.   Loont het dan echt niet de moeite om vanuit onze eerder luxueuse positie het politieke apparaat aan te zetten om onze terechte verontwaardiging over  al die kinderen die nooit kind kunnen zijn in toekomstgerichtte initiatieven om te zetten ?  12/01/2009  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Het leven als totaalcompositie ,aan de verdeelde kinderen der natuur Niet -handelen is onmogelijk.  Voor ons is het leven een instandhouden en doorgeven van genen en tegelijk van waarden als tolerantie, eerlijkheid, spiritualiteit, goedheid...en al hun tegenpolen die nog te vaak in het stadium van negatieve emoties gevangen zitten. Hoe handelen om daaruit te raken ?  Vermits ons leven uit een aantal mekaar rakende deeldomeinen bestaat; is de keuze van het handelen zoiets als dagelijks een muziekstuk schrijven en uitvoeren.Voor iedereen is zo’n muziekstuk uniek; gelijkaardig en verschillend tegelijk...en toch wordt het altijd op het moment NU gelijktijdig opgevoerd. De instrumenten zijn al de verschillende decors in ons leven : wij, werk, familie, vrienden, organisaties, gebouwen, velden,… . Iemand kan zelden  én tegelijk componist, dirigent en instrumentbespeler zijn.  Soms zijn we alleen instrumentbespeler; soms componist; soms dirigent.   Allen samen zijn we in beperkte of meerdere mate componist; maar altijd instrumentbespeler...alleen de krachten die ons dirigeren kunnen we maar heel moeilijk vatten.  Heel de geschiedenis van de mensheid, vanaf het moment dat de stof overwegend stof was;  maar ook al, hetzij primitief, bezield (=met energie beladen); is een poging om vanuit de chaos van ‘klanken’ te komen tot die symfonie die ons leven zijn kan.  De symfonie is al eeuwig in uitvoering; maar haar klanken zijn vaak alleen vanuit gebeurtenissen en stilte verstaanbaar en vertaalbaar binnen ons eigen en naar anderen toe.  De noten zijn als de wetten van de materie; de materie  die de symfonieën schreef die ons vanuit haar deed ontstaan.  Er was veel ‘intuïtie’  voor nodig om atomen en moleculen zo te doen passen dat ze uiteindelijk tot het ontstaan van ons biologische leven konden leiden...toch werd het niet ‘niets’ willen zijn en het altijd ‘iets’ zijn uiteindelijk ‘ons’ via de reis van straling tot cel enzoverder.  Via planten en dieren liet de natuur, dezelfde kracht als van dewelke ons ‘wij’ gemaakt is, al zien dat ze een groot kunstenaar is.  Om de aap tot mens te kunnen laten worden; een proces dat op een bepaalde manier eigenlijk nog niet voltooid is, was er heel veel lawaai en verwarring nodig; net zoals de wijsheid in onze levens ook niet altijd vanzelf komt.Wij moeten nu die symfonie schrijven die de wereld zo veranderen kan, dat meer mensen de kans op een echt menselijk bestaan krijgen...niet alleen  in materiële  zin.  Onder zo’n omstandigheden is het makkelijker om aan de eigenlijke ontwikkeling van ons bewustzijn te beginnen.  Ieder zal zijn eigen partituur heel goed moeten leren beheersen... maar zich vooral eerst de notenleer moeten eigen maken : hoe meer mensen kennis en inzicht krijgen in de notenleer van emoties, wetenschappen, geschiedenis...des te mooier zal de uiteindelijke symfonie zijn. Toen men vroeger de boten nog met slaven bemande, gebruikte men de zweep om die mensen doen te roeien.  Nu wordt onze cadans bepaald door de dreiging met ontslag.  We hebben ons zo neergelegd bij hoe alles in functie van de geldzweep gehanteerd wordt, dat we slaven van het geld geworden zijn en sommigen onder ons zich zelfs spiegelen aan de superdeluxeverlangens van onze topmeesters. Als het resultaat van dat leven om te werken is dat er opeens wegens ‘depressie’ geen huizen meer worden gebouwd omdat niemand geld heeft om er een te betalen, dan gaan we dat vanuit die mentaliteit nog aanvaarden ook…alhoewel we wel de kunde en de middelen hebben om die huizen te bouwen, bij wijze van voorbeeld.De tijd dat onze voorouders dieren of mensen offerden om naar de gunst der ‘goden’ te dingen; lijkt achter ons te liggen; niets is echter meer waar.  Ons altaar van rijkdom wordt nog altijd gevoed met de ‘slachtoffers’ van oorlog en uitbuiting en honger; die in de meest verpauperde maatschappijen leven.  Niet alleen uit het ‘onderontwikkeld’ gehouden  deel van de wereld halen wij onze ‘offers’.  Ook hier bij ons voelen steeds meer mensen zich minder ‘goed in hun vel’ in deze door het geld geregeerde samenleving.  Het nihilisme groeit, want de burgerij en de godsdiensten en het politieke systeem hebben geen overkoepelende antwoorden op de echte levensvragen.  Leraars kunnen daarom ook op steeds minder respect van hun leerlingen rekenen.  Het aantal zelfmoorden stijgt en pillenhandelaars doen gouden zaken.  Het lichaam geeft vaak signalen van de ziel en wij begrijpen ze  niet en hollen naar de apotheek voor dingen die niks met infekties te maken hebben.Op gedurfde inzichten in verband met ons zieleleven en op dingen die echt lichamelijk gezond kunnen maken, rust een taboe tussen mensen in relaties die zich vaak elk in hun eigen loopgraaf ingegraven hebben...en niets van de vaak als ‘vijand’ beschouwde partner of andere relaties menen te kunnen leren.  Onze autowegen zijn overbezet en onze steden verstikken onder die dagelijkse aan-en afvoer. Het openbaar vervoer blijft duur en onvoldoende uitgebouwd en de stedelingen blijven de auto verkiezen.  Wat niet op onze stoepen en in onze bedrijven gebeurd raakt ons te weinig.Veel van het werk dat we doen is overbodig indien de zaken even anders zouden geregeld zijn.  Beeld je eens even in hoe een wereld die in plaats van op de geldzweep ; op onderwijs en cultuur zou gebasseerd zijn; er zou kunnen uitzien.  Voorwaarde is wel dat we emotioneel klaar zouden zijn om die ‘gezelzweep’ niet meer nodig te hebben en dat we ons verstandelijk en organisatorisch op zo’n overgang zouden voorbereiden.  Vermoedelijk is een overgangssysteem waarin geld op een administratieve in plaats van op een speculatieve manier gebruikt wordt; eerst nog nodig. De telecommunicatie de dag van vandaag; biedt mogelijkheden genoeg om dit allemaal te organiseren...en nu het systeem onder wiens dwang dit allemaal ontwikkeld werd weer eens in een recessie komt; wordt het tijd dat wij ons rechtmatig deel van de erfenis opeisen...en ons eigen alternatief vooropstellen. Weg van de stress en het afgejakker en het in stand houden van oorlog en armoede, meer in de richting van er voor te zorgen dat alles in de concertzaal aanwezig is om een prachtige symfonie te spelen.  Op weg naar lekker gezond eten, propere energie, zinvol werk, iedereen een dak boven zijn hoofd en tijd voor een leven lang onderwijs en cultuur zodat we een beetje dichter bij de zin van ons zijn geraken kunnen.     

  Waarom is dit nieuws geen topitem ?

  Gaza en gasleveringen zijn niet de enige nieuwsitems . De wereld is ontzettend groot en klein tegelijk geworden, tal van onrustwekkende gebeurtenissen krijgen amper aandacht. Dat is sinds ‘mijnheugenis’ altijd al zo geweest want mensen met veel mediamogelijkheden rondom hen, willen voornamelijk vermaakt worden en daar speelt de media dan op in. Welk nieuws misten we zoal ?In het Nepal van na de omwentelingen die de linkse oppositie aan de macht brachten, boekte men vooruitgang op vlak van gezondheidszorg Volgens recente onthullingen moedigde de legertop moorden op ongewapende burgers aan met medeweten van de CIA.  Waarom is dit geen wereldnieuws ? Change ? Yes we hope In Ethiopië verwacht men een nieuwe golf van geweld  We hebben natuurlijk gehoord dat de Tamiltijgers bijna verslagen zouden zijn, maar niet van de jacht op journalisten in Sri Lanka. :In Assam, India dreigen allerhande tegenstellingen te ontsporen :

  Problemen die inzicht en inspraak belemmerenDeze keer geen bijdrage over de invloed van de media op het wereldbeeld van mensen, ook niet over de levensduurte voor een groeiend aantal mensen, maar over hun persoonlijke leefwereld.   De politieke wereld weet drommels goed dat misschien wel ongeveer de helft van de mensen zodanig met hun eigen leefwereld bezig is dat deze groep zich qua politieke keuze niet zozeer op inhoud dan wel op de populariteit van enkele gezichten richt.  Hun stemgedrag is eerder gebaseerd op rancune en wisselende proteststemmen dan op een beduidende verandering van het beleid. Enorm veel ouderen bijvoorbeeld, staan in voor de verzorging van hun partners en kunnen zelf niet al te best meer uit de voeten.  Ze zijn al blij dat ze hier en daar wat hulp van het sociale netwerk krijgen.  Hun geestdrift en de energie om nog wat van de wereld willen te begrijpen maakt langzaam plaats voor een soort apathie in het licht van allerlei kwaaltjes en het naderende levenseinde.  De hoop op beterschap na het leven heeft met de tanende invloed van de religie ook een flinke deuk gekregen.  De belangstelling voor het soort filosofie dat in de vorderingen van de wetenschap gedurende de laatste twee decennia ook een spirituele meerwaarde ontdekte, kan heel klein genoemd worden.  Nochtans zou de levensmotivatie van die groep mensen door een belangstelling in al die dingen een flinke bijdrage aan hun gezondheid kunnen vormen.De berichtgeving overdonderd hen met negatieve gebeurtenissen zonder een flinke portie aandacht voor de onderliggende problemen.  Als er niet tal van vrijwilligers zoals de mensen uit Ziekenzorg of de verenigingen voor gepensioneerden en anderen bestonden, zouden deze mensen kompleet vereenzamen. Het sociale leven van het grootste deel van de ouderen staat vooral in het teken van de gezelligheid en infoävonden over hoe de wereld politiek in mekaar zit zijn uitzonderingen.  De laag mensen boven de zestig jaar die de mogelijkheden van het internet ten volle benutten is uiterst dun, een situatie die er eerst binnen een tiental jaren anders zou kunnen gaan uitzien.

  Ook de relationele problemen van oudere, zowel als jongere mensen, houden hen van de nodige sociale betrokkenheid af.  Te vaak worden die problemen oeverloos herleid tot praktische problemen zoals geldkwesties in plaats van te worden gezien als het resultaat van een deel negatieve emoties waar elkeen op zijn manier in meerdere of mindere mate nog zit.  Zolang dat allemaal onvoldoende wordt begrepen komt men ook niet toe aan het begrijpen van de eigen verhaallijnen in het leven, kwesties waarvan de wortels ook tot in vorige generaties kunnen teruggaan.  Een heel pak Vlamingen heeft zich nog op het persoonlijke, nog op het politieke vlak leren uiten. Een vierhondertal jaar geleden werden onze streken onder de knoet van de strenge Vaticaanse leer gehouden, in tegenstelling tot de Nederlanders die het recht opeisten om te ‘protesteren’ en de bijbel op een kritischer manier te gaan lezen.  Misschien ook daarom dat ze ondertussen politiek gezien veel progressiever reageren.  Ze zijn ook vaak gewoon spontaner.  Een Vlaming die ergens ietwat harde sandwiches of zo krijgt voorgeschoteld, zal die opeten.  De gemiddelde Nederlander zou gewoon protesteren en zeggen ‘dat die broodjes niet te vreten zijn’ bijvoorbeeld en hij zou er andere krijgen.  Ons heeft menvoor een stuk binnen de cultuur van het lijden en afzien en de kritiekloze  gehoorzaamheid grootgebracht.  Ook de invloed van dit soort collectief geheugen  neemt gelukkig met de jaren af.  Wat er als positiefs in de plaats voor kwam is nog de vraag.  Na eeuwen onderdrukking kregen we een zekere welstand en werden we verslaafd aan een aantal bezigheden die de tijd dat we in bewustmakende dingen kunnen steken ernstig hebben aangetast…kijk maar naar de cijfers van de miljoenen soorten computergames die we kochten.  Dat kan toch ook niet de bedoeling van het leven zijn, geëntertaind worden van in de wieg tot aan de …overgang ?  Spijtig dat er niet ergens in de Koran of de Bijbel of waar dan ook staat dat de moeite dat men  doet om op persoonlijk en collectief vlak een betere wereld na te laten in het mogelijke ‘andere leven’ niets dan voordeel opleveren zal.  Als ezels dienen we vaak precies een wortel te worden voorgehouden voordat we bereid zijn bepaalde stappen in de richting van, in dit geval, bewustzijnsverruiming te doen.  Van het leven houden is er een mateloze interesse voor tonen…hoe meer mensen dit beseffen, hoe meer er in progressieve zin situaties  en mensen veranderen kunnen.  Tot besluit, jong of oud, wordt nooit levensmoe.Octo 14/01/2009

  Hillary Clinton ‘s ‘slimme kracht’-aanpakOp een hoorzitting voor congresleden maakte HC vorige dinsdag 13/01/09 enkele beleidslijnen voor de door haar te volgen buitenlandse politiek duidelijk. Zal de US –agressie afgezwakt worden en zal men zich meer schikken naar de beslissingen van de Verenigde Naties ?  Veel blijft voorlopig nog onduidelijk. Ze kiest dan wel voor de weg van de diplomatie, maar sluit niet uit dat militair geweld soms nodig zou kunnen zijn. Als ze daarmee bedoelt dat de avonturen van Israel verder goedkeuring gaan krijgen, zitten de terroristen wellicht op rozen.De nieuwe minister van buitenlandse zaken HC, die de politiek van de republiekeinen ooit als een uiterste rechtse samenzwering omschreef, zal heel erg anders moeten regeren als ze uit dat vaarwater wegraken wil.  Ziet dat er naar uit ?  Zal zij haar politiek ook  richten op het verstevigen van de geostrategische posities van de VS, die in geval van wereldconflikten en daarbuiten tenminste over het wapen van de controle van de grondstoffen wil blijven beschikken ?  Het is meteen al een valse start van de Israëlische aanval op Gaza niet te veroordelen.  Wat Israel doet, kan het niet zonder US-steun, en die steun intrekken ziet men Obama & Co nog niet direct doen, omdat daar in het Congres geen meerderheid voor is…bijlange niet.  Het minste dat men mag hopen is dat de nieuwe VS-ploeg voorwaarden aan die steun gaan verbinden. Geen meerderheid in het Congres hebben, mag daarvoor geen alibi zijn…gedurende bijna acht jaar heeft de vorige president Bush dat congres aan zijn laars gelapt.  Al die officiële tranen en solidariteitsbetuigingen voor de mensen in Gaza gaan geen oplossing voor de problemen in het midden oosten genereren.  Ze hebben nu in de VS eens een president die destijds bijna als enige senator tegen de oorlog in Irak stemde…en ze willen hem al voor de kar van al die oude krokodillen in het congres spannen.  Voorlopig gaf Clinton nog niet teveel van haar visie op haar intenties prijs en eigenlijk is het weer bang afwachten welke wegen men vanaf volgende week gaat bewandelen. Interessant om nu reeds te weten is dat Clinton en Obama het recht van Israel om zich te verdedigen steunen.  Waarschijnlijk hoopt men dat de Gaza oorlog vanaf volgende maand weer geschiedenis is en het oude verhaal van onderhandelingen over een tweestatenoplossing weer bovengesleurd kan worden.  Eerst moet de uitslag van de verkiezingen in Israel nog worden afgewacht. Twee Arabische partijen zouden misschien wel eens niet mogen meedoen van de huidige Israëlische regering.  Heel deze hutsepotdemocratie van enge dienaars van belangengroepen aldaar is nog maar eens een bewijs dat de moderne wereld niet meer vooruitkan op basis van het soort politiek dat op nationalistische gronden steunt.  Achter de schermen dient zo een politiek toch maar de belangen van de bovenste laag van de samenlevingen waarbinnen voortdurend een strijd om economische belangen heerst.  De gewone mens in het midden oosten en elders is er het slachtoffer van.Benieuwd kijken we ook uit naar de datum waarop het VS-leger zich uit Irak zal hebben teruggetrokken en wat men met de voor Afghanistan aangekondigde troepenverhoging gaat aanvangen.  Tot zover weten we alleen dat er met de drie toplui van Republikeinse signatuur in Irak verder zal worden samengewerkt.  Ook van de diensten van de privélegers in Irak, de VS-‘huurlingen’, zal in tegenstelling tot een eerdere verkiezingsbelofte, verder gebruik worden van gemaakt.Over het dossier Iran blijft de nieuwe ‘secretary of state’ herhalen dat dit land atoomwapens wil, terrorisme steunt en alle opties tegenover deze staat open blijven.  Met betrekking tot Soedan wil men weer onder de mantel van ‘humanitaire acties’ no-fly zones boven Darfur afdwingen.  Hoe dat afdwingen moet gebeuren blijft nog de vraag, maar het ziet er naar uit dat de strijd om invloed in olierijke naties niet aan de ‘concurrentie’ gaat worden overgelaten.  Alle energiebronnen ter wereld ten goede laten komen aan de totale wereldbevolking zit er nog niet aan te komen…als U al een stille hoop in die richting moest koesteren.   Centrale vraag blijft in hoeverre de nieuwe bewindvoerders met hun nieuwe aanpak niet alleen het imago van de VS in het buitenland willen oppoetsen in plaats van grondiger koerswijzingen door te voeren.  Hetzelfde pad blijven bewandelen zal het terrorisme niet tegenhouden.  De armoede in de oorlogsgebieden uitroeien zal daarentegen de steun voor elke soort van fundamentalisme wegnemen.  Geld blijven verspillen aan militaire avonturen zal zoals in het verleden even nefast blijven als alle in rook opgegane speculatiegeld op de beurzen…inbegrepen de verliezen van de pensioenspaarfondsen.15/01/09

  Zalig ‘de’ Progressieven…want zij zullen wel eens uit hun spraakverwarring raken.  Nog voordat er ‘verzet’ onder de vorm van socialisme bestond, waren er al progressieven.  De leiders van de slavenopstanden, de boeren die tegen de adel in opstand kwamen, de burgerij die de adel een paar honderd jaar geleden van de macht begon te verdrijven , het oorlogsverzet als reactie op het moorddadige imperialisme, dat niet langer meer ‘progressief’ is omdat het de wereld in steeds meer miserie lijkt te storten…en er aan ‘vooruitgang’, ‘progressiviteit’ nog zo een gebrek is.Wat die naamsinterpretatie van de afkorting SPA betreft, kunnen we kort zijn, ‘socialistisch’ betekent dat ten minste een deel van de grote economische sectoren in gemeenschapsbezit zijn. Dus, kom niet af dat men op zijn ziel is getrapt met een naamsverandering, als men zelf gedurende jaren heeft meegewerkt aan de privatisering van de samenleving…of dat ‘progressief’ is…eerder een stap terug als je ziet dat de overheid de gebouwen waarvan ze vroeger eigenaar was, nu peperduur moet huren bijvoorbeeld.  De enigen binnen de SPA die ‘socialist’ zijn, zijn die van SPA Rood die bijvoorbeeld terug het recht op klant te zijn bij een openbare bank eisen.  Op zich zouden die van  SPA Rood niets tegen de titel ‘progressief’ mogen hebben, maar ze hebben dus wel door dat het door het patronaat gebruikte nationalisme langs die weg ook de SPA tot een vehikel van separatisten dreigt te maken.  Die mannen van vlaaams rechts of liberaal rechts  mogen dan wel populair zijn in de media, als het op goedkopere energie voor de gewone man aankomt gaan ze steigeren als electrabel een euro teveel moet betalen.   En noem ze alstublieft geen ‘socialist’ want anders komen ze misschien niet in de hemel…ook bepaald geen progressieve instelling, want wie zegt er niet dat de hemel eens ook wetenschappelijk kan worden verklaard of tenminste op een logische manier omschreven, thema waarover ondergetekende ook al vele filosofische pogingen pleegde, teneinde de ‘alles voor vlaanderen, vlaanderen voor Christus’-mentaliteit een beetje te proberen ontzenuwen.  Jaja, die Christus, de man heeft ons via de interpretatie van zijn woorden en daden niet alleen weldaden gelapt, het weze hem vergeven want het is niet hij die beginnen schrijven is, of het zou dan toch moeten waar zijn dat inspiratie over de dood heen werkt in de vorm van, laat ons het maar even ‘heilige geest’ noemen.  Van op de schoolbanken leerde men ons dat we oneindig goed, oneindig medelijden hebbend, oneindig geduldig en oneindig dit en dat moesten zijn…met als gevolg dat de kinderen die dat echt meenden in veel gevallen  een heel hoop miserie over hun kop trokken als die naastenliefde in ’t algemeen meestal in dezelfde richting verliep.  Het moderne geloof  vertrekt eerder van het standpunt dat je ,als je ongelukkig bent, je daar zelf maar iets moet aan doen zonder te gaan flippen als diegene waarvan jij denkt dat hij of zij de plicht heeft van je gelukkig te maken, het niet meer ziet zitten of je niet meer verdragen kan. Wie zijn wij om mensen bij die keuzes te beoordelen of veroordelen ?  Iedereen moet maar weten en ondervinden op welke manier hij of zij zich verbeteren of verslechteren kan en op welke manier hij of zij naastenliefde in medevoelen of andere gevoelens omzetten kan, zonder in het oude ‘medelijden’ te vervallen. Ook die emotionele evolutie heeft met al of niet progressief zijn te maken.  Alleen aan jezelf denken kan zich zowel vertalen in, steun aan  partijen die tegen meer dan 0,7%  ontwikkelingshulp zijn (en die zichzelf ook heel progressief vinden) ,of  als echte vrienden in nood zijn,ze  met een kluitje in het riet sturen…misschien ben je niet alleen voor hen maar op termijn ook voor je eigen heel progressief bezig als je jezelf niet helemaal op je eigen directe belangen terugplooit.  ‘Eigen volk eerst, eigen ik eerst’, nooit progressief geweest, die gedachte.  Men moet natuurlijk niet heiliger willen zijn dan de paus, als die dat al zou zijn natuurlijk, ik denk dat hij even conservatief is als de Dalai Lama, die  zich overal te  onpas tussen politiekers vertoont en zich ook voor nationalistische karren laat spannen.  Kan een Boedha zich omkeren in zijn graf eigenlijk ? Leuk, weer een uitdagende denkoefening waarvan ik U het vervolg bespaar.              16/01/09

  Sociale Kinderen in aktie Ze verkochten hele degelijke stiften ten voordele van de Damiaanactie en één van de twee legde heel goed uit voor wat het geld ging worden gebruikt.  Een warm gevoel overviel me.  Ze bestaan dus toch, kinderen met interesse voor  wat er in de wereld gebeurt.  Mits aanmoediging van ons volwassenen kunnen we dan toch een generatie lanceren die het internet niet alleen voor entertainment gebruikt.  Ik legde hen uit hoe ze via sommige van m’n links al hun potentiële doelgroepen en de mensen die hen daar wereldwijd begeleiden konden bereiken. De tijd ontbrak hen en mezelf om hen uit te leggen hoe die oorlog in Gaza in mekaar zat en waarom alle regeringen en partijen in het conflict er niet in slaagden om de mensen aldaar degelijk werk en inkomen te verschaffen, maar er integendeel wel in slaagden van bevolkingsgroepen tegen mekaar blijven op te zetten.  Het had ook geen zin om de ‘naamsverandering’ bij de SPA toe te lichten of uit te leggen dat de ‘groenen’ momenteel roder programmapunten hadden dan diegenen die het nog bij de SPA voor het zeggen hadden.  Kinderen hebben die eigenlijk geen 35urenweek de dag van vandaag ?  Misschien zou ik hun jeugdige geestdrift alleen maar ontmoedigen door het over een belasting op de fortuinen van meer dan 1 miljoen euro te hebben…ze zullen met het ouder worden wel zelf hun besluiten trekken uit het reilen en zeilen in de wereld zeker. Ik vergat hun foto te nemen, maar die is toch al gesafed in mijn eigen ‘waves’. ‘Indien gij niet wordt als deze kinderen’, herinner ik me van mijn opvoeding …en inderdaad, ze hebben nog die gewone spontane reflex van op te komen voor iets wat hen onrechtvaardig lijkt. Ze brachten weer wat verfrissende contacten in onze wijk teweeg.  Dat noem ik pas ‘de boer op gaan’, dat waar onze grote politiekers de mond van vol hebben, maar waarmee ze in de praktijk in het algemeen alleen maar bereiken dat de gewone kiezer tijdens hun verkiezingstochten het verschil tussen al die mekaar bekladdende partijen niet meer ziet. Tussen de verkiezingen door mogen we op onze schermen en in onze kranten proberen uitvissen waar nu eigenlijk nog de wezenlijke verschillen tussen al die bekende politieke Vlamingen zitten.  Wat zouden deze kinderen later willen worden, vroeg ik me af.  Maatschappelijk werker misschien ? Mensen proberen helpen uit het doolhof aan sociaal veel te ingewikkelde wetten ?  Hopelijk worden ze later geen werkloze ingenieurs in de alternatieve energiesector, want al beloofd de hele politieke wereld vooruitgang op allerlei vlak, in hoeverre gaat de graaicultuur van de maximumwinsten geen spaken in de wielen van die en andere toekomstdromen steken ? 

  Fellow World  occupier Jobless? Time to wonder why ? Too much work, always producing more in less time ? Forced into a cruel competition with co-workers, other farmers or businessmen ? You ask yourself why all that war and poverty ? You wonder why a president or head of state can put the war machine in action against the will of the congress, parliament or the population ?  You wonder why a party leader against the majority of his party members can go to war ?  Maybe you think ‘living and working in such a world, that cannot be the meaning of life ? Maybe you cannot see the sense of the work you are doing…and you  cannot find another job easily ?  You cannot find a political party or trade union that offers you a larger picture of the global situation or solutions …or the ones who real have a valuable opposition seem to be  acting apart from each other ?  you think that the official education system doesn’t focus enough on all those problems and offers no accurate explanation about politics and daily life ?  Your social and personal relations do not benefit from all these circumstances.  You are fed up seeing certain TV programs, reading some kind of newspapers or you want to stop with certain habits that make your life more negative ? You want to do something about  this, starting with yourself. You realize that a human being is not a robot designed to work and you want to come up for yourself and others; because of the fact that the same difficulties arise in other families, with other people in other countries and working units…the same questions seem to touch others in a more awful way, depending on where one lives. You don’t need a drug any more to get away from it all.   You know that being obsessed to much with negative emotions and with wanting to buy too much stuff can attack your objective judgment and criticism, even your inner evolution as the unique soul you are. In short, you are conscious about a number of things that keep you away from developing a broader consciousness and you realize that you need fellow-thinkers to put all that consciousness in a growing number of people and action. You can make a conscious choice.  You do want to get involved in making this a better world without war and poverty and more real happiness, less pollution of all kind .  You want a world with less stress at work and at home, more time for reading about the rest of the world and all kind of thing, more time for cultural things .  We can experience life in a more complete way.  No ordinary idiot entertainment based on sensation with too little inner content. No more shows where there is being taught how to eliminate others in order to see some individual run away with the big money…in order to teach us that such attitudes ought to be our way of life.  No false divisions based on race, nationality, religion or economical power.  No more that terrible amount of publicity on our TV screens.  No more that economical way of life that says ‘buy more or there will be an economical crises’.  No more war because it provides jobs…no should that business down internationally, no more arms production and arms trade.  Only police should be armed.  No more media using a part of the truth mixed with lies.  No more misuse of the values behind words  as socialism, god, religion, philosophy …in order to keep the system of speculating with money and material values in place.  It is not the intention of world history to keep the evil that is being promoted in place. Vote for a change, yes you can vote for a political program yourself before in a second round you can vote for  the ones having to implicate and control it.  You can vote on project lists instead of party lists.  Participate on a worldwide referendum : http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Opgepast, er was weer een eenheidsgevoel Mogen we ons na de inhuldiging van Obama weer, zoals na de Olympische Spelen en Kerstmis aan het kapotschieten van mooie woorden verwachten ? Zuid-Ossetië  en Gaza remember.  De verwachtingen van de VS-inwoners en de rest van de wereld zijn misschien hoopvoller vanaf vandaag, de vraag blijft of de wereld weer niet het slachtoffer van de strijd om de slinkende afzetmarkten gaat worden in plaats van afspraken te maken die economische en andere oorlogsvoering overbodig maken.  Enkele boekentips om dit klaarder te maken ?Jacques R.Pauwels beschrijft in zijn jongste boek over de tweede wereldoorlog hoe vele Amerikanen en anderen destijds sneuvelden door oorlogsmateriaal van Amerikaanse bedrijven, gemaakt door hun filialen in Duitsland.  Corporate America raakte verslaafd aan oorlogsproduktie  om de winsten omhoog te jagen.  This got to stop. Yes, it must. De goeie ouwe Jaap Kruithof heeft het eerste deel van zijn triologie ‘Over heerschappij en verzet’ af : ‘Het imperialisme’. Ook hij hoopt waarschijnlijk dat de nieuwe regering van zijn arrogantie en eigenzinnigheid afstapt. Hij ziet meer in een planetaire aanpak dan in een Europees of VS…standpunt.Ludo De Brabander en Georges Spriet nemen in ‘als de NAVO de passie preekt…’een kritische terugblik op de geschiedenis van de NAVO en schetsen in welke mate een nieuwe koude oorlog of andere hypothesen te verwachten vallen.  In ’t Engels vertalen en opsturen naar Washington misschien ?In ‘Iran een cultuurgeschiedenis’ van Michael Axworthy wordt niet aan oorlogsstokerij gedaan, maar er wordt eens gekeken naar de zeer bijzondere culturele geschiedenis van die streek waar nog geen 2% van de bevolking het vrijdagsgebed bijwoont en 60% van de universiteitsstudenten vrouw is. Terug naar eigen land waar het boek van Erik De Bruyn ‘Rooddruk voor een nieuw socialisme’ uitkomt. ..dat zal nog wel voor de nodige heisa zorgen binnen de SPA, na de jongste discussies rond de termen ‘sociaal-democratie’ ,‘progressieven’ en SPARood-socialisten. Ook het boek van Peter Mertens ‘XXL Stof voor een socialisme zonder blauwe plekken’ zal een breed debat openen.  Tot slot nog even ‘Splitsen, in Wiens Belang’ van Norbert Van Overloop vermelden,net zoals het verbroederende boek voor Vlamingen en Walen van Guido Fonteyn : ‘Over de taalgrens’. Aanranders voor communautaire heethoofden.  Houdt U meer van info rond celebreties en Bekende Vlamingen en buitenlanders, dan is er voor U ook : ‘de celebretysupermarkt’ van Hilde Van den Bulck & Sil Tambuyser…bepalen hun lotgevallen onze etische, sociale en politieke kwesties, goed en kwaad ? Al deze boeken zijn echte lentetips van 2009 komen uit bij EPO.

  De gevaarlijke, de ideale & de werkelijke wereld In een ideale wereld is de wil van de meerderheid écht van tel.  Het is een wereld zonder legers,oorlog en armoede, veel cultuur, tijd voor jezelf…we zijn toch met genoeg om alle werk met ons machines op korte tijd gedaan te krijgen.  In een gevaarlijke wereld kan één persoon atoomkoppen doen afschieten omdat nog enkele andere personen of andere terroristen dat ook kunnen.  In de werkelijke wereld kan alleen het bontgekleurde, alledaagse verzet van de gewone mens sommige waanzin tegenhouden. Er is natuurlijk nog een vierde wereld, die van onze persoonlijke levenssferen, de knopen met anderen en de tijd die we er insteken of eraan verspillen.  We zijn er ook mede door toedoen van het bestaan en niet-bestaan van die drie eerste werelden zodanig mee bezig dat we geen tijd of goesting hebben om ons met het sociale bezig te houden. Al die al of niet overgeërfde knopen tussen mensen kunnen van ons op de duur zenuwzieke, zure, zeurige,zatte,zotte,zagerige zagemeelkoppen maken in plaats van de verwanten, vrienden, verloofden,vrijers, verplegers, vrolijken en vertrouwensmensen die we zouden kunnen zijn.  We doen mekaar emotioneel soms zoveel aan zonder te beseffen dat die dingen dan weer moeten helen…bij een beenbreuk is dat duidelijk, bij emotionele dingen minder, als ze al uitgesproken worden.  Eigenlijk is die emotionele uitwerking van negatieve emoties tussen mensen wel nodig om wijzer en rustiger te worden, maar men mag niet in kringetjes blijven draaien…zeker niet in een politiek gevaarlijke wereld waar men ons, indien we naar het labiele in plaats van stabiele neigen…zeker in bepaalde rechtse mediazakken steekt.  Hopelijk hebben deze laatste minder en minder effect op de mensen. Ik veronderstel toch dat het ‘intellectueel ‘ rascistisch stukje over Obama  dat ik gisteren via de Blokbusterblog op de blog van een Vlaams Belang parlementslid las niet meer ernstig genomen wordt bijvoorbeeld. Meer en meer zullen mensen wel verplicht zijn om in plaats van te vereenzamen, mekaar op te zoeken in tijden van recessie.  Van een positief effect gesproken.  Ik bedoel hiermee niet zozeer alleen de mens als mens, maar ook bijvoorbeeld de arbeiders van Bekaert die een solidariteitsbetoging met andere door ‘de crisis’ geteisterde sectoren.  In het geval van Bekaert is er allesbehalve crisis, alleen veel winst die nog meer winst moet worden door naar een goedkoper Oosteuropes staat te verhuizen.  Ik dacht toch dat die ook bij Europa waren, waarom dan geen gelijke lonen verplichten ?  Het antwoord ligt niet zoals bij onze zieleroerselen in onze onderbewuste wereld (de vijfde, haha)waarvan we soms al eens iets snappen, maar in het verschil tussen de dagelijkse woorden en daden van de politieke kaste…klasse blijf allert.  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  De gevaarlijke zever die U financiert Het zogezegde Vlaams Belang serveerde in haar krant weer een hutsepot van waarheid en gestroomlijnde leugens voor onze brievenbussen.  Tekenend is de figuur van Jean-Pierre Coopman, volgens Casius ClayAli the ‘pussy of Flanders’. Net als in de jaren dertig het naziregime de bekendste bokser Max Schmeling gebruikte in haar propaganda, doet het Vlaams Blok dat over. Tekend voor deze tijd waarin liberale economen meer en meer de nationalisatie van banken bepleiten en de meeste sociaaldemocraten dat niet zien zitten en het VB erover zwijgt.  Het was nog niet genoeg dat op de blog van F.DeMan,parlementslid VB  het thema rassenvermenging met een scheef oog bekeken werd, nu doen een aantal andere vedetten van het oude VBlok weer hun zegje.  Ook een aantal als de mening van Jan met de Pet opgevoerde mensen zeggen wat U en ik worden verondersteld van te denken.  Alle mogelijke, niet ter sprake komende  alternatieven voor het huidige regeren worden vermeden, de oorzaken voor de huidige malaise wordt niet in beursmiddens of bij de kloof tussen Noord en Zuid qua lonen en inkomens gelegd, nee alles is te herleiden tot ‘de Walen’,het inderdaad soms politieke geklungel en die ketterse buitenlanders.  Als vertegenwoordigers van een bepaald Vlaams patronaat gaan zij ons eens leren hoe Vlaanderen onafhankelijk kan bestaan en dan nog wem met Brussel…zo is het destijds ook, vóór het uiteenvallen ervan ,in Joegoslavië begonnen.  Wij hebben bovendien geen boodschap aan die communautaire haarklieverij die in tal van artikels uitvergroot wordt.  Verder blokeren ‘de Franstaligen’ de inenting van onze Vlaamsche meisjes tegen baarmoederhalskanker  enzomeer. Ook wij willen een gerecht dat functioneert en dingen die mislopen moeten worden aan de kaak gesteld.  Verwacht in dat krantje ook geen lofbetuigingen voor wat wel goed werkt, de opgepakte of in het oog gehouden terroristen onlangs. Ook wij vinden dat terrorismelectuur niet mag worden verspreid, maar van ons zal je wel een veroordeling van Israël in Gaza horen, in het krantje wordt zoveel mogelijk gezwegen over het mogelijke buitenlands beleid van de fans van Amerikaans extreemrechts.  Het driests wordt men weer als men met allerlei verdraaiingen wil bewijzen dat Europa overspoeld wordt met ‘buitenlanders’, nooit de exacte cijfers voor België bijvoorbeeld.  Een bijgevoegde foto van een appartementsgebouw waarvan een stuk volledig et schotelantennes is bedekt, zodat je geen raam eer kan zien en de illusie van verkankering gewekt wordt, zegt genoeg…dit zijn fascistische methoden !

  Wereld Economisch versus Wereld Sociaal Forum Nog voordat Opel om hulp vraagt, schrijven de premiers van dit land gezamenlijke bedelbrieven waarin ze centen en garanties beloven als General Motors toch maar in ’t landje blijft. Het doet toch een beetje denken aan de lijfeigenen van destijds die toch zo blij waren als ze op de grond van ’t kasteel mochten werken.  Met baronnen kon je nog persoonlijk onderhandelen, de 19de eeuwse fabriekseigenaars, je kende ze.  Maar wie zijn de grote aandeelhouders van de economische giganten ? De onzichtbare handen achter al die economisch slechte tijdingen, een deeltje daarvan, het Wereld Economisch Forum,is in Davos weer samen op een luxueus samenzijn aan 10.000euro de man.  Ze hadden weer nieuws voor de media, samengevat,’ de recessie zal de wereld nog armer maken’.  Maar wees gerust, ‘men werkt al reeds aan plannen voor de periode na de recessie’, laat men ons weten.  Hoe men van plan is om uit die recessie te raken, daar is het kapitaalkrachtige clubje speculanten zo duidelijk niet over.  Het lijkt er sterk op dat men in het dooodlopende  straatje van protectionistische maatregelen en eindeloze ondersteuning van banken en bepaalde economische sectoren aan het terecht komen is.  Indien mijn buur schoenmaker is en de bedragen die ik hem regelmatig heb toegestopt om zijn zaak te redden, benaderen op een dag de waarde van zijn zaak…dan mag ik de eigendom daarvan toch wel claimen dacht ik ?  Er zijn zelfs ooit grote bedrijven voor een symbolische frank overgenomen.  Al diegenen die uitsluitend van hun aandelen leven, zijn juridisch wel zo afgeschermd dat hun persoonlijke eigendom en hun spaarcenten veilig buiten de waarde van hun fabrieken geparkeerd staan; voor als ze moesten failliet gaan.   Tot nog toe spelen speelt de Staat de reddende Engel, zonder ervoor met kansen op opbrengsten te mogen innen te worden beloond.  De gemeenschap en haar staat blijven bereid om de verliezen te socialiseren en de winsten te privatiseren, tot in het absurde toe : in het kader van de heilige concurrentiepositie zweren wij desnoods tot 70 te werken of drie dagen betaald door de A.A.(anonieme aandeelhouders in dit geval) en twee dagen door de dop. Wie zei er ook weer dat de neoliberale aanpak van de jaren tachtig op zijn retour zou zijn omwille van de ineenstorting van het financiële systeem…de zakken van hun strategen werden nog nooit zo gevuld.   In Davos zal men niet afspreken van de loonnormen wereldwijd te standardiseren en de speculatie in de bankwereld –en beurswereld te verbieden.  .Gelukkig loopt momenteel in Brazilië het Wereld Economisch forum dat wel eens meer zendtijd en leestijd zou mogen krijgen.  Sommige linken zijn er op mijn skynetblog al druk mee bezig , merk ik. 28/01/09

  Het oude en het nieuwe in de politiek Een oude boom, half vermolmd, breng je niet voor een rechtbank omdat hij niet meer uitschiet en bloeit, of de vogels er geen nesten meer kunnen in maken, je plant een nieuwe of er zal er ergens een nieuwe uitschieten. 2390 bankiers en CEO’s en tien internationale vakbondsleiders, zijn in Davos bijeen om de luchtbellen die ze vorig jaar niet zagen, te verklaren. Misschien zijn ze wel voor de laatste keer als oppermachtig clubje bijeen als de economie aan hetzelfde tempo blijft achteruitgaan.      De verworpenen der aarde verenigen zich namelijk ook. In Belém, Brazilië organiseren duizenden die daar een jaar voor sparen een alternatief sociaal forum waar we  in de journaals nog niet veel van zagen.     De openingsmars op de eerste dag moet  schitterend geweest zijn. 100.000 inschrijvingen en meer dan 5000 organisaties wereldwijd.  Honderden journalisten die op vrijwillige basis en op eigen kosten  vanaf nu dagelijks verslag uitbrengen..  Vandaag krijgen ze vijf linkse Zuid-Amerikaanse presidenten op  bezoek.  Nieuw is ook het voorstel van de Russische leiding om geen nieuwe raketten op te stellen aan de grenzen met de Baltische Staten, als tegemoetkoming aan de nieuwe VS-politiek inzake opstelling van een deel andere ‘brol’.  Oud zeer is dan weer het over en weer geschiet tussen Zionisten en Hamas en het zal ook van oude politieke onwil getuigen als de VS en Europa verder gaan met Israël de handen boven het hoofd te houden. Nieuw is het feit dat twee derde van de Fransen achter de betogingen van vandaag aldaar staan, daar hun president het overheidsgeld in de richting van banken en bedrijven laat vloeien en geen oog voor de koopkracht heeft.  Oud is het antwoord van de president, hij begrijpt de penibele situatie van sommigen maar gaat gewoon verder met zijn beleid. Oud was de het gedurende dertig jaar burgeroorlog voeren in het Ierland van destijds…met meer dan 3000  doden en 40.000 gewonden, oud is ook dat nu er schadevergoedingen voor de slachtoffers gegeven worden, het tot ruzies komt over de verdeling ervan. Nieuw is de reeks nieuwe processen tegen oorlogsmisdadigers in Den Haag.  Nieuw was de poging om enkele republikeinen in de nieuwe democratische regering op te nemen. Oud, dat er vandaag geen enkele republikein met de democraten meestemde voor de crisiskredieten…niet omdat die al of niet gaan helpen, maar omdat de republikeinen het geld zeker en vast richting superrijke dirigeren.  Oud is dat Obama de rijksten in de VS nog een jaar uitstel van ietsje rechtvaardiger belastingen geeft.  Oud is de kliek die in Zimbabwe aan de macht kan blijven en feodale toestanden in de hoorn van Afrika. Oud is weer geen nieuws over het wereld sociaal forum in Brazilië op TV…en er zijn nog wouden aan nieuwe bomen te planten. Plant er ook één daar waar nodig…of je nu ANC-lid bent in Zuid-Afrika of  socialist in Tunesië of postbode in Eeklo.29/01/2009

                            Bewondering en Afkeer

  Bewondering voor alle snoeiers die met dit vriesweer in de fruitboomgaarden staan.  Al schijnt soms de zon, de koude nattigheid kruipt in eenieders lijf. Van de appel en de peer die U koopt, zien de boeren bijlange niet de helft…en dan krijgt U hem als twijg geplant, in draad gezet, opgebonden, bemest, ontspint ,ontluist, gemaaid, geplokken, gesorteerd, bewaard,vervoerd.  Afkeer voor de pro-Israëlische agressie show in Davos. Als De vos predikt, kippen pas op uw eieren. Bewondering voor John Lennon die het beste in hem aan ons gaf en iemand hem zijn graf.  Voor allen die zich kunnen blijven inbeelden dat zich inzetten voor een betere wereld loont.  Bewondering voor allen die al eens ervaren dat ‘gelukkig zijn’ dank U ook Raymond Groenewoud ; meer te maken heeft met aanvoelen dan met rekenen. ‘Imagine all the people living life in…’berekende stukjes’ in plaats van in ‘peace’.  Er zullen altijd nog wel mensen worden vermoord omdat wat ze zeggen te waar en te mooi is om door een een grote meerderheid in daden te worden omgezet.  Afkeer voor die minder dan minderheid die de oorlogsslachtingen organiseert…van het maken van de kogel tot het doorboren van ergens een hoofdje in Irak. Bewondering voor de weermannen die ons ons ook ook gemoed een beetje voorspellen, voor de mensen die dagelijks het internet technisch en operationeel onderhouden, zodat eenieder zijn weet en zeg eens kan doen en opdoet. Voor al die openbare diensten die het toch maar doen.  Voor de frituurkraam en de winkelier, voor de leeuwenmoed om in fabrieken te werken. Voor de garagisten, de chauffeurs, de mannen van de bouw en verbouw.  Bewondering voor verzorgenden thuis en medische mensen elders. Voor kantoormensen enzomeer. Afkeer voor diegenen die om een percentje meer winst duizenden afdanken. Bewondering voor mensen die sociale banden smeden, doen sporten, toneel spelen, films draaien onder ons, muzikanten laten spelen, mensen waardig begraven,…de lijst tussen geboorte en dood is lang.  Voor de mensen in het onderwijs die de nieuwe generatie telkens weer zien zitten.  Bewondering voor de krachten der natuur boven onze hoofden, naast ons en tot in de vuurmassa onder onze voeten.  Voor kunst zowel als voor de boom met zijn wortels in de grond en zijn spiegelbeeld in het water en de wind die dat beeld met rimpelingen kamt.  Afkeer voor geveinsde godsdienstgekken die scholen voor meisjes opblazen, voor alle feiten die voor de propaganda van de waanzin worden gebruikt.                                  30/01/2009                                                           

   

  Leven liefhebben, grootste kunst Loving live is the greatest art. Living together also. Het moderne geloof, wat is het ? Een enorm bewustmakend gevoelen zal je deel worden telkens je via studie en ervaring ontdekt en beleeft welke band, jezelf en de collektiviteit rond je, met de geschiedenis van het ontstaan en die van het zijn en die van het worden deelt. Scheiding tussen verleden (ontstaan), heden (zijn) en toekomst (worden) , heeft echter geen zin. In het heden zit immers zowel ’wat was’ en ‘wie was’, als het alternatief vervat. Dát leren zien is leren met andere ogen kijken of...dimmensionaal leren begrijpen. Het gaat er in ‘t leven om van te leren hoe je met je verstand en je andere antennes kunt leren aanvoelen wie wat en WAT wat eigenlijk betekent. Hoe passen wij daar NU echter individueel in...in dat kollektieve verhaal dat zich op deels identieke, deels verschillende manier in ons vertaald ? Hoe beweegt en werkt en herwerkt onze, onder bepaalde omstandigheden zo soms zo negatief beinvloedbare en soms zo konservatieve geest ? Welke invloed heeft dat op onze individuele en kollektieve besluitvorming ? Onder welke voorwaarden zijn wij bereid ons echt voor iets kollektiefs of voor individuele relaties in te zetten ? Hoe zwaar weegt het bewustzijn van vergankelijkheid op ons ? Waarom ervaren sommigen het bestaan als zinloos : omdat zij de link met de wetenschappelijke en intuitieve kennis daarrond niet willen of kunnen opnemen...of gewoon omdat biologische, ekonomische en andere kulturele verschijnselen nog teveel op ons psychologisch gedragspatroon drukken ? Korter gezegd : hij of zij die de vrijheid van denken en de liefde niet ontwikkellen kan...piekert teveel.Over energieen als ‘geluk’ en ‘vrijheid’ Je kan maar echt gelukkig zijn als je geen pijn en negatieve emoties als onvermijdelijk leraar meer nodig hebt. Wees je ervan bewust dat je deel uitmaakt van 1 grote energie die in grotere en kleinere delen tussen wezens en objekten onderling beweegt. Alles wat je denkt en zegt is een mengeling van energie en verlaat je gedeeltelijk onder de vorm van weer een andere kompositie dan die mengeling die op een of andere manier door je aura drong...jij en niemand anders moet dit proces leren sturen. Jouw persoonlijke geluk hangt samen met de graad en verscheidenheid aan soorten van bewustzijn in jouw omgeving.  Liefde is een energie die iedereen die ervoor open staat dwingt van steeds nieuwe dingen over haar te leren...indien je je kan leegmaken van al de oude ballast, overstroomt ze je met voelbare gelukzaligheid. Laat niemand zomaar over je beslissen. Net als jij is de samenleving voortdurend in evolutie, zelfs als de oude strukturen lijken vast te zitten. Het leven vergelijk je best met 1 geest die zijn liefde op zeer verschillende, soms schijnbaar shokerende manieren probeert duidelijk te maken. Op zoveel mogelijk manieren als er kombinaties tussen het aantal wezens en objekten mogelijk zijn.Iedereen vindt er altijd wel een bondige samenvatting in zijn omgeving van. Er is niet alleen ‘goed ‘ of ‘slecht’ , alleen verschillende stadiums in evolutie naar meer en meer bewustzijn. De meest aangewezen manier om relaties te verdiepen is de onbevangen konversatie tussen mensen die onbevangen in mekaars ogen durven kijken en leren te luisteren en spontaan te reageren.

  La Tunésie : Uw buur de andere cultuur Je hoeft niet altijd weg om de cultuur van je buur beter aan te voelen, maar toch. Op het internet een beetje volgen wanneer er voordelige boekingen te maken zijn en voor je het weet verruil je het ijzig vochtige onzer contreien voor Tunesië bijvoorbeeld. Je leest een vijftigtal bladzijden over de geschiedenis van het land, zodanig dat je een beeld krijgt van de verschillende bevolkingsgroepen en streken en wat ze achter de rug hebben, zodanig dat je invoelingsvermogen  vergroot. Alleen de stilte, het licht, de zeelucht, de warmte en architectuur van ginder kan ook al voldoende zijn om de batterijen weer op te laden. Met wat geluk vlieg je over de Zwitserse bergtoppen in de zon over Sardinië richting het eiland Djerba.  Vandaar uit neem je dan een bus over een oude Romeinse wal  richting Zarzis, poort naar Berberdorpen in het zuiden.    De toeristische zone aldaar heeft enkele hotels aan zee die je via een oprit van een hondertal meter kan bereiken, wat als voordeel opleverd dat je je in een oase van stilte bevindt.  In de winter zijn deze hotels goedkoop en onderbezet, wat eigenlijk een verkwisting is die je gerust op het conto van ofwel het economischsysteem of de onwil of onwetendheid van potentiële klanten schrijven mag.Een wandeling buiten de zware hotelpoorten en je bent in een andere wereld dan die van de hotels die eigenlijk prachtige Arabische kloosters zijn.  Je kan er een praatje slaan in het Frans, met een jongeman die jonge kamelen verkoopt, naast zijn pickup met een viertal exemplaren van een maand of zeven oud.  Vraagprijs zo een vijfhonderd euro zonder afdingen, maar ik doe het die beesten niet aan om bij ons op een koude winterse weide rond te lopen.  Wegens te weinig cliënteel neemt men in de winkels de tijd om het,na het spel van afdingen dat zijn eigen trukken lijkt te hebben ; ook over andere dingen te hebben.  De schoondochter en de kleinkinderen in Frankrijk, de zoon die wel van die vrouw gescheiden is, maar toch nog graag op vakantie komt met de kleinzoon, de eigen Tunesische zoon die in Frankrijk leren drinken heeft en waarvan men hoopt dat hij dat gaat kunnen laten enz… .  Of over het feit dat man en vrouw na de vijftig meer rijper zouden zijn om vanuit andere invalshoeken dan de passionele met mekaar om te gaan en dat zoiets voor jongeren ook wel best handig in hun relaties zou kunnen zijn.  Van een kruidenier met honderden soorten geneeskundige kruiden en een klerenverkoper zou je zoiets bij ons niet zo gauw verwachten.  Bij de ceramiekverkoper krijg je een kettinkje tegen hun boze oog cadeau.  Mede dank zij de vorige leider Bourguiba zaliger, die ik al een paar keer door werkmensen hoorde bestoefen, gaan hier de meisjes en jongens naar school en lopen de vrouwen en mannen er in alle mogelijke kleerdrachten en kleuren rond.  De zee van tijd is hier ook dieper en zij die niet werken of weet ik veel, dammen er voor de alchoholloze caféetjes, al zal dat geen dammen zijn en zal ik eens moeten vragen wat dan wel.  Hoog op het hotelmuurtje zaten de kinderen van de buren die een wintersbloempje aanreikten en later hoorde ik  dat er dan een dinar werd verwacht,(o,60cent) maar aan de pot honing die ik had gekocht zullen ze wellicht meer hebben.  Allemaal beelden die een leven meegaan zonder dat je er foto’s van neemt ook.  Heel tevreden ook over de plaatselijke medewerkster van Neckermann en haar boeiende uitleg over het plaatselijke leven en de mogelijkheden om een aantal Berberdorpen te bezoeken…Tunesië lijkt wel degelijk open te staan voor haar internationale klanten en ze brengt hen bij mekaar.  Tijdens het infogesprek vielen  dan ook wijze filosofische woorden : wie wantrouwig en angstig met mensen omgaat zal een stuk minder levensblijheid te beurt vallen.   De manier van leven en aanvoelen van anderen niet met vooroordelen maar met begrip tegemoet treden en zelf je spontane assertieve zelve durven zijn, leidt tot inzichten en opent deuren.  5/02 /2009   http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Kleurrijke samenleving, tragere klok De computer van het établissement waar ik verblijf laat niet toe van foto’s door te zenden, dus U heeft ze nog tegoed. In mijn hoofd is al heel wat ‘gesafed’ op twee dagen.  Een wandeling naar het centrum van Zarsis Tunesië, is je onderdompelen in het begin van Afrika.  Zonovergoten, nog draagelijke winterse 18 graden temperatuur.  Onderweg een festijn van licht, het blauw tot purper op de vensterkozijnen, de Arabische franjes, het wit van de huizen en de niet altijd gebetonneerde stegen naar de zee.  De talrijke ambachtelijke zaakjes zoals de schrijnwerkerijen waarvan de lucht zalig aandoet.   Iedereen met een kennis van automechanica lijkt hier wel zijn eigen kleine garage te hebben.  Ook de smid heeft werk genoeg en een blik in het atelier van de man die al lassend Tv’s repareert leert je dat hier niks zomaar weggesmeten kan worden en dat hier ook nog met de vorige generaties van Tv’s gekeken wordt. Kinderen met lieve ogen kijken de zeldzame Westerling verwonderd aan tijdens het touwtje springen en vrouwen in allerlei kleding durven het soms wel aan van minder verhullend voor de dag te komen.  Zijn ze dat wel dan stralen ze een ongeziene variatie van kleuren uit.  De stoffen in de textielzaken zijn echte kunstwerken en wachten op hen die zich ook nog met de prachtige siersmeedkunst van eigen bodem tooien. Het grootste deel van de verkopers is niet opdringerig en wordt niet rancuneus als je hun diensten afwijst.  De markten zijn een palet van kleuren van kruiden, fruit, groenten en kleding, de gebruiksvoorwerpen goedkoper dan in de zaken met Westerse stijl.  Hier en daar is er een moedige jongeman die een Westerse pub probeert te runnen.  De café is er ook een café met zoveel soorten koffie als het aantal bieren in onze cafees.  Een theehuis is dan ook een theehuis.  ‘t Is vrijdag en een grote menigte mannen stroomt uit één van de talrijke moskees langs de vrouwen die vaak met nog tassen op hun hoofd van de markt terugkeren.  Anderen kunnen zich één van de kleine Fiat taxis permeteren.  Af en toe rijden er boeren met kleine houten karretjes door de markt of versleten pickups volgestouwd met groenten met geuren zoals wanneer je ze ruikt als je ze uit de grond trekt.  Geen super-de-luxe welvaart, maar veelal tevreden mensen altijd wel ergens op hun gemak mee bezig.  De strijd om het bestaan maakt hen niet grimmig, maar makkelijk hebben ze het niet. Allah zei dank worden ze niet door een buitenlands leger bezet en niet door het fundamentalisme geterroriseerd, hun benzine is goedkoop en hun ouderen lijken genoeg te hebben aan de zon en een stoel en het sociale contact buiten, wetende dat er ook nog de kinderen zijn.  Hun zonen bouwen vaak naast het ouderlijke huis en de dochters moeten na de bruidschat de deur uit en zijn toch welkom zonder te worden verstoten als de relatie niet bleek mee te vallen.  Een pak zonen zochten hun geluk bij ons en lieten de vrouwen hier in de meerderheid. Een veelheid van variëteiten uit de buik van het donkere continent ontstaan ofreren allen de hun eigen mimieken alsof het een muzikale ode, voor oog en hart bedoeld, betrof.  Je kan dit niet zomaar met woorden of beelden overbrengen, het er onbevooroordeeld voor openstaan en de sfeer ondergaan is de raastige klok van thuis even stilzetten.  Dat er blijvende vrede mag komen voor alle Arabieren die hier in dit land ook de synagoges gedogen.  Ik fluit weer de negende van Beethoven en laat mijn ziel genietend de hoop ervan belijden. De minaretten storen me minder dan ik thuis had verwacht, al is ‘godsdienst’ vooral iets dat mannen goed lijkt uit te komen, ze zijn er misschien wel meer de uitvinders van.  In gedachten zal ik U, oh misschien onderkoelde lezers wat goede warme golven proberen doorsturen, vanuit een prachtig evenwicht temidden de palmbomen die men aan het snoeien is.  6/02/09   Jan Decleir in Slumdog 2 !!Er werden voetafdrukken van een voorvader van ons teruggevonden ; 1,5miljoen jaar oud.  Als de wereld ooit nog wordt zoals hij zou kunnen zijn, zal men tegen dan een deel van de cultuur uit deze periode in de geschiedenis karakteriseren als tegen het asociale en idiote af.  Natuurlijk gaan er tegen dan wel mensen van die verhaallijn genieten, en geniet gerust nu al.  In het licht van de armoede in India is het een hype op de kap van de ondervoedsten der aarde.  Als de winsten van de film zullen zijn opgestreken zal men ginder nog altijd naar eten zoeken op de vuilnisbelten als er niets aan de mentaliteit van ons, hen en de door het volk verkozenen veranderd.  Daarom mijn voorstel aan Danny Boyle de filmmaker om een vervolg te maken.  De winnaar van die Indische quiz… op het model van onze ‘alles voor mij en niks voor een ander’ ideologie ;(ideologie aanvankelijk gelanceerd in haute finance kringen)…krijgt een geweldig idee en beslist het geld voor een goed doel te gebruiken.  Met zijn deelname aan de wedstrijd veroverde hij immers het hart van zijn geliefde, zo dacht hij, maar nu blijkt dat het haar ondanks al die romantiek voornamelijk om het geld te doen was.  Ontnuchterd besluit hij eerst van zijn geld zo maar uit te delen, maar daar komt ie op terug nadat hij een aantal militanten van een internationaal geörganiseerde sociale organisatie leert kennen.  Onze slumkameraad krijgt een inzicht in heel het politieke circus in India en ontdekt het waarom van armoede en uitbuiting.  Zijn droom over geluk projekteert hij nu op het optillen van de mensen in armoede door op zijn beurt informatievergaderingen te organiseren.  Daar de mensen hem kennen van de film, slaat zijn boodschap aan, want zo zijn wij mensen.  De organisatie rond een verbetering van de plaatselijke levensomstandigheden groeit, de argwaan van de gevestigde partijen stijgt en er ontstaan complotten om de leiding ervan en meer bepaald ‘the millionaire’ uit de weg te ruimen.   Aanvankelijk wil men hem omkopen, maar dat lukt niet, integendeel onze held is zo rad van het geld wel aan te nemen én voor zijn organisatie te gebruiken.  Schrik voor zijn veiligheid heeft hij niet, want hij heeft ondertussen een heel legertje dat hem beschermt.  Zijn organisatie begint er bij hem op aan te dringen van deel te nemen aan de verkiezingen, maar dat wijst hij voorlopig af, in de wetenschap dat er op de miljoenen armen in India ondermeer omwille van het kastesysteem, nog altijd neergekeken wordt ; het ‘wij zijn toch beter dan die effect’.  Hij gaat voor een volledige gelijkberechtiging en voor werk voor eenieder die dat wil en wil zijn ideaal niet via verkiezingen laten verwateren in het wereldje van de compromissen van de door de zakenwereld beheerste Indische politiek.  De mensen van de slumdogworld organiseren werkonderbrekingen en gaan Mahatma Ghandi achterna door een reeks geweldloze marsen door India te organiseren MAAR itt tot Ghandi; tevens op te roepen dat er meer en meer mensen zouden mobiliseren voor een gigantische algemene staking, die in het licht van de inmiddels nog desastreuzer wereldeconomie, noopt tot het socialiseren van grote sectoren van de Indische en wereldeconomie.  Zonder dat de organisatie van de slumers aan een regering deelneemt, bewerkstelligen zij dat op de duur meer en meer progressieve mensen de oude lobbys in de wetgeving verdringen.  Onder druk van de algemene staking tenslotte, valt er zonder de steun voor die mensen en de nieuwe beweging die zich nu ook in de politiek engageert geen enkele politieke beslissing meer te nemen.  In een referendum keurt de Indische bevolking een sociaal geïnspireerd programma goed en bij de verkiezingen winnen de nieuwkomers in de Congrespartij, maar vooral de Slumbeweging neemt het voortouw en ziet er op toe dat de verkozenen de doelstellingen van het referendumprogramma volgen.  Eerste prioriteit, het afstellen van de produktie op de binnenlandse noden.De film kent daardoor ook een reeks buitenlandse connecties want bijvoorbeeld Sidmar in Zelzate staakt tegen de Indische CEO van Mital, omdat hij ZIJN door de recessie ook naar het failliet toe drijvend staalimperium wil verlappen…de Belgische arbeiders onder leiding van Jan Decleir, nemen de zoveelste aflevering in die soap niet meer en bezetten hun bedrijf en smeden banden met de Indische werkersorganisaties.   De film eindigt met de eerste vrijpartij van het hoofdpersonage met zijn medestrijdster, als alle stormen wat zijn gaan liggen en er uitzicht op een betere situatie komt.  Hij neemt ontslag uit de organisatie en begint samen met Jan Decleir een frituur in een dorpje in het oh zo grote Indië, waar er toch plaats voor iedereen blijkt te zijn.  De slumers verlaten de grootsteden meer en meer en zoeken hun heil in dorpsgemeenschappen en kleinere steden.  In de epiloog zien we nog wat beelden van onderhandelingen met Pakistan en andere landen die gezamenlijk besluiten van hun atoomwapens te vernietigen, ook de Israëlische regering, waaruit de oude bommenwerpers ook verdwenen zijn, volgt hun voorbeeld.  Geschrokken door de economische vooruitgang van India en onder druk van de gebieden die zij controleren, zien we ook enkele Talibans die promotie maken voor het onderwijs voor meisjes en de godsdienstvrijheid.  Waw, dat zou nogal eens een film zijn…nu nog in ‘t Engels vertalen en naar Danny  Boyle opsturen.

  Het zogezegde gezond verstand en Uw treinIn de krant De Morgen, krant met al jaren gelukkig een stijgende verkoop t.o.v. andere titels, (maar...)krijgt Mister Boegbeeld van de LDD een vrije tribune om het beleid van de gelukkig nog een stuk nationale en openbare spoorwegen af te breken. De snoodaard. Hij haalt een pak beleidsfouten en cijfers aan om dan maar de privatisering van het spoor naar voor te schuiven. Terwijl men daar in tal van andere Europese landen die die stap al hebben gezet, wil op terugkomen. Alle Zwitsers bijvoorbeeld, zij trots op hun nationale, openbare spoorwegen en daar durft men niet aan dat statuut en het statuut van de werknemers raken.  Een te gepolitiseerd managment is natuurlijk een handicap in het efficient beheren van het openbaar transport...maar geen onoverkomelijk euvel. Er valt voor te vrezen dat dergelijke argumenten door de rechterzijde gebruikt worden, niet alleen om geld te slaan uit openbare investeringen, maar ook om onder andere het goederentransport via de weg te bevoordeligen. En dan maar bakkeleien over de CO2 uitstoot ! Lobby er maar lustig op los langs alle kanten, zoals sommige leden van de partij van Obama die vandaag hopelijk niet tegen zijn plannen voor de deelname van de overheid aan de ziekteverzekering stemmen...omdat hun verkiezingscampagnes gedeeltelijk door de privéverzekeringen worden betaald  en die dan ook naar omlaag moeten met hun prijzen ! octo 7/11/09 filoview pictures : bijna drie dikke turfen,alleen de eigen bijdragen van FV1 al, en...dan zullen we ofwel stoppen ofwel doorgaan, of iets tussendoor of iets anders ?Het 'populairste blogslijstje'  in de  categorie Politiek nodigt niet echt uit om gaan tussen te staan. Een zevental blogs van VB-ers, waaronder ene wel zeer uiterst rechtse die zich links voordoet, een truk die het VB ook uitprobeert in het dossier Opel trouwens, een paar nationalisten, een drietal VLD mensen en een CDV-man. Ik herinner me een artikel van Humo van toen dat blad er achter kwam dat er een georchestreerde beweging van heel rechts gezinden achter hun brievenbusreacties zat. Zouden dergelijke onderlinge, gestuurde afspraken op het internet ook mogelijk zijn ? Misschien moeten filosofisch verzet 2 en anderen maar naar de categorie 'Politiek' verhuizen ? Of is er echt een pak volk dat kickt op eerder opruiende opmerkingen t.o.v. de anderskleurige mens ? Het Anti-fascistisch front AFF, redt de eer met grote voorsprong, dat moet 'pikken' bij sommigen.  http://aff.skynetblogs.be/   http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Hoofddoekenverbod onder de loep ken je de woorden van de song :  'how many roads must a man walk...the answer my friend, is blowing in the wind'...dat is pas filosofisch of religieus zo'n statement, enorm veel meer dan de intimidatie over hoofddoeken tussen wel en niet-dragers enz... .De ervaringen met het instellen van dergelijke verboden, hebben er tot nog toe altijd toe geleid dat er een oplopende polarisatie (tegenstelling) ontstaat tussen mensen, rond een thema dat eigenlijk tot de persoonlijke sfeer behoort. Als je zoekt naar het waarom van zingeving, kom je onvermijdelijk bij de symbolisch interpreteerbare logica van de wetenschap terecht, maar als je in verband met zingeving de vraag ‘waarvoor’ stelt, willen mensen dat nu eenmaal op een psychologische of godsdienstige manier invullen, zich ergens mee ‘vereenzelvigen’, eerder dan zich voor nieuwe ervaringen en gedachten open te stellen en tot eigen, onafhankelijker inzichten te komen. Vanuit filosofisch standpunt, tracht een mens, de ene al meer dan de andere, al deze verschillende benaderingen te duiden, te verbinden, ‘relier’ in ’t Frans, van daar het ontstaan van het woord ‘religion’, waaraan de meesten alleen de notie ‘God’ of Allah enz. willen koppelen, wat gezien hun achtergronden en evolutie hun goed recht is, zolang ze de spirituele vrijheid van anderen niet willen aan banden leggen via de politiek of zo.http://www.socialisme.be/lsp/archief/2008/03/16/religie.htmlGewoonlijk dienen persoonlijke levenshoudingen de belangen van hen die er belang bij hebben dat diegenen die in het staatsapparaat of de multinationale bedrijfswereld fortuinen binnenrijven aan de macht kunnen blijven.  Ze weten ook wel dat ‘verdeel en heers’ op alle mogelijke manieren  hen baat. Mensen achter volgende link, zetten dat voor U eens allemaal overzichtelijk op een rijtje, hoe het met de verschillende godsdiensten de dag van vandaag internationaal is gesteld en alle mogelijke achtergronden ervan. 

  Hoogdagen Hysterische Heisa !Gisteren hoorde ik de trainer van de nationale speler zich schuldig voelen aan het resultaat van een voetbalmatch tussen 22 mensen. Een speler zei zelfs dat alle 11 Belgische spelers zich schuldig moesten voelen ! Wat heeft dat nog met sport te maken ? In essentie is er weinig verschil tussen twee ploegen uit provinciale die tegen mekaar spelen en een interland...sportief bekeken. Ego zou eens moeten een veel bescheidener rol in de media spelen. 't Zelfde met al die heisa rond de hoofddoeken en terreurdreiging waarvan men beter geen politiek spelletje van zou maken (zie recent artikel 'bredere kijk op hoofddoekenverbod'). Men is die hoofdekselmanie via de media tot belachelijke proporties aan het opblazen. Blijf weg aan die scholen met de camera's, rapporteer er niet meer over. Je hoeft niet geleerd te zijn zoals de mensen van de raad van State, die dat wel zullen oplossen om te snappen dat heel het gebeuren van verbieden wat je op je hoofd zet ongrondwettelijk is. Waarom mediatiseert men via de TV een actie van de politie aan een Mechelse school na een terreurdreiging op het internet ? Dat is juist wat die daders of mogelijke daders willen : TVmediaäandacht voor hun persoontje. Het mediawereldje draait meer om kijk -en leescijfers dan om inhoud...vandaar de aandacht op het sensationele. (Waarom ook 300 man inzetten kan men zich afvragen trouwens).Kan dit niet gewoon in de vorm van een simpel krantenbericht gebrach worden ? Als een ex voorzitter van een parlement 500.000 euro afscheidspremie krijgt, staat ineens de politieke en de mediawereld weer op zijn kop, terwijl dit toch business as usual is. (de som wordt,over enkele jaren gespreid uitbetaald, schrijft men al sussend zonder verontwaardiging te laten blijken of standpunten in te nemen of de kiezers van die man of partij aan te porren van richting te veranderen). Nog meer hysterie : De nieuwsverslagen met beelden over US-betogers tegen de alles behalve radicaal linkse hervormingsplannen voor een meer toegankelijker en goedkoper gezondheidsbeleid in de VS, 'sociale zekerheid', kan men dat nog niet noemen. In de VS, in tegenstelling tot Europa, ik weet niet of het U al opgevallen is, moeten geen honderduizenden gaan betogen om iets te veranderd te krijgen of druk uit te oefenen. Een privélegertje van een paar honderd man wordt samen met de pers en enkele affiches opgetrommeld om Obama het woord 'socialist' naar zijn hoofd te slingeren omdat hij door de overheid ook goedkopere sociale verzekeringen wil laten aanbieden.De privélegertjes, zo is bewezen, worden vaak betaald door verzekeringsmaatschappijen en andere multinationals...maar het ergste is dat ze vaak niet eens worden betaald en dat men gewoon misbruik maakt van met blinde haat tegen alles wat Staat en sociaal-istisch is 'gezegende' freaks die dan nog vaak beweren godsdienstig of zo te zijn. Ook weer eng-'geestig', zijn die verkiezingen die altijd vervalst zouden zijn en alle heisa daarrond, afhankelijk van welke geheime dienst van welk land liever zou hebben dat er aan de macht komt. Intriest is ook het feit dat men eigenlijk wacht op de eerst Belgische dode soldaat in Afghanistan voor dat er hier dagenlang aandacht aan het waarom van die oorlog zal besteed worden. 'Tante'-justice en haar vriendenpolitiek is al een beetje oud nieuws. Het is gewoon wachten op de volgende kick om over iets te berichten zonder dat men een standpunt inneemt of al dan niet maatregelen neemt en...als het wat sensationeel is dat is al genoeg om er dan eindeloos over kunnen te palaveren en verontwaardigd te zijn. Stemgedrag veranderen ? Nee maar, we willen teveel allen de beste hobbykok zijn en 'genieten' van het leven zonder veel bij de essentie ervan of bij solidariteit , stil te staan. Zoek maar eens op de skynetblogs op aantallen bezoekers en je zal merken dat we vooral begaan zijn met het dagdagelijkse, en zo hoort het ook, maar er is meer.Tot slot, nog een juweeltje. Hoe naïef moet je zijn om je kind naar een nazistische crèche te sturen? Dit valt niet op te lossen via een dagenlange hetze op kind en gezin...waar iedereen zijn werk al jaren goed probeert te doen en nu via een deel van de pers aan de schandpaal gesteld wordt !Octo 10/09/09 vervolg op geklasseerd historisch monument

  Opel zal niet leveren in Bhutan. De renault-Vilvoorde soap is ‘on the road again’.Om te weten hoe één en ander in mekaar zit,even naar een vorige FVZ-post surfen misschien. Zou het niet beter zijn indien er één automobielgroep was die internationaal aan sociale prijzen en aan een langzamer tempo in groep auto’s zou fabriceren(bij voorkeur op waterstof draaiend en bij voorkeur minder via bandwerk). Onderhandelen om in 't zak gestoken te worden, heeft dat eigenlijk nog zin, hoeveel macht hebben regeringen nog en de Europese commissie bijvoorbeeld...ten dienste van bepaalde kapitalen die moeten opbrengen ? Dwingende maatregelen opleggen, wanneer gaan ze dat doen, als het volk in opstand komt en het spelletje van de afvloeiregelingen beu is ?

   Melk, vroeger en nu. Aktiemiddelen ? de herfst doet zijn intrede, van nu tot in de winter, een toneelopvoering van kleuren en vergankelijkheid, het fruit wordt geplukt en bewaard en gesorteerd door de tuinbouwers en de landbouwers...velen zijn door wanhoop gedreven... zouden ze niet beter de grootwarenhuizen baricaderen...vragen velen zich af ? Vroeger moest je een koe houden of naar de boeren op de stadsmarkt. Nu zijn we voornamelijk aangewezen op wat de grote marktspelers van de distributie, na een unfaire prijs voor de boeren aan ons als onkostenmarge en winst aanrekenen. Kan de overheid niet dwingend optreden en er op toezien dat zowel boeren als consumenten een redelijke verkoop-en aankoopprijs krijgen. Of hoever reiken de lange armen van de grootwarenhuizen en melkerijen.    In hoeverre wil de Boerenbond haar leden verdedigen ? Honger in de wereld en niet maar zoveel mogen produceren als men wil…hoe kan dat ? Nieuw is dat de arbeidersbeweging zich weer voor de boeren interesseert   http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/09/14/boeren.html   het structurele waarom van de’ overproduktie?crisis’in de landbouw octo 15/09/2009

  Brits fascist spreekt binnenkort in Antwerpse univzaal  In Groot Brittanië worden fascistische parlementsleden en hun aanhang met eieren bekogeld en van straat gejaagd, door wat de sinds enkele jaren in maatpak gestoken 'heren' in al hun fascistische youtube-filmpjes 'links tuig' noemen. Een notoir Holocaustontkenner met een verleden waarvan je haren ten berge zullen rijzen als je het in onderstaande link leest, komt op uitnodiging van de Nationalistische Studentenvereniging in Antwerpen in een zaal van de univ spreken in oktober. De man is ondertussen één van de twee verkozen Britse Britisch National Party europarlementsleden. Het filmje getuigt van een grote aktiebereidheid om bijeenkomsten van lieden met openlijk uitgesproken sympathieën voor Mein Kamf van de straat te houden.Had in het begin van de vorige grote economische crisis in de beginjaren dertig niet zo een slecht idee geweest. Net zo min als met de melkprijzen grijpt de overheid in België in om nazistische concerten te verbieden. Ik zou zeggen, laat mijnheer de fascist maar zijn gif spuien in de NSV-oren, en ga niet naar Antwerpen om jezelf de kop te laten inslaan...maar bestook diegenen die je verkozen hebt met verontwaardigde mails. Moest er natuurlijk die dag toevallig in Antwerpen een betoging zijn van de Opel-mensen op zeven oktober...die zijn sterk genoeg om daar even langs te gaan en op niet geweldadige wijze hun gedacht eens even te gaan zeggen. 18/09/09   

  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  GESCHIEDENIS VAN DE BEWUSTWORDINGNiets is 'echter 'dan het beleven van het leven zelf, hoe echt kunst ook is. We zitten met ons allen in een echte roman die al eeuwig bezig is. Personages wekken andere personages tot leven en verdwijnen weer. Sinds duizenden jaren proberen we al dat bezig zijn in tekens om te zetten. Hoe meer je er van snapt, hoe moeilijker het in woorden om te zetten is. Het goede dat een mens doet leeft tijdens en na z’n leven door.Het kwade ook.  Positief en negatief vullen mekaar aan in interakties.De zin ervan, een allesomvattend , machtig iets.Je kan pas observeren en reageren vanuit een evenwicht. Wetenschappen kunnen ons een logische uitleg over het leven geven.Een getraind observeerder ervaart meer dan alleen de logika der dingen.  Objektieve wetenschappen hebben alleen oog voor hun vak.Filosofie, psychologie en geschiedenis moeten de overige logika éénmaken.Einstein bundelde wat al was bereikt en onthulde een nieuw uitgangspunt.Tijd, ruimte en materie werden relatiever dan we dachten.Godsdiensten probeerden het met ons te doen geloven in goden.De zelfkennis en de waarheid omtrent het geheel waren nog verafMarxisten probeerden de wetmatigheden van de geschiedenis te vatten.Door kerken en machthebbers bestreden, onthulden zij een heel stuk 'zin'.De subjectieve faktoren hadden ook zij niet onder kontrole.Freudianen toonden voor een stuk de rol van soorten van bewustzijn aan. Toch konden zij geen allesomvattende zin zien in dit leven van ons.Wij allen zouden veel meer 'zinzoekers' kunnen zijn.Een zin die het leven en de dood overschrijdt.We zitten echter teveel gevangen in allerlei soorten gewoonten en 'pijn'.

  KLAAR VOOR OKTOBER FACEBOOKVRIENDEN ? Toen een echt sociaal militant mij wees op de voordelen van Facebook, dacht ik, ach nee; heb niet veel zin om het virtuele 'hoe gaat het met je' en 'wat denk je' mee te doen. Gaandeweg echter, na mijn registratie, begonnen meer en meer vooral sociaal actieve mensen mijn blog te lezen en kreeg ik 'vriendenverzoeken' en verzocht ik al eens een zoek geraakte connectie om de club te versterken. Heel die interactie leidde tot boeiende uitwisselingen en tips enz... . Inmiddels enkele maanden later zit ik al met een 100-tal facebook-kenissen...waarvan ik er een beperkt aantal in levende lijven ken. Buiten facebook om had ik nog maar 1 verheugende ontmoeting met een voordien virtueel lezer.  De niet virtuele sfeer haalt het nog altijd op de anonimiteit, maar Facebook, nuttig gebruikt hoeft niet alleen een zoveelste computerspelletjesplaats te zijn, getuige het aantal verzoeken om lidmaatschap van groepen, uitnodigingen voor vergaderingen, acties allerhande en nieuwsverspreiding eigenlijk. Een mens moet over genoeg energie en selectief vermogen en tijd beschikken om het allemaal te volgen. Wat je niet mag doen is 'fan' van iemand worden, want dan dat geeft via een slechte Engels-Nederlands vertaling als resultaat dat je als 'aanhanger' van iemand omschreven staat...en dat is nu een beetje te veel van het goede als je te kritisch in het leven staat. Al bij al, als je er goed mee omspringt kom je bij een pak mensen met het sociale hart op de juiste plaats terrecht. Zou Big Brother ook op FaceBook zitten ? Zal hem even intikken.Een overzicht van recente uitnodigingen en dergelijke aanvulling op deze blog met  vandaag en gisteren de geschiedenis van China en de link van de dag, van het jaar, enfin één waar hard aan gewerkt is, 'het zinkend schip'  foto-quiz-vraag : Filosofisch Verzet gaat de commerciële toer op met een heuse internetquiz...Wie is de man op deze foto ? U kan de mailknop gebruiken om te antwoorden. Nee het is niet iemand van die groep die een nvaBourgeois niet Vlaams genoeg vindt klinken. U kan formidabele prijzen winnen : - een kanorondvaart/-uren leesplezier/-een boswandeling /een socialer treintariefticket enzo verder.(Arno in zijne jongen tijd en kortgeknipt)

  vrt onder sloef van rechts-liberale partijen ?Dagen op voorhand wordt er gemeld dat er in Duitsland verkiezingen zijn die voor een grote verschuiving gaan zorgen, met Merkel als gedoodverfde winnaar. Ochtendjournaal op de radio. Nergens wordt vermeld dat de groenen en Die Linke in Duitsland meer dan een kwart van de stemmen binnenhaalden. Ook 's avonds op het TV nieuws kwamen alleen de CDU en de Liberalen en het verlies van de SP aan bod.In veel andere landen denk je dan dat er een staatsgreep heeft plaatsgevonden, zo niet in het Vlaanderen met zijn overdosis aan liberale en nationalistische partijen. Dat de media de vedetten en de thema's bepaalt, wisten we al langer. Partijen die in hun programma ietwat ingaan tegen de winsthonger van multinationals worden steevast 'extrreem-links' genoemd en komen niet of zeer weinig aan bod. Gaat men als groen binnenkort in eigen land 13% van de stemmen haalt ook bewust zwijgen indien ze de fortuinen der beurstenoren ernstiger taxeren gaat ? Is het voor de 'Bourgeois' onder de politiekers onvlaams van het grootpatronaat te bekritiseren ? De Vlaamse boeren zijn er in elk geval rijp voor,want ze weten ondertussen wel wie de melkprijs bepaalt. Dit voorval van het verzwijgen van belangrijke electorale verschuivingen, is tekend, niet alleen voor Italië waar Berlusconi bepaalt wat journalisten zeggen en schrijven of ze gaan de laan uit.De tegenstanders van Big Brother in dit land,zijn benieuwd of we na de Franse verkiezingen mogen weten hoeveel  % de Ecolo's, en de ééngemaakte partij links van de PS in Frankrijk (Parti anti-capitaliste) gaan scoren. Hun laatste score van beiden rond de 10%, vond ik ook op het internet en in sommige kranten. We weigeren te geloven dat we een land van zeurende, rechtse nationalistische laarzen likkende, kritiekloze bangerikken zijn. Men weze gewaarschuwd. De partijen die dank zij Terzake en De slimste mens dik uit de verf kwamen zijn tevreden dat men de middelen voor de Belbus eventueel zou terugschroeven(LDD en dat van in de oppositie) en van die afrit Vlaanderen om Opel te redden, horen we ook niet veel meer. Decennia lang hebben we tot vervelens toe gehoord dat de BRT, de BRTN...een 'rood' bastion zou zijn...meestall worden zijn ex-bazen keiharde managers in de privé achteraf. Wat zou dat worden met VBlok controleurs met vetorecht op de journalistieke berichtgeving ? In Italië is men eigenlijk al zo ver en scheppen de miljardairs alle dagen dik hun soep uit. Frère Jacques, frère Jaak, slaapt gij nog...?  J'accuse le VRT de manipulation des espérits. octo 30/09/09

  Macht cumuleert i.p.v.delegeert TECTEO, een overheidsbedrijf, de grootste intercommunale in het Luikse; aangepakt, door ondermeer, zogezegd socialistische functionarissen. De PS burgemeester van Ans is er tevens directeur-generaal en andere politiekers zitten mee in de leiding van het bedrijf. Volgens een audit moeten er 229 van de 1000 werknemers weg. Omdat je ambtenaren moeilijk kan ontslaan is men van plan om een privéfiliaal op te richten. Omdat het conflict verhard, zijn samenscholingen (door de burgemeester-directeur nota bene) er verboden.Het al lang aanslepend conflict krijgt weinig mediaäandacht…misschien omdat de ‘ons kent ons’-methoden aan de top, hier duidelijk aangeklaagd worden. De PTB gemeenteraadsleden in Herstal hebben tegen de gang van zaken bij TECTEO een motie ingediend. De eis dat een door de werknemers verkozen directeur aantreed om de ontslagen , de privatisering en afbraak van sociale verworvenheden tegen te houden, staat er nog niet bij.Ook de bankwereld schrikt niet terug voor wat meer oplichterij. De Gemeentelijke Holding die 14% van Dexia bezit, probeert 500 miljoen euro bij de gemeenten te gaan bedelen…met 13% dividend als lokmiddel…alleen uit te keren als er winst gemaakt wordt, niet gegarandeerd, het blijft speculatie. Dan moet je weten dat de meest betrouwbare investeringen momenteel 6% opbrengen. Hoeveel krijgt U al weer op uw spaarboek ? Vreemd is ook dat al die geredde banken momenteel hun ‘overheidsbetutteling’, noemen ze dat binnenskamers, willen uitkopen om terug hun gangen te kunnen gaan, wat ze in feite in voldoende mate weer doen, wegens het bijna totale‘vrije markt-spel’ dat hun gegeven wordt. De banken, op enkele maanden weer gezond…ik geloof niet vlug in een complot…maar dit ruikt er toch weer naar men dunkt. Had men van al die failliete banken een openbare bank gemaakt, zuiver op de graat, daar hadden mensen meer vertrouwen in kunnen hebben.  Maar ja, de kroonjuwelen van de Staat worden al decennia afgebouwd ten dienste van ‘ons kent ons’ maar weer.  Wie weet hoeveel politiekers cumuleren hun mandaat met dat van toezichthouder op de banken momenteel ? Die mannen scheppen hun soep goed uit en als ’t fout loopt kloppen ze meer geld uit de platste zakken…die binnenkort wel eens tien euro meer voor een tankbeurt diesel zullen moeten betalen. Daar gaat de economie van opbloeien heren…ge zult dan toch nog een dag verplicht worden van geld bij te drukken, zoals dat al elders is gebeurd.  Een gekender voorbeeld van ‘macht cumuleert’ is dat van onze op de spits gedreven federalisering met misschien wel het hoogste aantal ministers ter wereld. Daar delegeert de macht wel, maar naar het absurde toe. Binnenkort trekken we weer met zijn allen de straat op voor meer werk en tegen de besparingen. Een gekend fenomeen dat meestal in verspreide slagorde gebeurd. De postbodes zonder de melkboeren, de metallo’s zonder de onderwijzers, Opel zonder Volkswagen, de zieken zonder de controledokters van de mutualiteiten, de witte woede zonder de rest. Benieuwd welke vooraf ingerekend half percentje de mensen weer zullen worden toegeworpen.                     2/10/09

  Voorkoombaar Leed In Afghanistan werd een meisje gedood door een pak pamfletten dat uit een Brits vliegtuig geworpen was en niet zoals gewoonlijk in de lucht openging. Decennialange, door grootmachten gesteunde imperialistische politiek, brachten de Taliban-dictators vóór de laatste van talrijke invallen van buitenlandse legers aan de macht.  Decennia's werden verloren om dit onderontwikkeld land er zonder militaire tussenkomst, bovenop te helpen. De koude oorlog gold als voorwendsel. Nog altijd is er iedere keer een exkuus, een alibi,...de massavernietigingswapens in Irak en als het 'hen' goed uitkomt in Iran, het 'gele' gevaar, 'humanitaire hulp' voor oorlogssituaties die 'men' zelf helpen in de steigers zetten heeft...en niet alleen via de wapenproduktie en wapenhandel. Economische, politieke, militaire invloed, daar ging het om. Beurswaarden, omzetcijfers, ongebreidelde winsten, de tijdelijke motor van vooruitgang omwille van de verkeerde motieven; de triggers van elke oorlog. Mensen die niet onder waardige omstandigheden leven, onderwijs genieten en bovenal een job hebben en een deftig onderkomen; zijn beter in staat om te voorkomen dat ze door dictators geregeerd worden. Omdat hen dat vanwege het aloude politieke spel nooit werd gegund, hebben velen die kans nu nog altijd niet. Alleen partijen die het imperialistisch geef-en neemspel willen meespelen en waarvan de tenoren lippendienst aan het imperialisme bewezen hebben, worden als 'partners' gezien. Niet de linkse partijen in Pakistan of India...met China kan men om redenen van machtsverhouding niet anders meer. China, zelf een land dat jaren geplunderd werd, 'men' vreest zijn 'invloed' in de ontwikkelingslanden. Zal China zijn macht op een positieve manier gebruiken bij het uit de armoede tillen van een aantal Afrikaanse landen bijvoorbeeld en in eigen land de welvaart van de achtergebleven delen van de bevolking ook nog weg kunnen werken ? Of zal het doen zoals de Wereldbank en zijn bigbanking bazen en zich inschakelen in de structuren die een bepaald deel van de wereld eigenlijk blijvend in de armoede houden ? Voorkoombaar leed. Tijd om het roer om te gooien, als dat al mogelijk is gezien de chaos en ellende die al werden veroorzaakt door verkeerde beslissingen. Actie-reactie, een cyclus die alleen maar te stoppen is wanneer voldoende mensen beslissen dat het welletjes geweest is. Er zou melk en ander drinken en eten genoeg kunnen zijn. Bouwmaterialen ...en werkkrachten voldoende om de wereld tot een prachtplaneet te maken. We staan op het punt van basissen op de maan te maken en beneden heersen voor een stuk nog feodale toestanden. We zijn voor een stuk geen slaven meer van grootgrondbezitters, adelijken, enz...maar waarom verbinden wij ons lot als een soort lijfeigenen aan het reilen en zeilen van de voor ons vaak anonieme lieden die aan de touwtjes van de financiële besluitvorming en prijsafspraken trekken ?  We snappen in meerderheid niet veel van al de heisa rond bruto nationale produkten, inflatie, depressie...we willen het vanwege de complexiteit zelfs niet meer snappen. En laat dat nu net de bedoeling der regeerders zijn zie ! Binnenkort tot 67 jaar werken...komt ook de bankiers en hun pensioensparen goed uit, net als de privéverzekeraars in de gezondheidszorg, want dan sterven we misschien eerder...maar ja, alles voor het land, zo wordt ons verteld...nee, niet voor het land, voor de elite die onze levens telegeleid ! Al zijn we niet meer mobiliseerbaar om de rest van Europa zoals in 1914 en 1940 gaan af te slachten...we worden wel op andere manieren om de tuin geleid en we doen er diegenen in de armere landen helemaal geen plezier mee. In feite zitten ze met zijn allen te wachten tot wij geen 'butler' meer willen zijn...waarschijnlijk omdat we onze rekeningen en leningen niet meer kunnen betalen...want vanuit menselijke, solidaire gevoelens 'ontwaken', dat zal er nog wel niet inzitten zeker, gehersenspoeld als we met tevelen zijn. Innige deelneming aan de ouders van het meisje dat men van naderend onheil wou verwittigen. Ik wil vloeken, maar ik kies voor een moment stilte ! Ook voor de slachtoffers van natuurrampen. Cultuurrampen veroorzaken wel nog altijd meer slachtoffers. En de heiligverklaring van Pater Damiaan ? Als die mens moest weten dat 1 gevechtsvliegtuig qua kostprijs gelijkstaat met een bedrag voldoende om alle overblijvende melaatsen te genezen... hij zou ook vloeken.03/10/09 Mogelijkheden genoeg,verandering ten goede Neen, dit is niet alleen een land waar  huiseigenaars hun leningen aan de banken dubbel terug betalen en de huren veel te hoog zijn en de melk te goedkoop voor de tussenhandel. We hebben ook journalisten die over sommige van hun items meetings organiseren en daarvan dan weer verslagen. Dat is inderdaad inhoud en een vorm van democratie op zijn best. 06/10/09Steeds weerkerende politieke evolutiesVaak is het met de geschiedenis van bevolkingslagen zo dat iets qua levensomstandigheden onhoudbaar werd, voordat er verzet tegenover ontstond. De slaven, de pachters, de boeren, de ambachtslui, de arbeiders, de legers, de kantoormensen, zelfs de eerste kapitalisten de burgerij-elite die het destijds tegen de invloed van de adel opnam...altijd kwamen ze in opstand en vaak werden ze aanvankelijk afgeslacht, voordat ze begrepen wat er fout was aan hun taktieken. Eens de lessen geleerd, probeerden ze het anders en dat lukte al wel eens met de nodige vooruitgang voor gevolg. Dé meest kenmerkende factor in die evoluties en revoluties, was, dat van zodra de rebelerenden mee deel van de macht gingen uitmaken, hun rangen aangroeiden en een deel van diegenen die voortaan meer dan het gemiddelde deel van de koek kregen, zich gewoon meer en meer ging vereenzelvigen met de oorspronkelijke levensstijl van de aanvankelijke tegenstanders.  Mooi voorbeeld hiervan is de Duitse sociaaldemocratie van voor 1914. Van zodra ze de macht deelden, en dikbetaalde mandaten kregen, zongen ze de politieke refreinen van allerlei soorten conservatieven mee. Het werd zo erg dat er bij een stemming over de keizerlijke oorlog van 1914 slechts 14 van de 96 parlementsleden van de SPD tegen de oorlogskredieten stemden...waaronder Roza Luxemburg en Karl Liebknecht, een paar bekender namen van wat later de derde internationale zou worden. U kent ze misschien niet, want waarschijnlijk zitten ze niet in de leerstof van het lesuur geschiedenis, althans in mijn tijd niet. De huidige linkse mensen die zich links van de blauwroze sociaaldemocratie situeren, vertegenwoordigen een hoge mate aan bewustzijn van een klein deel van de bevolking dat meer dan gemiddeld kritisch is voor het wereldgebeuren de dag van vandaag. Alleen in België vertegenwoordigen ze electoraal gezien niet de 10,15 en 20% die ze elders in Europa halen...niet alleen omdat ze doodgezwegen worden. Onder druk van omstandigheden, zoals de recente crisis noteerden we in de Vlaamse sociaaldemocratie wel het feit dat de linkervleugel met 34% van de stemmen wel bijna de voorzitter van de Spa leverde een jaartje terug. Voor elke soort van organisatie geldt dat hoe meer leden ze krijgen en hoe meer beheersmandaten...des te groter de invloed van het individuele streven 'om sociaal hoger op' te raken, zal zijn. Afgevaardigden en bestuursfuncties niet meer dan een gemiddeld loon geven, zou hier een afdoend antwoord moeten op zijn, om carrièrisme en uitwassen à la Dehaene bijvoorbeeld tegen te gaan. Alle traditionele partijen die aan de macht deelnamen zijn in hetzelfde bedje ziek en de rechtse partijen die staan te springen om als nieuwelingen aan de macht deel te nemen, bestaan uit de grootst mogelijk denkbare aspirant-zakenvullers.   Het lijken allemaal onbelangrijke zaken, maar ze kunnen in bepaalde escalerende economische en politieke situaties, zoals in 1914 bijvoorbeeld waanzinnig barbaarse gevolgen hebben...en doen ze dat nu niet nog in bepaalde delen van de wereld ? 'Nooit meer oorlog', de leuze na iedere afslachting, niet alleen een gevolg van objectieve economische en politieke factoren en de organisatorische omkadering van de oppositie, maar ook van de immer tegenwoordige verschijnsvormen van allerhande soorten hebzucht die het algemeen belang overschaduwen door uiteindelijk te colaboreren met de gewone gang van machtszaken, the business as usewell. Alhoewel de Franse grondwet in referendums voorziet, zal het officiële Frankrijk van Sarkozy er geen organiseren voor wat betreft de privatisering van de post. Een zestigtal syndicale en politieke organisaties en verenigingen deden dat wel, met hun mogelijkheden toch vaak tot in de kleinste gemeentes: ,miljoen waren tegen, 31.700 waren voor privatisering. De initiatiefnemers eisen nu een officiëel referendum van de Franse Staat. Ook voor zaken als gezondheidszorg, telecom, werkgelegenheid, gaz de France, de vernietiging van ambtenarenjobs, het onderwijs...gaan meer en meer stemmen op om echte inspraak te organiseren. (Bron : L'Humanité-Solidair) Is dit het begin van een beweging die mensen ,die zich willen verzetten tegen van boven opgelegde dictaten (melkboeren,zinkarbeiders,witte woede...) leert van een nieuw actiemiddel te gebruiken ? Zou men uiteindelijk die dingen best niet op internationaal vlak met de moderne communicatiemiddelen kunnen organiseren...en met een totaalprogramma aan eisen. 'Tegoei' in ene keer, bij wijze van spreken ? Filosofisch Verzet heeft zo al een referendumpage, waar je je mening daarover kwijtkan...en zal ze de Fransen zeker doormailen. octo 08/10/2009   http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Van de kleine man naar de grote mannenMensen zijn vaak bangelijk. Wegens schrik van een boete van Sabam durven ze op hun maandelijkse gepensioneerden kaartnamiddag geen muziek meer draaien in een zaaltje van de gemeente nog wel. Winkeliers ook al soms in hun winkel, 3000euro boete als de radio aanstaat, weet je wel. Dat moet toch allemaal anders te regelen zijn. De wetgevers hebben het tijdsbeeld tegen, nu er via internet bijvoorbeeld al zoveel gratis te verkrijgen is. De meeste artiesten bovendien zouden al tevreden zijn met een minimumloon, de geldhaaien natuurlijk niet.  Burgerverzet tegen een aantal bedenkelijke dingen die ons opgedrongen worden begint beneden in 't klein. Een vrouw die op een busplaats voor blanken gaat zitten in de USA van Martin Luther King destijds. Een werklozencomité met een originele aktie. Die dingen gebeuren nog wel, maar er wordt niet over bericht. Kranten zoeken nieuws in de schandaalsfeer en daarmee is iedereen weer een paar weken zoet. Daar nog wat diefstallen, natuurrampen en moorden en verkeersongelukken bij en de rest van de sociale wereld bestaat nog nauwelijks in de journaals, behalve bij grote conflikten waarbij de spreekbuizen der stervensbegeleiding van boeren-en andere vakbonden aan het woord komen om iedereen te laten verstrikt geraken in de onderhandelingstaaltjes van de 'moeilijke' dossiers, terwijl de alternatieven van basismensen als utopisch worden afgedaan, ook als ze er in geslaagd zijn van grensoverschrijdende solidariteit op straat en plannen op tafel te brengen. Niemand vraagt of we straks de oorlogsstoker Tony Blair als eerste Europese president willen en iedereen is tegen miljardenbonussen, toch wordt daar nauwelijks iets aan gedaan. Regeringspartijen verliezen verkiezingen en er komen andere voor in de plaats, met al even veel besparingen in zicht. De molen die men voor ons heeft gebouwd, is  niet door ons ontworpen. Wij zitten er op en de molen draait en draait velen onder ons bijwijlen onnozel...hij stopt alleen bij verkiezingen...en dan kiezen we voor dezelfde molenfabrieken...voor cumulards en dergelijke. 10/10/09

   Jongste Michael Moore, niet te missen Waarom ikzelf hem ga zien, kan ik aan de hand van enkele gedachtengangen na een avondje ten voordele van Oxfam, vertellen. Waarom U hem gaat zien, misschien omdat U  na de filmbespreking in de link beneden zo geschokeerd bent dat Uw nieuwssgierigheid niet meer te houden is. U kan ook direct naar de link schuiven, ga zitten want je gaat op je gat vallen over de nieuwste manieren dat de financiële wereld momenteel aan zijn fortuinen komt. Gisteren was er een muzikale Fairtrade-nacht in Leuven, met een zangeres en muzikanten en dansers en zo, die samen met het publiek voor een speciale multiculturele sfeer zorgden. Eigenlijk zeer aan te raden voor cultuurliefhebbers zowel als voor zichzelf 'fundamentalistische moslims' noemende mannen. Gelukkig zijn de buikdanseressen in Tunesië en andere Noord-Afrikaanse landen nog niet verboden. Het publiek, bestaande uit zachtaardige mensen kreeg tijdens de pauze ook de mogelijkheid om een debat rond fairtrade bij te wonen. Hoe dwing je eigenlijk eerlijke prijzen af voor boeren of arbeiders in 't algemeen, waar ook ter wereld; te midden een wereld die via de klassieke politieke neoliberale richtlijnen, de supergrote bedrijven toelaat dat hun aandeelhouders zich schaamteloos verrijken op kap van een echte vooruitgang voor iedereen ? Indien het sociale bewustzijn en de fairtrade hier voor een stuk toe bijdraagt, het weze aan te moedigen. Indien het door het meer aktief deelnemen aan de parlementaire democratie uiteindelijk voor mekaar komt, goed zo...na een internationaal refurendum over een politiek programma, des te beter. Zonder sociale aktie...quasi ondenkbaar. Waarom ? Het kabouter-plob gehalte van een bepaald soort berichtgeving eigenlijk, werkt de over het algemeen lage betrokkenheid voor politieke interesse echter niet in de hand, wat onze parlementaire democratie verarmt. Bovendien lijken net een deel van de bewustere mensen die een tegengewicht zouden kunnen vormen door allerlei factoren niet assertief, niet weerbaar genoeg. Ze blijven de logica maar aanvaarden dat ieder land en ieder bedrijf tegen andere 'concurrenten' in maar moet zien van de goedkoopst producerende te blijven...en hebben het te veel over hier en daar een percentje koolstof minder of meer of een paar dollar opslag voor diegenen die er maar een paar verdienen. Dit terwijl niet alleen de beslissingsmacht, maar ook het mastodontenaandeel van de geldmassa in de handen van nog niet een honderdste deel van de wereldbevolking zit, beste mooie medemensen. Concreet. De 34 miljard euro van de twee grootste aandeelhouders (privépersonen) van Aldi, kan dat voor sociaaldemocraten, groenen en de rest van de linkerzijde...daar zou eens duidelijk standpunt moeten worden over ingenomen worden. Nieuwe militaire recruten gaan aanwerven in scholen, voor nog meer uitzichtloze missies...kan dat ? enz... . Voor degelijk feiten-en cijfermateriaal, maar  vooral om kennis te maken met  MENSEN die concreet met totaal absurde  situaties geconfronteerd worden, moet U binnen een paar maanden  echt de jongste film van Michael Moore gaan zien "capitalism, a love story" . http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/10/10/moore.html Over de alternatieven van de bespreker van de filmdocumentaire, moet U zichzelf maar een mening vormen. Alle mogelijk verzet tegen waanzinnige, onhoudbare toestanden...daar zijn al verschillende groepen en individuen mee bezig, in de kiem is er organisatorisch reeds een heel stuk weg afgelegd. Pas indien het totaal de verkeerde weg uitgaat voor nog meer mensen die nog relatief goed af zijn, zal er wel meer en meer ten gronde en ten goede veranderen zeker ? Want zelf via internet stemmen voor een programma voor een logischer wereld, zoals op de eerste van de Filosofisch Verzet-linken wordt voorgesteld, dat is nog te idealistisch, te utopisch en voorlopig nog niet haalbaar zeker ? Met dank voor gisterenavond aan Ghalia Benali & Friends. De wereld zou misschien beter af zijn als muzikanten hem mochten regeren. 10/10/09  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Een andere beleidsverklaring,politieke fiktie Onze 'democratie' van de oude Grieken, we moeten het er voorlopig maar mee zien te doen, alhoewel logica en menswaardig inzicht en handelen er voorlopig voortdurend in de minderheid is. Een ander ,moderner systeem van samenlevingsbeheer waar we het programma zouden kunnen kiezen en daarna de projectverantwoordelijken, de ministers, zeg maar; zou nooit geziene vooruitgang op alle mogelijke gebieden inluiden. Vandaag komt onze premier met een beleid.Veronderstel eens even dat de premier morgen met een totaal andere beleidsverklaring zou komen : "Waarde landgenoten, jullie hebben inderdaad gelijk. Niet jullie moeten de crisis betalen. Het zijn de banken waaraan jullie al generaties lang jullie huis dubbel en dik aan terugbetalen, die we ter verantwoording zullen roepen. We zullen ze dwingen van goedkope sociale leningen te verstrekken, of ze nationaliseren."

  "Geld hale bij onderwijs en in de sociale sector, zou compleet amoreel zijn. Een andere vorm van speculatie dan : een deel van het  geld dat door de verwerking van de landbouwprodukten en de tussenhandel  van de boeren gestolen wordt, zal van die sectoren naar ondermeer een hogere prijs voor de melk van de boeren gaan. Ook voor de huurders zullen we een verplichte verlaging van de huren opleggen. Verder zal de federale regering de wapenfabrieken tot werkplaatsen voor sociaal nuttiger produkten omvormen. Ondernemingen die terwille van steeds maar hoger winstvoeten werknemers ontslaan of naar lageloonlanden verhuizen, zullen extra worden getaxeerd, niet alleen in eigen land, maar via Europa en de Verenigde Naties ook in het land van herlokalisatie, waaraan via een internationale VN-motie zal gevraagd worden van de daar uitbetaalde lonen naar ons niveau op te trekken.  België zal er bij de Verenigde Natie op aandringen van een voor de wereldpolitiek bindend wereldreferendum over ondermeer een universele sociale zekerheid, goedkope leningen en een internationaal rechtvaardig taxatiesysteem op te zetten." "Eenmaal al deze richtlijnen in de praktijk omgezet, zal de koopkracht toenemen en de wereldeconomie werkrachten te kort komen en zullen de slachtoffers van oorlogen voortaan echt door wat er van de legers overblijft beschemd worden tegen diegenen die hen blijven met bommen belagen. Mensen zullen niet meer hun leven wagen om in onze koudere oorden te komen werken. Op termijn wordt dan de wereld een oord waar je, naar elk land, zonder gevaar om opgeblazen te worden op reis kan." "Om van dat vervelend nationalisme af te zijn, zal België met zijn ervaring op dat gebied, voorstellen van nog slechts enkele federatieve landen over te houden : Noord-en Zuid Amerika, Afrika, Europa, Azië, Australië. Elke afscheidingsbeweging binnen deze eenheden, zal vanwege de geleidelijke invoering van een eenheidsmunt en dezelfde produktievoorwaarden zinloos worden, eenmaal de voordelen daarvan door de overgrote meerderheid van de wereldbewoners zal worden gesmaakt. Voor de grote economische sectoren zoals de energie, de banken, de automobielnijverheid, de grondstoffen, het openbaar transport, de telecommunicatie, de post e.a. zullen openbare monopolies worden opgericht. Om te tonen dat het de Belgen menens is, zullen we er in eigen land maar aan beginnen, indien we op internationaal vlak met onze voorstellen geïsoleerd zouden blijken te staan. Ik heb trouwens daarnet nog onze kandidaat Europees president Verhofstad opgebeld en die heeft me beloofd deze voorstellen op het hoogste internationaal niveau op tafel te leggen. Nee, dit keer gaan we niet in Uw zakken zitten. " octo 12/10/09  voorbeeld wereldreferendum & verkiezingsblog http://bloggen.be/conscience2008  Laat me U nog deze octiaanse overdenking meegeven, nu het hierbuitenmeer en meer in de richting van Allerzielen gaat : Is there an energy with a comparable consciousness as ours, which did not need to follow  the same evolutionary road ? Het antwoord vindt U ondermeer voor een stuk onder de categorie 'filosofie' van mijn blog. U heeft ongetwijfeld Uw eigen antwoorden..;mijn mailbutton staat paraat !  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be  http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

  Artikel zonder naam Heeft de mensheid nog niet genoeg om zeep geholpen ? Vóór ik geboren werd, werd er op vernuftige wijze gemoord door Staten, maar men noemde het oorlog.  Heel mijn leven lang, altijd geconfronteerd geweest met meer van hetzelfde op nog driester manieren. Ondertussen geleerd en begrepen , doorheen de geschiedenis van politiek en filosofie, erover gestudeerd en erover geschreven.  De subjectieve wetenschappen , de praktijk er bij gehaald, de actualiteit geduid en gerelativeerd en voorzien van linken naar anderen met dezelfde opdrachten en andere perspectieven, invalshoeken.  Een blog als parlement, als oppositie. De huidige middelen, nee, ze worden niet optimaal aangewend om het tij te keren.  De menselijke domheid, voor een deel een spiegel van de wereld die rond de prijs van het goud draait. Goud, gewoon een metaal waarin  the upperclass gelooft...uit angst om zoveel.  Miljarden wezens hebben zich ettelijke eeuwen laten vangen aan de bevelen om van  wouden gevechtsschepen te maken. Nu zijn er maar enkelingen meer nodig om landen tot puinhopen te bombarderen en nog altijd kunnen gewone wijze mensen geen bevelen geven die dit alles stoppen.  Hoe stop je deze domino's ?  Zolang er meer en meer moet geproduceerd worden om de winsten van een piepkleine minderheid veilig te stellen en alles om beurs-waarden draait----- Zolang het kritische denken niet aangemoedigd wordt en we blijven geloven in het 'er niets kunnen aan doen' en te velen verzinken in het adoreren van koningshuizen, pauzen en prietjespraat--- Zolang we blijven geloven dat we tot 67 moeten werken om uit een systeemcrisis te geraken---Zolang we geloven dat belastingen aan grote poenscheppers opgelegd, ons niet doorgerekend worden---Zolang zoveel... blijft regeren ondermaats presteren.octo 13/10/09 Mensen nemen pillen om ziek naar het werk te kunnen of benemen zich het leven omdat er teveel van hen wordt gevraagd of omdat dat ze geen voeling meer hebben bij de 'zinnen van het leven'. Of jongeren zitten aan de coke omdat het leven zo doelloos lijkt,gevangen in eigentijdse commerciële beelden over 'zijn', in uitzichtloosheid qua toestanden in de wereld, gebrek aan menselijke perspektieven, verwendheid...en noem maar op.  Filosofisch Verzet pauzeert even :de 'winkel' blijft open, betalen hoeft niet, indien het geld een dag geen waarde meer moest hebben kunnen we ons mits de nodige discipline toch nog uit de slag trekken…  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be  Minder deprimerend nieuws filoviewpictures (bijenkorvenfoto) laat ons allen duimen voor de bewoners van deze flatgebouwen, hun toekomst hangt samen met die van ons. Duizenden verbanden zijn van mekaar afhankelijk, maar één falen in de voedselketen is belangrijker dan de aanvankelijke euforie na de eerste overwinning van de rode duivels vorige week. Bovendien, honing is heel gezond, alsook propolis, waarvoor de bijen ook tekenen dacht ik. Berichten over de wereldgekte, niet simpel. De lezer    moet het dan ook nog zien te verwerken en er niet aan onder door gaan. Het blad  MO slaagt er in om bij bijna ieder artikel ook positieve noten te plaatsen. Iemand met weinig tijd krijgt op de hoofdpagina een bondig overzicht van de actueelste artikels.  Dank zij hun netwerk aan ngo-werkers wereldwijd, hebben ze vaak informatie uit eerste hand. Je steekt vooral veel op over de praktische levens van mensen wereldwijd of je verneemt dat de dochter van dé oorlogsstoker en dé man die het meeste aan de oorlog verdient (de ex vice-president van de US) in een vereniging zit die de oerconservatieve leer van de meest rechtste Republikeinen weer wil gaan promoten. Als men neonazi-propaganda verbiedt, mag men wat deze ultrarechtse Republikeinse 'mensen' verkondigen ookwel aan het lijstje toevoegen. Informatie over wat en over diegenen die deze wereld naar de haaien dreigen helpen, blijft nodig. Die soort info gaat verder dan de familie van de oude koningin en haar schoondochter en de schoondochter van de Nederlandse koningin, allemaal met familielinken naar fascisten.

  Filmpje veraad VB-kopstukkenbron youtube : filmpje begint met een discussie op straat over het programma van het Vlaams Blok (2/11/1988)...vier dagen later (6/11/1988) spreekt o.a. F.Dewinter een hele andere taal bij de verstoring van de rust op het Lommels Soldatenkerkhof. Onder de talrijke aanwezigen heel velen die met de gestrekte arm naar de zonnige hemel aan het wijzen waren waarschijnlijk.Gisteren in de 'Koppen'-uitzending over rechtser dan extreem-rechtse groepen, op hun zoveelste bijeenkomst in België, waren we getuigen, niet alleen van de minachting en haat tegen vreemdelingen, maar ook van het gigantische misbruik van het woord 'socialisme' en de fascistische vorm van  nationalisme.De NSDAP van Hitler kon alleen maar groeien dank zij het electorale sukses van zowel de Duitse SPD als de KPD en andere socialistisch geïnspireerde partijen na een revolutie in het Duitsland van na de eerste wereldoorlog, waar de arbeiders voorgoed met de 'oorlog' en zij die hem veroorzaken wilden afrekenen. De term 'socialisme' was populair en daarom gebruikte de Hitler-adepten hem in hun partijnaam 'nationaal-socialistische-arbeiderspartei'NSDAP. Tot welk een barbarij dit leidde...weten nog te weiningen men dunkt.'Socialisme' staat voor internationale verbroedering op basis van arbeid en solidariteit...niet het 'solidarisme' dat de uiterst-rechtsen prediken (een laisser-faire voor het grootpatronaat in feite).Nog altijd brullen deze zelfverklaarde fascisten eveneens misbruikte woorden als 'kameraden' en 'anti-kapitalisme' om een soort misplaatste opwinding in de hoofden van sommigen te krijgen...ze overgieten het met een sausje 'verkrachte blanke meisjes', 'de vreemden krijgen de jobs en sociale woningen' en enkele walgelijke muziekgroepen die geen halve, maar 1/20 waarheden in hun teksten gebruiken om misschien wel op te roepen tot moord                                       ...en zo hebben ze  onze jeugd en ook de andere generaties , die al niet veel over geschiedenis meer weten, weer geen plezier gedaan. De dag nadien groeten ze waarschijnlijk alleen nog leden van het zogezegde "uberras" in de winkel. Politiek mag niet vanuit 'opwinding' of de 'buik' vertrekken.Deze uitzending van 'Koppen' mocht er wezen...maar waarom, zo kunnen we ons afvragen krijgen groeperingen die op journalistiek vlak,inhoudelijk sterke dingen brengen en niets met geweld te maken hebben, géén mediaäandacht ? Over de alternatieven die zich daaruit zouden kunnen ontwikkelen, daar mogen mensen blijkbaar niet mee bezig zijn...ze moeten in hun instinctieve denken gehouden worden, lijkt het wel. Zoals extreem-rechts in de US er over jammert dat de progressieve krachten aldaar honderden organisaties hebben om te voorkomen dat de US nog meer oorlogen organiseert, zo jammerde extreem-rechts in Europa gisteren dat ze een van de media uitgesloten minderheid zijn. Hun kopstukken weten wel beter. Ze hopen echt op nog meer chaos bovendien om weer Mussolini en Hitler en anderen te gaan kopiëren. Ze hebben niet door dat de kaarten nu wel anders liggen, alhoewel het fascisme zonder ons verzet zich weer instaleren kan. Het heeft zich trouwens op tal van plaatsen in meer of mindere mate of onder andere vormen al gevestigd. Voor een goed begrip van dat veelgebruikte woord 'fascisme'...niet elk regime dat op het begrip  'éénpartijstaat' steunt, is 'fascistisch'...indien de Duitse revolutie na Wereldoorlog 1 gelukt was, dan hadden bijvoordbeeld de Raden van Arbeiders, boeren en soldaten de macht gehad en dan had het fascisme niet via de 'democratie' aan de macht kunnen komen...waarmee ik niet wil zeggen dat het Radenisme van destijds dan een idealere formule zou zijn. Andere omstandigheden, andere noodwendigheden. Wat indien de overheid de volgende ronde van bankfaillisementen de banken niet meer kan redden ? De ciris die daar weer zou kunnen uit voorkomen, zal die weer naar het populairder worden van het fascisme leiden ? No paseran !We zullen het voorlopig met onze tegenstrijdige democratie moeten doen. Wel spijtig dat we niet wakker worden in een wereld waar je tot een 'project' in plaats van tot een 'partij' behoort...en dat je dan als kandidaat voor je project kan opkomen en zelf het programma daarvan kan goed of afkeuren (op voorhand, voordat men de dirigenten ervan  verkiest. Dat zou pas anti-fascisme zijn !octo 16/10/09  

  Journaals beluisteren…zonder klankbron youtube : Michael Moore over socialisme.              Als zelfs exVLD senator professor Paul Degrauwe achterover valt van de begroting waarin duidelijk is dat de banken het met de overheid op een akoordje gooien over het geld te halen bij de gewone spaarder en niet bij de ingewikkelder en risicovoller beleggingen en hiermee de deur openzetten voor nieuwe bankfaillissementen, dan weet U wel waar dat het huidig samenlevingsbeheer fout zit.  Zet je de klank van je tvtoestel eens af en bekijk alleen de beelden die op je af komen zonder commentaar. Al die gezichten van mensen waar bommen ontploffen, gaan veel beter tot je doordringen. Op de duur ga je een andere taal aanleren, de taal van mens tot mens. Je zult merken dat slachtoffers van natuurrampen het over andere dingen hebben dan de mensen die onder de voortdurende dreiging van aanslagen moeten leven. Mensen met honger benaderen het nulpunt van dit naakte aardse bestaan. Gisteren zette ik de klank even af voor enkele honderden van de ongeveer 9000 kinderen die in de Filipijnen voor kleine criminaliteit gevangen zitten tussen volwassenen en waarvan enkelen niet alleen thuis maar ook door sommige gevangenen op allerlei manieren misbruikt werden, worden...zullen worden. De klank afzetten baatte niet, want er waren nog ondertitels. Kinderen uit de slops die gaan stelen omdat hun moeder geen geld heeft en er op de vuilnisbelt niets 'lekkers' meer te rapen valt...zijn geen bandieten. "Ik steel alleen van de rijken en diegenen met een snob-gezicht", vertelde een jongen van een jaar of acht voor de camera van Al Jazeera, Engelse versie. Steunen wij vanuit het rijke Westen die regering ginder ? Een man die al jaren het onrecht aldaar bestreed en zijn leven niet meer veilig was, zocht asiel in Nederland, ver weg van de paramilitairen die hem naar het leven stonden. Alhoewel hij aan het hoofd van een socialistische organisatie stond, werd hij (Sison)door de Nederlandse regering jarenlang op de terroristenlijst geplaatst...na jaren procedure is dit ondertussen geregeld. Ogen zonder klank erbij, ze bekijken je indringend. We hebben niet alleen supermarkten nodig. Politieke, sociale, filosofische, culturele vorming...om alle rechtstreekse en onrechtstreekse medeplichtigen aan dergelijke toestanden aan te klagen en van hun beslissingsmacht te onzetten.  Met een deel van onze belastings-'aanslag' worden tal van verschillende soorten aanslagen op de mensheid gepleegd als wij dergelijke regimes omwille van economische belangen steunen ! Zet dus de klank al eens af, wordt even stil en denk 'dat kan toch zo niet verder' , studeer, organiseer,stem, handel. Sommigen doen het al, google maar eens 'stop the killings-filipijnen' of ga naar één van de linken op mijn blogs. Dank U. ssssssttttt  17/10/09 Twin Towers, bankencrisis…en het volgende ?

  filoview pictures : vlinder op beton...na vijf minuutjes wachten, opende ie z'n vleugels, herfstafscheid van het seizoen 2009..."zo te sterven op het water met je vleugels van papier (BdG)", eitjes gelegd en weer weg tot volgende lente Sommige gebeurtenissen, meer dan andere, zijn een soort 'trigger' die een aantal andere ontwikkelingen in gang zetten die verstrekkender gevolgen hebben. In Iran vielen nu ook al tientallen doden bij een bomaanslag op de 'revolutionaire' garde, waarbij tal van hoge officieren van Iran's tweede leger omkwamen. De Iraanse overheid lanceert berichten over buitenlandse betrokkenheid bij die aanslag, met het doel etnische conflicten tussen soenieten en anderen uit te lokken. Zoals altijd zal de echte toedracht eerst veel later dan de feiten aan het licht komen...wat er ook van zij, een zoveelste escalatie in een Arabisch land erbij, dat kan heel gevaarlijk worden en nog meer terrorisme kweken.  Aan het merendeel van de militiaire aanvallen op de oorlogstonelen van na de tweede wereldoorlog ging vaak intense spionage en infiltratiebedrijfigheid vooraf. Vaak lieten aangevallen landen zich tot provocatie verleiden om de binnenlandse spanningen onder controle te krijgen. Ook aan psychologische oorlogsvoering besteed men al honderd jaar enorme budgetten. Moesten we op de hoogte zijn van alle duisterse plannetjes die worden gesmeerd...we zouden nogal versteld staan. Dan heb ik niet over een hoop onzinnige complottheoriën die op internet circuleren om verwarring te stichten en de aandacht van de werkelijke machinaties achter de schermen af te leiden.Het hedendaagse terrorisme wordt meestal door staten geörganiseerd. De geflipte Hollywoodcowboy Reagan, stond al toe dat stammenleiders de laatste lekenregering van Afganistan konden omverwerpen en stak nog meer geld toe toen de USSR dat regime ter hulp kwam. Sinds toen is alles van kwaad naar absolute barbarij aan het evolueren. Al Qaeda, vroeger een vriend, nu een vijand, de Taliban evenzeer,ondanks weinig steun van de bevolking in Pakistan, blijven ze een bijna niet uit te roeien bedreiging.  Nu er barsten komen in de alliantie van de Westerse bezetters, stelt China voor dat de VN veiligheidsraad het van de Nato overneemt en dat alle overblijvende strijdende partijen via een internationale vredesmissie ontwapent worden. Via de officiële mediakanalen hoorden we hier nog niets van, want wegtrekken uit Afghanistan zou teveel investeringen te niet doen...of heeft men de berekeningen rond het maken van meer minst door goedkopere olietransporten  bijvoorbeeld al opgegeven en neemt men gewoon al strategische posities in tegen dat het grootkapitaal geen andere uitweg meer ziet dan de wereld weer in een veralgemeende oorlog te storten. 'Zij' staan achter de tekentafels van de militaire stafs overal, en 'wij' , als we de mails moesten zien die 'zij' mekaar achter onze rug sturen... . Om een concreet voorbeeld te geven, een pak jaren terug kwam men het nieuws van een 'neutronenbom' die alleen mensen zou doden en gebouwen overeind zou laten staan. Staan die al ergens opgesteld dat iemand weet ? Mag de gemiddelde wereldburger dat weten ? Zijn wij onderdelen van mekaar beconcurerende termietennesten of samenlevingen met een hart, op weg naar een 1natie-wereld ? Als we niet kritisch leren kiezen, riskeren we een dag meegesleurd te worden in een stroom van overdonderende gebeurtenissen die eigenlijk voor een groot stuk voorafgaandelijk in mekaar gestoken zijn, maar waar we dan geen zicht meer op hebben.  Als we ons dan weer door de begrippen 'volk' en 'vaderland' laten misleiden in plaats van alleen op te komen op basis van onze sociale rechten...zullen we weer aan het kortste eind trekken. Een socialistische revolutie in Israel, Palestinië, Irak, Pakistan, Afghanistan, India,... en al die reactionairen van de macht, dat zou pas nieuws zijn...de rest is hopeloos in de modder blijven steken en er dieper in geraken.octo 19/10/09 Wordt banker,gastbijdrage Foto eend in water filoview comment : Zij hoeft geen spiegel,geen eten te kopen, geen badkamer, geen zoveel meer...niks van dat alles heeft ze en toch ziet ze er veelal guitig uit. Als ze de bomen onderste boven wil zien dansen, dan hoeft ze zelfs niet op haar kop te gaan staan.Het ligt er dik op, telkens er voor een bepaald probleem oplossingen moeten worden gevonden, mag een ernstiger deel van de winsten van de concerns niet aangeraakt worden. Melkboeren in nood, geen probleem als ze blijven staken geven we ze Europese Steun, moeten de overheden van in 't begin al gepland hebben. De tussenhandel komt er weer gratis van af. Ook voor de banken heeft men oplossingen op maat


  Filosofischverzet 1 2010 Vele diepe momenten van rust gewenst

  Innerlijke rust bij momenten van observatie.

  Oog voor het detail, de overvliegende vogels.

  Invoeling in wat ruimte is.

  En tijdloosheid.

  Te vinden, niet alleen aan zee of in hoge wouden.

  Ook van op uw appartement.

  En in met aandacht luisteren.

  Van uit kalmte spreken.

  Rust in het gemoedelijke omgaan met mekaar.

  Innerlijke vrede als voorwaarde voor de betere analyse.

  Luisteren naar je ziel.

  Lezen over haar reis sinds de jongste bigbang.

  Genieten van cultuur die dat allemaal vertaalde, vertaalt

  Ook kinderen het verschil met onnodige drukte leren.

  De media door een filter kunnen halen.

  Kritisch deelnemen aan wegen naar een betere wereld. Waar de zorg voor mekaar centraal staat.

  Van familie tot staat. Van de boer tot de bankier.

  Alles wat je ziet, door werkershanden gemaakt,verdeeld.

  Weten wat soms belangrijker is, dat wat je koopt...

  of dat wat je vanuit onbaatzuchtigheid in stilte hoopt.31/12/09  beste deceniumwensen por todo


   Jaaroverzicht :  verandering of omwentelingMet x,y miljard zouden we nu zijn. Allen mensen met reële of overdreven verwachtingen. We kennen er daar wel een aantal van.  We herkennen dingen van hen in anderen die we niet kennen, als we reizen. We zien ze op TV, hun blije kanten, hun ellende.  Vooral de ellende wordt getoond, niet zozeer wat mensen daarnaast presteren om er uit te raken. Vooral over de glitter wordt gelezen. Soms komen mensen in groep bijeen of in massa’s op de straat om voor hun rechten op te komen, zonder overkoepelend plan. Ze eisen, eisten verandering, omwenteling kwam om de hoek kijken toen het geldsysteem kraakte, maar alles bleef bij het oude. Meer nog, het gaat zelfs beter nu, we krijgen te horen dat de VS uit de recessie is, maar wel 5% meer werklozen telt. Dan hebben wij Belgen nog geluk gehad, ook uit de recessie, maar met slechts een 50.000 werklozen meer ! Wiens maatstaven zijn dit ? De Staat, wij, betalen de rekening, maar de winstverwachtingen, die zullen wel wat positiever zijn, nu er concurrenten failliet zijn gegaan en ex-werknemers door de Staat onderhouden worden, als de miljardenwinsten wat zakken.

  Er werd wel enorm veel over banken en ecologie gepraat en noodgedwongen maakten we een begin met een overschakeling naar andere energievormen, terwijl we die al hadden kunnen hebben, indien de onmacht en onwil van de economische en politieke tenoren niet zo groot was geweest. Velen gaan het niet willen horen, maar de wereld heeft meer planeconomie nodig.  De coördinatie in het geheel is zoek.  Het gevecht om economische afzetmarkten, de strijd om het goedkoopst te produceren; om het grootste deel van de koek voor de elite te reserveren, het goedkoopst te kunnen verkopen, het gaat gewoon lekker door…met in zijn zog corruptie, oorlog, opkomend nationalisme, opgefokte cultuurtegenstellingen, armoede, honger, verspilling…. .   Het is belachelijk en absurd dat mede Europeanen elders minder verdienen voor hetzelfde werk, de politieke wereld houdt dit omwille van de verrijking van enkele groepen kunstmatig in stand.  Bovendien moeten we verdeeld en als gevolg overheerst blijven, want anders kan de multinational of een ander  politieke vorm van bewind niet meer dreigen.  “In Nederland, Duitsland…moet men to 67 jaar werken…dus.””  In onze fabriek in Polen worden onze producten goedkoper gemaakt…enz “, klinkt het dan.  ‘Ze’ wezen gewaarschuwd volgend jaar, de kruik gaat immers maar te water, tot ze barst. In het meest onderdrukte deel van de wereld is die toestand reeds lang bereikt en er waren enkele pogingen om af te rekenen met feodale en hyperkapitalistische toestanden, maar juist daar waar de oorlog door de strijd om grondstoffen het hevigst was, werden alle pogingen tot verandering te niet gedaan door kunstmatig in mekaar geknutselde burgeroorlogen. Zolang men de grondstoffen maar kan transporteren en militair strategische posities kan behouden of innemen, is er niks aan de hand voor de bewindvoerders, oppositieleiders en zogenaamd religieuze leiders in hun veilige kantoren. De gewone mens moet in het nieuwe jaar vermijden van zich niet vóór één of andere van die burgerlijke karren te spannen en gewoon over de grenzen heen opkomen voor een degelijk inkomen voor iedereen.  Met de oude wijn in nieuwe zakken, zoals in Iran nu wordt geprobeerd, gaat dat niet lukken.  De landbouwproblemen moeten op wereldvlak moeten worden aangepakt. Boeren hier willen in de grond van hun hart niet overleven als hun  producten dankzij subsidies andere boeren in de arme wereld uit de markt prijzen.  De wereld heeft niet alleen een Verenigd Europa, maar ook een Verenigde Wereld nodig.  Ook automobielarbeiders moeten wereldwijd de controle over hun vakbonden op wereldgebied opeisen en overnemen als je ziet wat hun leidingen maar durven eisen…omdat ze het eigendomsrecht van sommige bijna failliete concerns niet in vraag durven stellen.  Als overheid en CEO’s niet kunnen beslissen van milieuvriendelijker wagens en meer openbaar vervoer te maken, dan kan de wereld van de arbeid dit stoppen. Er was nooit oorlog in Irak geweest indien men in de VS een maand of langer tegen de politiek van  keizer Bush II  en zijn ploeg willen staken had.  Natuurlijk, het is ook zo ,dat wat je veroorzaakt als een boomerang terug komt. Keizer Reagan steunde jaren al wat paramilitair was, inbegrepen de vaders van de huidige Taliban en erger, over heel de wereld.  ‘We’ mogen ‘ze’, niet zo maar laten doen. Zoveel is zeker, ook voor het volgend decenium, waarvan ik hoop dat U het ook nog mag beleven. Speciale strijdbare groeten voor de mensen in Oost Congo en andere oorlogsgebieden, het komt er niet op aan ‘de vijand’ te verslaan, maar alle legeraanvoerders te boycotten en de dagelijkse strijd van de gewone mens voor een beter leven te vervoegen. Beter op het veld te werken dan in een mijn als bijna-slaaf achter de goedkoopste grondstoffen ter wereld te graven. We zullen het niet te moeilijk maken, de strijd om ‘geld’ en de schaduwzijden van de menselijke aard maken veel kapot. Het gebruik van de factor ‘geld’ kan je veranderen, reglementeren…de menselijke aard in sommige al of niet machtigen der aarde, staat dit wel in de weg.  Een complete eisenlijst voor het nieuwe  jaar, zie mijn referendumblog Octo 30/12/09

  Eerste nieuwsfeiten van 2010 niet achternahollen aub filoview pictures kerstdag : daar binnen waarschijnlijk een herdenking aan de gang van één van de zeldzame 'leiders' die de Romeinse overheersing in die tijd op een andere manier bekeek, men doodde zowel hem als diegenen die de wapens opnamen...en de Romeinen nu 2000 jaar later, ...die zijn genoeg gestraft, die zitten met Berlusconi ! Los van de emotionele verschuivingen tussen mensen, die allerhande feesten op een eigen manier telkens met zich meebrengen; staan daar weer in de krant of op de belangrijkste venster van de meeste huizen, de TV; een aantal nieuwsfeiten mekaar af te wisselen, als vervolg van de enige echte soap, het werkelijke dagelijkse leven in al zijn facetten. Misschien kwamen enkele nieuwsitems al op Uw familiebijeenkomsten ter sprake. Bovenaan het lijstje zal die asteroïde wel staan, die één kans op duizenden de aarde zou kunnen treffen en serieus wat vierkante kilometers woestijn zou kunnen bijmaken. Hoe dit eventueel te vermijden kan naar de toekomst toe misschien de enig overblijvende taak van het ééngemaakte leger van de eengemaakte naties worden. Korter bij de werkelijkheid dan, diegenen die hun eigen blijven opblazen voor levenslange steun voor hun nabestaanden en de verborgen imperialistische agenda's van diegenen, waarvan een deel verdwaasden menen dat ze  goed bezig zijn...je zal maar naar een volleybalmatch gaan kijken en één of andere zot met explosieven het plein zien oprijden en tot de tientallen doden en bijna honderd gewonden horen. Ook in Jemen breidt de destijds door VS-rechts gestartte epidemie zich uit tegen de achtergrond en voedingsbodem van verpaupering. Voor ontwikkelingshulp bijna geen geld, voor gigantische kapitalen verslindende oorlogen wel. Waar er ook miljarden aan geld verkwist worden, blijkt in de casino's te zijn. Honderduizende mensen lijken aan het gouden kalf verhangen te zijn. Oh Lord Juzekke und herr Mozes, is er eigenlijk iets veranderd ? 'Waar gaan we naar toe ' zouden de oma's en oma's van de sixties zeggen, nu ook een klein deeltje van de oorspronkelijke pleitbezorgers van een beter omgaan met de aarde, de Indianen, er weliswaar in min of meer collectieve eigendom, in sommige van hun reservaten steenrijk van worden.  De zottigheid van dit bestaan glijdt verder 2010 in met het bericht dat Tiger Woods zijn personlijk leven de aandelenkoersen van de firma's die hem als reclamepaneel gebruiken; naar beneden zouden hebben doen zakken. Zelfs de CO2-aandelen op de één of andere beurs daarrond, zitten na de zwakke Kopenhagen-top maar op 12euro en ze zouden volgens 'specialisten' tussen de 17euro en de de 35euro moeten zitten om de investeerders in propere technieken aan te zetten om hun best te doen. Zo gaan we er niet komen denk ik.  'Werk' hebben blijft een lachtertje, geen recht als je de verhalen van mensen rond een tafel hoort .  Gelukkig is er geen reccesie meer, althans goed nieuws voor wie nog immer verwoed op de beurs bezig is. Ik denk dat ik maar eens naar Michael Moore zijn 'Capitalism, a lovestory ga kijken één van de weken'. Alle middelen zijn goed om de mist achter de feiten doen op te trekken, zodanig dat we niet nodeloos de door de media gelanceerde pistes  moeten achternalopen.

  Ook werklozen en spaarders in de familie ? Werken doe je niet alleen om je rekeningen te kunnen betalen. Tot je eigen voldoening iets met je talenten voor je medemens doen, wordt een groeiend aantal ouderen en jongeren onmogelijk gemaakt. ‘Recht op werk’,is niet echt een maatschappelijk onderwerp waarover veel over gesproken of gepubliceerd wordt. “Het individu en het werklozenleger werd rustig gehouden door een afkoopsom”, zal men later in de geschiedenis over onze tijden schrijven. Of nog : “alleen in de rijkste landen bestond een dergelijk afkoopsysteem, de meest verpauperde lagen van de wereldbevolking werden wegens politieke onwil en gebrek aan solidariteit aan hun lot overgelaten”…en “ook in het begin van de 21ste eeuw bleef men voor hetzelfde werk verschillende lonen betalen en waren alle alternatieve initiatieven ondergeschikt aan speculatie en de zoektocht naar steeds groeiende winsten op de wegens de onvoldoende koopkracht krimpende markten”. Terug naar nu :  Wat we wel zien is dat een aantal politieke commentatoren, in de qua lezersaantallen grote kranten, het in het begin van dit nieuwe decennium opneemt voor al die regeringen die iets willen doen aan de overheidsschuld door drastisch te besparen en ouderen langer doen te werken. Men haalt de oude refreinen weer boven en de paarse federale regeringen wordt meer verweten dan de vorige systeembevestigende garde van J.L.Dehaene, wiens bestuursfunctie bij Interbrew de op handen zijnde 299 ontslagen in België wel niet zal kunnen tegenhouden zeker ? Maar bon, een andere bestuursfunctie van hem, bij Dexia leverde dank zij de druk van actiegroepen toch al op dat Dexia geen geld meer mag lenen aan Israëlische kolonisten die de smalle aan de Palestijnen toegewezen strook blijven belagen. Nog een beetje en men gaat diegenen met een spaarboekje, waar nu vanaf een bepaald plafond ook al belastingen op geheven worden, vragen van de werklozen in hun familie te onderhouden.  Niet te geloven eigenlijk, de banken werden met miljarden van ons gered en in ruil geven ze ons een extra lage rente in de buurt van 1percent en met dat goedkope geld dat we ze toeschuiven vragen ze onze kinderen die een huis willen kopen tot 4% en meer voor een eventuele lening.      De tijd van de pachters en de baronnen in een modern kleedje eigenlijk. Aan allen die ter wille van het systeem niet mogen werken, overtuig Uw medemensen die te hard moeten werken dat ze in hun intersectoriële eisenpaketten in internationaal overleg, meer personeel vragen…en ondertussen …er zijn nog zoveel interessante dingen te bestuderen, lezen, organiseren…op momenten dat je er ineens tijd voor krijgt…wachtend op antwoord op één van je sollicitaties.  Nog een kleinschalige tip : Waarom nemen mensen die op hopen geld zitten eigenlijk niet iemand aan als ze zelf veel te veel werk hebben ?  Het argument van het verschil tussen bruto-en nettoloonkost gaat niet altijd op.      Geld zou een eenvoudig niet-speculatief ruilmiddel kunnen zijn…in plaats van ondermeer een leerschool in het ompolen van bepaalde negatieve emoties als ‘hebzucht’ in positievere proporties. Het blijft wachten op een internationale wetgeving die het recht op werk in alle grondwetten doet opnemen…want ook managers kunnen niet anders dan in de tredmolen van het door Michael Moore in zijn hemd gezette systeem blijven meelopen. Een voorbeeld van een eventueel te nemen initiatief om over dergelijke wetgeving een internationaal referendum over af te dwingen http://bloggen.be/conscience2008  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Boeiend nieuw decenium voor PacifistenHet vorige decenium werd al meteen gekaapt door de voor vele industriëlen winstgevende oorlogsreactie op een reeks terroristenaanvallen, waar ook al familieleden van zeer gefortuneerde, zogezegde Islamieten achter zaten. Een berg leugens werd gefabriceerd en men trok met een aantal proletaren die een broodwinning in het leger zagen, ten strijde.  Men kon zich dat veroorloven, want buiten enkele betogingen van honderduizenden tegenstanders van een eventuele oorlog, ging er in de VS en GB , naar mijn weten, niet één fabriek plat als protest. Dat komt onder andere, omdat als je werk en inkomen wil hebben, je jezelf gedeisd moet houden. Toppen van bepaalde partijen en vakbonden vonden zoiets als een oorlog tegen houden waarschijnlijk iets niet-' dagdagelijkse strijd om den brode'-achtig en ver van het bed...nee, laat ik het gewoon zeggen zoals het is, 'ze' collaboreerden'...en een deel van 'wij' liet gemakkelijkheidshalve begaan. Waw, een oorlog, rechtstreeks op TV te volgen. Juist een computerspelletje.Geschiedenis is een raar iets, gewoonlijk weet men achteraf na een aantal gebeurtenissen, wat er vroeger eigenlijk aan de hand was. Net zoals op individueel vlak, moeten de gemeenschappen als locaal, nationaal...collectief, eerst door een reeks ervaringen voor dat hun plaatselijke 'frank', 'geldeenheid' valt. Als men dan zo ver is, worden die ervaringen door een aantal woordvoerders van tegengestelde belangengroepen, vooral voor verkiezingen zodanig verkeerd uitgelegd dat de kiezers uit rancune of... gewoonlijk kiezen voor diegenen die er de keer tevoren niet voor zorgden dat een aantal wereldproblemen fundamenteel werden aangepakt.Ach mensheid. Je kan tot op de dag juist het aantal centimeter sneeuw dat gaat vallen voorspellen. De laatste wetenschappelijke geheimen staan op het punt te worden ontsluierd. Je zou van alles op een ecologische manier genoeg voor iedereen kunnen produceren en iedereen zou kunnen doen waar hij of zij goed in was. Je zou dat zo kunnen regelen zodat iedereen genoeg vrije tijd zou hebben om zich met zinnige zaken bezig te houden...ware daar niet , de speculatie en al die andere  wetten van het geld en de noodzaak om steeds meer winst te maken.    

  De grootste voorstanders van een totale vrije markt, zijn de hevigste strategen in het in mekaar zetten van monopolies. Als men de krant 'Le Monde' om meer winst te maken in een buurland gaat drukken, dan doet men dat gewoon. Miljarden hectoliters bier maken en miljardenwinsten, waarom zouden we geen enkele honderden arbeiders in Leuven wegsnoeien om onze waarde op de beurs wat omhoog te krijgen . Omwille van de etische waarde dan...is dat niet iets voor mensen die in de sixties blijven hangen zijn, zeggen sommigen nu smalend. Moet er nog zout zijn ? Ja, in deze winter blijkbaar wel...'t schijnt dat het zout schaars is, waw, goed nieuws voor de zouteigenaars en de handel dus.  Was geld maar papier en zout zout.Het beloofd inderdaad een boeiend decenium te worden. Nieuwe ideeën worden via journalisten gelanceerd. Zo lazen sommigen vandaag dat wat de huidige oorlogen in Afghanistan en andere betreft, het pacifisme van de doorsnee progressieve mens en zijn vertegenwoordigers in het parlement, in vraag moet worden gesteld. Oorlog moet soms kunnen, het ordewoord van de nobele heer Obama volgend.(zie artikel 'herschrijf uw Nobele speech Barack). Wat men dan vergeet te zeggen is dat om het even welke oorlog die er ooit geweest is, altijd al is vertrokken van uit imperialistische economische belangen, achter een bepaald zogezegd nationalistisch of religieus of nepideologisch masker, weer vanuit het economisch winstmotief dus, of vanuit de 'bekommernis' om de economische concurrent op strategisch gebied te omsingelen. Daar kan niks goed van komen. Al roept ex-gewetensbezwaarde Walter Pauli in De Morgen al schrijvend nog zo dat in sommige gevallen 'body-bags', (de gesneuvelden), niet langer een bezwaar mogen zijn om niet aan een oorlog deel te nemen als land.  Mensen die het leger niet nodig hebben om een inkomen te hebben, laten zich niet optrommelen om oorlog te gaan voeren. Daarom is een internationaal verbod op de produktie van oorlogswapens nodig...maar men verkoopt toch zo graag niet ?  Daardoor werd vandaag zelfs ,door weer de ene of andere sponors van weer een nieuwe nationalistische afscheidingsbeweging het Togolese-voetbalelftal beschoten.  Het verzet tegen sommige uiteindelijk, dodelijke logica, zal van onderaf moeten komen, van gelijke productievoorwaarden en ontwikkelingshulp in plaats van oorlog. Als er daarvoor geen ruimte meer is en iedereen iedereen blijft beconcureren en er ook de volgende jaren getalmd wordt met op  een andere manier met geld en winst om te gaan,...zou het kunnen dat er weer een pak ellende bij komt in plaats van dat die afneemt. Een voorbeeld van wat er mogelijk is, wat Palestijnen en Arabieren betreft (je komt die positieve signalen, dat het van onderuit zal moeten gebeuren  ook in andere groeperingen dan de aangehaalde tegen) 9/01/2010 filEr zijn nog een pak mensen die iets ten goede willen bewegen in de samenleving, getuige daarvan de vandaag geöpende website van  'de ronde tafel van socialisten' die 1 mei dit jaar al op 20 maart doen vallen en dit over de partijgrenzen heen. Opmerkelijk initiatief waarbij ook een inbreng van de talrijke deelnemers wordt gevraagd. (zie ook de facebook-groep van 'dag van het socialisme' misschien. Inschrijven kan nog, en de Vooruit in Gent gaat veel te klein zijn.  klik op de werkgroep van Uw keuze  of verken de hele site om de voorgeschiedenis van die dag en zo op te zoeken.           12/01/10

  Eet U champignons Mr EU-president ?Plukvoorwaarden in EU gelijkstellen !filoview pictures : Portugese EU-buur tegenkomen onderweg in ons nieuw 'Vaderland' ergens op weg in de geschiedenis naar de wereld als één natie. Een paar dagen terug. De VRT-reportage van de champignonkweker die acht Belgen ontsloeg en er Poolse arbeiders en arbeidsters voor in de plaats aannam. Hele heisa van de wetgeving zit zo in mekaar en de Belgen dit en de Polen dat en de staat betaalt de beloofde subsidies niet aan de chamignonkwekers enz.enz. . Kafka zou er een boek kunnen van maken, niet Kamiel, maar Franz zaliger. Waarom mijnheer de president van Europa, geeft U niet als eerste persconferentie binnenkort de aankondiging dat U een voorstel gaat doen om het voortaan verplicht te maken van op Europees grondgebied hetzelfde loon voor hetzelfde werk te betalen... ? Meer dan 5 minuten politieke moed is daar niet voor nodig, alleen rustige vastheid. Bovendien neemt U zo de wind uit de zeilen van groepen die de Europese e.a. medemensen tegen mekaar proberen opzetten. Of moet er eerst weer een facebook-groep opgestart worden, de straat opgetrokken, gestaakt, melk uitgegoten en weet ik veel wat ? U bent al een groot haiku-dichter ("Hey Koe", zou Kamiel Kafka Kamagurka zeggen) , U kan de geschiedenis ingaan als een echt hervormer die er werkelijk toe doet ! Grijp U kans...zeker in tijden zonder rode duivels in Zuid-Afrika ! Misschien hebt U en wij Belgen maar een paar jaar om echt te scoren op internationaal vlak...U hebt de beurswereld toch al bezocht door daar aan één van die bellen te trekken...en er zijn meer stemmen te winnen bij de gewone man dan bij 0,1 percent van 1% gefortuneerden die alles kapot speculeren en mensen om een paar procenten winst meer op straat zetten !Ik zal het uw zus eens vragen, want langs deze weg... we komen die toch regelmatig onder  mensen die  van die toestanden slachtoffer zijn tegen. Hopelijk wint ze de ACV-prijs voor militant van het jaar. U kan het ACV nog tot 20 januari mailen daarvoor. octo 15/1/2010

  LEGERS INZETTEN, alleen voor rampen (twee filmpjes) Het filmpje van vandaag toont waar een leger zich wel nuttig in kan maken. Legers die helpen bij natuurrampen, bij ontwikkelingsprogramma's. Jammer dat er daarvoor eerst een ramp moet uitbarsten om tot internationale solidariteit te komen. De hulprogramma's komen op gang, maar er was al schrijnende armoede voor de aardbevingen. De TV's staan aan en we zien de beelden, maar weinigen trekken er de politieke en sociale consequenties in de richting van meer aktieve betrokkenheid bij het oplossen van de wereldproblemen uit. Autoriteiten overal geven dan wel het startschot voor de hulpoperaties, maar in besloten kringen vreest men een opstand tegen het oh zo democratische regime van de bondgenoten die het eiland arm houden. Een ander voorbeeld van hoe legerhulp zich opstelt.                                                                      oproep : stop met het uit de auto gooien van blikjes !filoview pictures : en nee, het ligt niet aan het feit dat de vuilnisbakjes vol zouden zijn, zelfs als er bij de bushaltes totaal lege vuilbakjes zijn, slingeren de blikjes her en der rond op sommige plaatsen...en zelfs als ze vol zijn...neem ze mee naar je eigen vuilbak...iemand zin om een facebook-greop aktie op te startten ? (foto : blikjes op de grond) Even een moraliserende preek houden, mag nog hopelijk. Nu het groene landschap het witte heeft vervangen, valt eigenlijk veel beter op hoeveel, vooral drinkverpakkingen door de ramen van auto's worden gegooid. Waarom dergelijk lomp gedrag ? Ben je dan iemand als je dat doet ? Lucht het een bepaalde frustratie op ? Is je auto inderdaad een heilige koe ? Wat zou je er van denken moest iemand een zak afval in jouw auto gooien. In een film gezien ? Cool ? In't dialect zeggen ze bij ons ' Lomp is ook vis, maar de kop deugt niet'...ruim een aantal dingen in die kop maar op dus, even goei vrienden. In een aantal landen waar er alleszins in 2006, toen ik er was, geen wetgeving tegen dergelijke zaken was; reed ik eens ergens door het zuidelijke deel van een prachtig land dat men opzettelijk via burgeroorlogen uit mekaar heeft doen barsten...kilometers en kilometers lege flessen langs de kanten van de weg, niet hier en daar één, maar echt erg. Bovendien , één is er één te veel. Heb wat respect voor onze dappere vuilnismannen en de gemeentediensten, voor de wandelaars, wees een voorbeeld voor kinderen enz... .Ook dit is 'filosofisch verzet'.  20/01/10    

  paniekfilmpje in US-media over Inbev staking  bron youtube-bloomberg:  sorry folks, je kan het filmpje alleen zien als je in google het volgende intikt : ab inbev leuven youtube en dan op het filmpje tikken (omdat Bloomberg meent een patent te hebben op stakende arbeiders in België ?wie weet) De zender Bloomberg brengt een reportage over de stakingen bij de bierproducenten in Leuven, Luik en Hoegaarden, ze noemen het in 'Brussels' and around. De beurszender Bloomberg lijkt vooral verbolgen over het feit dat de dapperste der Belgen het aangedurfd zouden hebben om een topmensen van het bedrijf te gijzelen. Met een vleugje goedkope humor-ironie probeert men het voor te stellen als of er in België een nieuw soort misdrijf uitgevonden is 'beernapping' naar het soortgelijke 'kidnapping'. De bedoeling is staken en het beletten dat produkten buiten het bedrijf raken als drukkingsmiddel te laten verbieden. Nergens in de traditionele berichtgeving een verwijzing naar de 73 miljoen dollar die de top dertien van het bedrijf jaarlijks onder mekaar verdeeld en ook niks te horen van de concrete miljardenwinst die het bedrijf maakt. Wél een verwijzing naar het feit dat het managment van plan is de blokkade 'wettelijk' te laten breken, met een opsomming van de bedrijven waar dat al gelukt is. De staking beroert ook de Braziliaanse bierarbeiders, ze schreven een solidariteitspamflet en dreigen met akties : zie FV2

  Wie onderhoudt uw vrouwen Jacob ?  bron youtube : projekt voor kinderen in Kaapstad Met al een vierde op het oog, trouwt de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma vandaag met zijn derde vrouw. We gaan de man niet hekelen om zijn voorkeur qua relaties, maar daar moet, afgezien van ondemeer de psychologische opgaven die een leuke monogamie al met zich meebrengt, veel geld mee gemoeid zijn. Het arme deel van de Zuid-Afrikaanse bevolking zal de kosten wel dragen waarschijnlijk. Nog erger is dat het er ,zoals in Zuid-Afrika,in de geschiedenis van de mensheid reeds vaak als volgt aan toe gegaan is : een leider die zich als volks en links voordoet wordt door een deel van de onderdanen aan de macht gebracht vanwege zijn vermeende inzet voor diegenen die het het meest nodig hebben en nadien blijkt alleen een kleine kring rond de potentaat de vruchten van de economische inzet binnen te rijven. Is het op andere plaatsen elders anders ?  Regeringen hebben de neiging zich te omringen met kringen rond de economisch machtigen en samen met de top van het staatsapparaat, waken ze er in 't algemeen over dat de grondstoffen privéeigendom blijven en de grote ondernemingen kunnen putten uit een leger goedkope werkkrachten. Ook de pers die deze dingen zou moeten aanklagen is in handen van voornoemde groepen terwijl de echte oppositie van de werkende mens komt van niet-kapitaalkrachtige groepen. Ook de vakbondstoppen, die voor de grote onderste lagen van de bevolking zou moeten opkomen, zijn voor een groot stuk verkocht aan de top van de pyramide. Sociale bewegingen van allerlei ideologische kleuren doen voor de schijn of ze wezenlijk van mekaar verschillen en vitten op mekaar, maar komt het er op aan grote sectoren te 'saneren' of privatiseren, dan zetten ze hun mooie principes opzij om zoveel mogelijk van de feestdis mee te kunnen nemen. Eens gepensioneerd worden ze vaak de beste vrienden en lachen op hun reunies met al die leden die ze destijds tegen mekaar hebben kunnen opzette voor enkele punten van een procent, zo hoorde ik onlangs nog vertellen. Zo draait de wereld maar door en wij doen mee. Welke kleur kan ons aan een job helpen, aan een verhoging van onze maatschappelijke status ?  Wie is de meest mediagenieke politieker, al verkondigt hij opsplitsing en tweedracht ? Slechts militante groepen en individuen  bekommeren zich nog om de uitverkoop van openbaar bezit. Privatiseringen houden niet zo maar op na een privatisering, voortdurend staan er andere groepen klaar om nog meer geld uit een bepaalde tak van de economie te halen en voortdurend voert men een geleidelijke afbouw van de maatschappelijke zekerheid en de sociale verworvenheden in.  Bovendien moet dat dan nog allemaal geregionaliseerd worden zodat er zoveel mogelijk postjes kunnen worden verdeeld, wat een goede werking vaak hindert; zoals bewezen in het dossier van de vervuiling van de Zenne (zie http://filosofischverzet2.skynetblogs.be in een artikel van bijna Spa-voorzitter Erik De Bruyn). Of het nu in Zuid-Afrika is of hier, overal zijn de gewone werkende mensen, op zelfstandige basis of niet, de dupe. Al heeft men een deel onder hen geleerd van onrechtstreeks op de beurs te speculeren en doet men hen de miljardencadeaus aan de bedrijfswereld en de bankwereld slikken; op hun werkplaats heersen dezelfde sociale verhoudingen. De staat houdt de eigendomsverhoudingen in stand, de vakbonden blussen het vuur bij sociale onlust en houden de schijn op dat ze de enorm productieve en stresserende werkomstandigheden binnen de perken houden.  In de praktijk loopt het wel even anders. Iedere minuut is getimed qua snelheid en productie en iedereen is verplicht om een helse competitie met mekaar aan te gaan onder het oog van een aantal controlemechanismen die steeds meer de proporties van Big Brother aannemen. Men kan het aantal toetsen dat je hebt ingedrukt om iets op te zoeken meten, men kan afluisteren, meeluisteren. Maar bovenal, de meeste mensen mogen maar werken zolang ze goedkoop en flexibel zijn, later probeert men van hen af te raken.  Vaste contracten worden nog steeds meer uitzondering, onzekerheid de veel familierust ondermijnende gedragscode. De top van de pyramide kan op beide oren slapen, nooit tevoren waren er zoveel 'brood en spelen' op TV...en ook in 't echt.  Het contrast tussen een sexuologe met een nieuwsmagazine en haar verschijning tussen uitgehongerde kinderen, is groot, maar we kennen onze prioriteiten als we besteden. Gespreksonderwerp van 't moment is momenteel de van de misdaadcultuur afgekeken moord op twee jonge mensen. Daar bovenop nog wat meer werkeloosheid en we zijn weer vertrokken voor een boeiende non-fictie soapreeks. Weinig mensen die er nog zullen naar 'kraaien' eens BigBrother het communicatienet van de top van de pyramide nog wat gesofistikeerder maakt. Een goede raad voor het nieuwe jaar : als er niet alleen menselijk maar ook sociaal ergens iets wringt, dat je niet pikt, maak het bespreekbaar en verenig U. 5/1/2010                                                                                                                        Wangedrag bij sommige toppolitiekers. Halloo !Daerden en Dehaene volgende keer weggestemd ?Er valt aan te twijfelen, de onverschilligheid van velen nopens het politieke bedrijf en het stemgedrag in het verleden kennende. Aan beide zijden van de taalgrens.  Beste kiezer, neem ook in de jaren vóór verkiezingen de tijd om eens achter de schermen te kijken met wat onze politieke verkozenen nog bezig zijn in de rand van hun populariteit als entertainer of redder des vaderlands, en U zal merken dat andere dingen dan het maatschappelijke welzijn van zoveel mogelijk mensen hen drijven. Ze mogen dan nog wel sterk of sympathiek uit de hoek komen of alzo gepresenteerd worden...er schuilt meer achter een vlug gemediatiseerd cabaret-optreden in de kamer of een stilzwijgen in de zaak van Inbev. Doe zo maar rustig voort met het invullen van Uw voorbeeldfunktie op Uw arrogante manier en de mensen die bier brouwen zullen het op een dag wel uitdelen nadat ze het bedrijf van onderuit zullen moeten runnen om nog een dagbezigheid te hebben. De Opel-arbeiders zullen hun als dank wel een autootje maken, nu ze de distributie van de produktie als verzet geblokkeerd hebben. Zijn er nog ergens bedrijven die willen meedoen ? Gewoon met zijn allen produceren en billijk verdelen, dat kan toch zo moeilijk niet zijn. Die dwaze moordende concurrentie en die niet aflatende speculatie om toch maar een paar percent meer winst te hebben, nooit gehoord van 'het delgen van het eigen graf' ? !Waar ze mee bezig zijn : filmpje ptb-pvda-ploeg

  Onwaarschijnlijke voorspellingen in cabaretvormEen aantal dingen op deze planeet zijn goed geregeld. In bepaalde delen van de VS en Japan zijn huizen in aardbevingszones zo gebouwd dat ze tegen schokken tussen nul en boven zeven op de schaal van Richter kunnen. In Haïti hebben ze er zo geen kunnen bouwen omdat een nog te groot deel van de mensheid zijn leiders laat begaan. Al komen ze met miljoenen op straat tegen een oorlog…als daar dan geen algemene staking op volgt, doen ‘zij’, de leiders, de zin van diegenen die de grondstoffen en grote fabrieken bezitten. In andere landen doen mensen alles naar de zin van de leiders omdat dat de wil van bepaalde profeten zou zijn…en altijd draait het om geld.   Nu zou je kunnen zeggen, vanaf 2011 schaft men het geld af en alle geld moet nog dit jaar uitgegeven worden, huizen verkopen mag vanaf volgende week niet meer en van dan af kan je ze alleen nog ruilen of wegschenken.  Profiteer er van want lonen worden van af oktober dit jaar niet meer uitbetaald…alle werk wordt van dan af vrijwillig gedaan en georganiseerd. De prijzen voor voedsel zullen, zoals nu, ook in Haïti niet meer kunnen stijgen, want tot ze ginder hun land weer op orde zullen hebben, gaan ze het van de minder onfortuinlijke boeren in de rijkere gewesten krijgen. Gratis. Simpel toch, produceren en verdelen. Aanvankelijk zal er wel protest zijn tegen deze gang van zaken, maar de parlementen overal ter wereld zijn bezet door arbeiders, zelfstandige distributeurs,  boeren en andere kleine en middelgrote ondernemers; de zittende regeringen naar huis gestuurd en vervangen. Dit alles na internationale verkiezingen waarbij in een eerste ronde een algemeen programma werd goedgekeurd  en in een tweede ronde gestemd werd op de kandidaten die op de 15 projectlijsten voorkwamen.   Munitie –en wapenfabrieken zullen wereldwijd worden bezet en alleen de politie heeft nog het recht van wapens te dragen. Aandeelhoudersbeurzen afgeschaft en de banken worden ruilcentra waar je jouw kleine Fiat tegen een Opel Corsa kan ruilen, wat ook in de garages of gewoon onder mekaar kan natuurlijk.   Je hebt een nieuwe PC nodig, je bestelt en je vraag gaat rechtstreeks naar het fabriek…je moet daar geen gewoonte van maken, want diegenen die er het langst zonder zitten, komen het eerst aan de beurt. Er zijn genoeg noden die met de huidige productiemiddelen ruimschoots kunnen worden voldaan.       Fabrieken hoeven niet te sluiten. Bovendien, men zal geen nutteloos werk meer willen doen, wat veel minder verplaatsingen vereist en beter is voor het milieu.      De consument heeft enkel een probleem met meer te willen kopen als de productie niet volgen kan. Men zal niet meer kunnen klagen over gebrek aan geld, maar over gebrek aan willen werken.  Er kan weer tijd komen om weer je eigen koeken te bakken in plaats van aan de band te gaan staan in een koekjesfabriek. Niet dat die fabrieken zullen moeten sluiten. In cafés zal het plezanter worden, want je betaald, sorry trakteert,  in een groep van zeven niet iedereen, sociaal verplicht een pint terug.  Caféhouders zullen zich niet verplicht voelen van maar die en die soorten bieren mogen in te doen. Kwaliteit van zijn wordt op alle manieren belangrijker dan kwantiteit. Casino’s ?...overbodig net als een reeks andere dingen zoals : (stel zelf maar voor) Natuurlijk, allerlei soorten karaktertrekken van de mens kennende, er zal wel schaarste ontstaan in sommige gevallen, wie weet wordt er niet door al of niet terreurgroepen een terugkeer naar de goede oude tijd geëist. Werk aan de winkel dus voor alle fanaten van politiefeuilletons.   Al het bovenstaande, gesteld dat, uit frustratie met het feit dat het werklozenleger blijft aangroeien en de  werknemers er bijvoorbeeld niet in slagen van bijvoorbeeld een op (voorlopig) Europese schaal genationaliseerde automobielgroep  voor Opel of meer en meer andere merken af te dwingen en de economische situatie van meer en meer sectoren in de richting van algemeen bankroet evolueert en men wereldwijd voor een meer sociaal-isme kiezen wil. Hopelijk leiden er inderdaad vele wegen naar Rome. (zie de FV-linken) 29/01/10  

  De Columns van Colombus Al meer dan 500 jaar geleden begon Christofel met geld bijeenzoeken voor een reis naar Indië, zo dacht hij. Vele brieven gingen er aan vooraf en toen hij met zijn drie schepen en zijn bemanning, die het vasteland liever kwijt dan rijk was, vertrok, hield hij nog een dagboek –‘blog’ bij van de reis, waarvan hij dacht dat ze zes weken zou duren. Het zouden drie maanden worden. Hij moest zijn bemanning voortdurend voorhouden dat er hen geweldige rijkdommen zouden wachten. Hij was er van overtuigd dat de aarde rond moest zijn, een appel was toch ook rond, had hij misschien gedacht toen hij reeds over de ontdekte werelddelen filosofeerde, net als Newton met zijn vallende zwaartekrachtappel. De ontbossing van Europa was al danig gevorderd, niet in het minst voor de vele houten schepen waarmee oorlog moest worden gevoerd en steenkool en olie kende men nog niet. Een  enorm percentage van de originele Amerikaanse bevolking bezweek nog eeuwen na Columbus dood aan oorlog, maar vooral aan allerlei geïmporteerde ziekten.                    Het Amerikaanse continent werd bevolkt met paarden, koeien, varkens, schapen, graan,appels,peren…allemaal dieren en planten die ze ginder nog niet hadden. De eerste honderden paarden kwamen aan met een vloot die na de aankomst van Columbus vertrok om zoveel mogelijk buit mee terug te nemen. Zo leerden ze hier ook patatten, tabak, tomaten,pompoenen…enz. kennen. Syfilis naar verluid ook. De tijd verstreek en de Indianen vingen de wilde mustangs uit de geweldige kudden paarden en ook hun leven veranderde. Niet alleen het Spanje, Portugal maar ook de Engelsen, Nederlanders…wilden geld verdienen aan de nieuwe gebieden…en ook zij maakten de oversteek met al hun voorraden zaad en dieren. De ontbossing van Amerika kon pas volop beginnen. Slaven uit Afrika werden geïmporteerd om allerlei projecten in het qua origineel bevolkingsaantal uitgedunde continent te bemannen. Later Aziatische mensen ook. Van separatie kwam integratie. Wouden werden grotendeels vervangen door wolkenkrabbers waarvan er op een zonnige elfde september twee door een groepje nieuwe imperialistische terroristen met een ijzeren vogel doorkliefd werden. Geschiedenis, een fascinerend iets.  Maar ja, wie heeft er nog aandacht voor ? Is er al  onderzocht hoeveel werknemers er onder de lezers van de grootste krant van Vlaanderen zijn ? Zeer velen waarschijnlijk. Een groot percentage. Waarom ? De dag na de staking voor wat meer respect voor de arbeidende bevolking stond er bij het willekeurig openslagen van de krant links een volledige pagina van een interview met een leider van een werkgeverssyndicaat, en de pagina rechts, één vijfde van de pagina een fotoke van de betoging en een klein artikeltje…en de rest van die pagina was zo een typerend kenschetsend artikel over veiligheid in de straten, als of op elke straathoek een boef met een machinegeweer zou klaarstaan om uw portefeuile af te pakken. Kwestie van de aandacht van het sociaal gebeuren af te leiden. Een mens kan al eens beter naar een goede documentaire kijken of een boek  lezen in plaats van alle duiding en sensatie te slikken. Op zoek naar kwaliteit, niet alleen bij wat je eet, heel gezond ook het voedsel voor de geest dat je in-neemt. Le Clash des continents op Arte gisteren, aan te raden.  31/01/10   (arte : ‘le clash des continents’ doc)

  VDAB ,laaggeschoolden geen kannonenvoerVDAB verplicht laaggeschoolden na een paar maand werkloosheid eens even langs te komen om samen met lotgenoten eens te luisteren naar wat het leger voor hen in petto heeft.  Na een paar uur uiteenzetting is de verleiding voor sommigen groot van in te gaan op de scholing, woonstmogelijkheden en de vier maand inzet in het buitenland er maar bij te nemen voor de vette(?)bruto gevarenpremie die er aan vast hangt. Onbeslisten kunnen de volgende dagen nog bellen naar het groene nummer van DEF(staat voor defensie), maar ik hoor daar vooral DEATH in,klinkt ongeveer hetzelfde in het Engels uitgesproken.Al jaren wijzen deze artikels op het belang van het zich intereseren aan samenleving en politiek, buitenlands nieuws...wees er klaar voor als de uitnodigingsbrief bij Uw zoon of dochter of bij U thuis in de bus valt.          Ze zullen wel naar huis komen met kleurrijke brochures over romantisch heldendom en geweldige opleidingen...maar hoe ze zelf zullen naar huiskomen...als emotionele of fysieke gehandicapte wrakken...of... ?  Met 40.000 'werknemers', grootste werkgever van het land, staat er in de brochure met de kranige fotos en diegene waar een inlander de bezettingsmachten warm groet. Men kan kiezen tussen een beroepsstatuut van vier jaar, een kortetermijnstatuut van twee jaar, vijf keer  met een jaar verlengbaar of voor een reservestatuut opteren. Voor de vervangbenen zorgt in alle geval waarschijnlijk de mutualiteit en dus de gemeenschap, ongeächt de soort van flexibel statuut dat men heeft ontworpen om bij het slabakken van de stiel je dan weer te dumpen(wegens minder oorlogen die men begint zonder zelf aangevallen te worden bijvoorbeeld) tegen het VN-manifest in, illegale oorlogen eigenlijk vanuit het internationaal recht gezien. Oorlog is altijd illegaal in feite, omdat als je een oorlog bestudeert deze altijd gevoerd wordt vanuit economische motieven, ten dienste van een klasse die de maatschappij voor haar profijt overheerst, of dat nu de Taliban of de firma's rond het Bush-imerium zijn. De talrijke getuigenissen via de individuele carrières van enkele militairen,in de brochures geschetst, moeten de laatste twijfelaar overhalen, zelfs homosexualiteit is geen bezwaar meer in het leger, zo blijkt.  Klaar om de wereld te ontdekken (sick)...bel DEF niet ! Het is de taak van de mensen in een bepaald land zelf om zich van hun eigen onderdrukkers en onderdrukkingsmethoden te bevrijden en de taak van de internationale politiek die daaruit voortgroeit om het militair aparaat om te recyclen in civiele hulpverlening en wapen-en munitiefabrieken alleen nog wapens voor politioneel gebruik te laten maken.  Het is de taak van gewone werkende mensen overal om in internationale solidariteit bij oorlogsdreiging het werk neer te leggen en de idioten die een oorlog willen opstarten vleugellam te maken.    Al de rest brengt een spiraal van erger en erger in beweging ten gunste van industriëlen die afzetmarkten zoeken.  'De laatsten zullen de eersten zijn' leerden we op de school...de laaggeschoolden zijn in feite de eersten op wie een samenleving zou moeten worden gebouwd.  Wie bouwt er de huizen en zorgt voor onze voeding en zo veel meer...er kan met een andere politieke ingesteldheid en collectieve wil van meer en meer mensen altijd werk voor ze zijn (zie eerste van de FV-linken) octo 1/02/10 (zie ook artikel van onlangs 'boeiend nieuw decenium voor pacifisten') filmpje over positiever activiteiten van de VDAB(zie ook artikel van onlangs 'boeiend nieuw decenium voor pacifisten')  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  de vrt, 50jaar Congo en de Werktitel             De hoogste tijd om eens één van de weinige Congo-experten aan het woord te laten naar aanleiding van 50 jaar Congo. De berichtgeving over Congo was sinds zijn ontdekking veelal heel tendensieus. De meeste interpretaties dienden en dienen gewoon de belangen van de dominantste economische spelers en hun handlangers. Ludo De Witte, auteur van ondermeer 'de moord op Lumumba' over de VRT en 50 jaar Congo :  , ook bereikbaar via één van de linken op FV1   filoview pictures (witte ganzepluimfoto): 'wie schrijft die blijft', zegt men, al lang niet meer voldoende voor een baan in de journalistiek, de eigenaar van de krant vindt niet alles even plezant, zullen we maar simpel zeggen...men brengt ons bepaalde feiten, vergroot zaken onnodig uit en brengt nog al eens te veel wat de geldschieters, de staatstop en de oversten van de bedrijfswereld ook graag lezen...de toekomst is aan filosofisch verzet en zijn onklopbare concurrentiepositie...gratis schrijven !      Nog een kwestie van tijd voor aleer we de voltallige 'concurrentie' overnemen...of toch niet, die moeten daar een ruilwaarde in papier of bankdigits voor terrughebben.n FV2 3/02/10    

  hoe boterhammen verdienen vandaag ? Je had misschien gedacht van bij GlaxoSmithKline te gaan werken.  Think again, ze schrappen 4000 jobs op 99.000 werknemers. Hun winst is met 12% gestegen tot 10,3 miljard euro op een totale waarde van 33 miljard euro. Het bedrijf kreeg bakken vol geld in het kader van de Mexicaanse griepepidemie…U haalde misschien een spuitje ? Kan je misschien blijven werken bij het Turkse staatsbedrijf Tekel.            De vakbondsleider aldaar probeerde een algemene solidariteitsstaking in Turkije nog tegen te houden, maar vandaag was het zover en miljoenen Turken legden het werk neer uit solidariteit.(zie filosofisch verzet2). Benieuwd of het vanavond een item in één van onze nationale journaals zal zijn.  Die kans is klein indien men voor de zoveelste keer een rondje bekvechten tussen politiek, justitie en politie organiseert en het scheppen van werkgelegenheid bijna volledig in handen laat van de multinationale bende van de afdankers.    De CEO-sukkelaars en hun eeuwige concurrentiepositie, waar ze zoveel kunnen aan verdienen als er weer enkele andere bedrijven de boeken toe toen; en hun aandeelhouders zich verder verrijken op het werk van steeds minder werknemers. De crisis van de jaren dertig verergerde toen arbeid goedkoper werd. Tijd voor internationale afspraken ten voordele van de werknemers (zie eerste link FV) ?...vergeet het maar. Men doet rustig verder met geld verdienen met zeepbellen, herstructureringen, enz…op de tonen van  het liedje ‘pak me dan…als je kan’, vadertje Staat). De politiek heeft niks aan de hoge heren te zeggen en niet alleen in België krijgen ze lucratieve bijverdiensten aangeboden in de industrie of de bankwereld. Wacht men echt op meer criminaliteit en meer sociaal verzet om de top van de piramides in beweging te krijgen of te vervangen ?  Op verkiezingen misschien…met een kiezerspubliek dat grotendeels geen onderscheid meer ziet in het klassieke aanbod van partijen, maar ze nauwelijks afvalt in landen zoals het onze.  Je kan nog altijd emigreren naar Griekenland, waar 1 op vier jongeren zonder baan zit, een feit dat alleen uitgebreider in het nieuws zal komen als zich weer een spoor van vernieling door Griekse  steden zal trekken. Daar is onze media sterk in. Eerst moeten er sensationele dingen of rampen gebeuren voordat er degelijk aandacht voor komt. Vraag het maar aan Jef Lambrecht of las U misschien zijn afscheidsspeech van de VRT in de Morgen op zaterdag ? Een ‘kleine’ partij met ongeveer 3400 leden, zoveel leden als Groen!...en meer vakbondsafgevaardigden dan om het even welke partij, lanceerde vandaag een petitie voor een verbod op afdankingen bij winstgevende bedrijven  (http://www.pvda.be/nieuws/artikel/pvda-start-petitie-om-werkgelegenheid-te-beschermen.html ) Samen met SPA-durvers  en andere kleinere partijen, groepen en individuen organiseren ze op 20maart een dag van het socialisme.  http://www.dagvanhetsocialisme.be/  waar men een duizendtal mensen verwacht…misschien goed voor een minuut zendtijd als de koning of de paus niet uitglijden in hun bad of er een manager van het jaar die twee van zijn vestingen sloot niet als een voorbeeldfunctie moet worden opgevoerd.  4/02/2010   Een vliegtuig en een dakNee, ik vroeg me gisteren niet af of FVerzet niet, net als een deel van de media voor het spectaculaire moest gaan kiezen. Vandaar, dacht U misschien, het filmpje van de Boeiing of zo die een man zijn dak er bijna afvliegt als enige inhoud van mijn post. Een technisch probleem belette me van het volgende er bij te zetten :  “een oorlog beginnen omdat er een vliegtuig in je woning of in een toren knalt, om welke redenen dan ook, is altijd oerdom…een ander soort diplomatie had dit al lang opgelost”…en dit als inleiding op de volgende filmdocumentaire of Iran, indien U er zin en tijd voor hebt natuurlijk…want men komt weer af met het vermeende bezit (?)van kernwapens als argument voor een economische boycot dit keer. http://topdocumentaryfilms.com/iran-is-not-the-problem

  Wie is er eigenlijk niet goed wijs ? Sommige oud eerste ministers, daar moet je het van hebben. De ene staat aan het hoofd van een bank die ‘weer normaal kan worden’ nadat ‘Europa’ ‘ingegrepen heeft’.  Wat had een bank die groot is geworden op de bijdragen van christelijke vakbondsleden van doen met al die buitenlandse markten willen op te gaan ? De andere vond het een prima idee om staatsgebouwen te verkopen en dan gewoon te huren, wat al meer gekost heeft dan ze opbrachten, zo begint men zich in de krant af te vragen. En de aller strafste hield uiterst rechts meer dan een hand boven het hoofd en wie weet, liet hij zich zelve kidnappen ?

  Ook dit is een land waarin veel onzinnigs mogelijk is. Kroon op het werk is de ontknoping van wie en wat er nu eigenlijk achter de bende van Nijvel zat. De thesis dat er bepaalde mensen moesten uit de weg moesten geruimd worden en anderen beschermd voor hun daden en dingen die het daglicht niet mochten zien, lijkt volgens een artikel in De Morgen van gisteren zaterdag, veld te winnen.  Geen scenarioschrijfer die zulk een rottige intriges en beschermpraktijken kan bedenken. Daar durf je op de duur niet meer bij nadenken dat dat mogelijk zou kunnen zijn.  Je zal maar familielid van de onschuldige slachtoffers onder die 28 vermoorde mensen moeten zijn…dat moet eerst vele malen erger zijn.  Politie en rechtbanken, ze zijn natuurlijk nodig, maar hoe controleert men eigenlijk de eigen rangen ??  Dan nog goed voor mijn gezondheid dat ik de reportage over het innen van belastingen gemist heb waarschijnlijk. Trouwens, in de VS is men boos omdat ze van de Europese commissie de bankgegevens van 500 miljoen Europeanen niet mag inkijken. Dat is toch ook niet meer normaal. Op de duur is men gek als men zomaar volgzaam is, zonder enig kritisch bewustzijn…maar als je protesteert lijk je wel abnormaal of niet positief genoeg ingesteld.  Ooit schreef ik een stuk ‘heeft de kiezer altijd gelijk’…hij lapt het zijn eigen voor een groot stuk toch maar weer altijd. Ook weer in de VS bijvoorbeeld…het zijn de beelden die tellen voor de opinievorming, niet de uitleg : 1000republikeinen bijneen rond Sarah Palin die eigenlijk een generaal als president stond te eisen, gejuich…de miljardairs leven weer op hoop, zeker als B.O. zich niet herpakt.  Heel dat systeem ginder heeft gewoon aan één stem genoeg om een minimale gezondheidsregeling tegen te houden…maar ten oorlog trekken, daar is één gek aan het hoofd van een land voldoende voor. PS De auteursrechten op het lijfboek van de goeroe van de nazis en men is oh zo bang van gewoonweg te verbieden van dat nog uit te geven.  De man die Groot Britannië de oorlog introk probeerde een onderzoek naar een zaak voor miljoenen smeergeld te blokkeren, maar…ja,toch, positief nieuws…hij ving bot. Niet te geloven maar weer.  Op economisch gebied is het  stukje theater van het moment een stuk dat op vele beurzen wereldwijd gespeeld wordt. Door de enkele procenten meer of minder staatschuld van het ene land tegenover het andere, zijn de beleggers, zo legt men uit, het noorden en het ‘vertrouwen’ in een de voorbije maanden zachtjes aangekondigde heropleving kwijt. Ze durven niet beleggen en investeren omdat overheden ofwel hogere belastingen moeten heffen of aan de lonen knabbelen van het overheidspersoneel bijvoorbeeld en de grote geldheren vrezen daarom een vermindering van de consumptie, stel je voor. Enig voordeel voor hen, is dat ze tot 7% (in Griekenland bijvoorbeeld) verdienen op de schulden van de Griekse staat. Hoe meer schuld een staat heeft, hoe meer rente er te verdienen valt…zo zie je maar dat, hoe men het ook draait of keert er altijd wel wat op ellende van anderen te verdienen valt. Het kwijtschelden van de schulden van Haïti door de heren van de G zoveel in Davoz…dank U aardbeving, dank U heren.  Gelukkig zijn er nog theatermakers en buurtwerkers die nog blijven geloven in de leefbaarheid van grootsteden waar er duidelijke verschillen zijn in het risico om zo dom te zijn van het rechte pad te verlaten naarmate je onder een bepaald inkomen zit.   Gelukkig zijn er nog journalisten die naar Oost-Congo, Afghanistan, Soedan…en zo verder gaan om objectief proberen rapporteren maar er niet in slagen van een breed publiek te bereiken.  Die de meeste centen hebben, roepen het hardst, nu ook in de mediawereld, vooral in de VS, waar de vooruitstrevende media ook daar tegen persmagnaten moeten optornen. Is er ook een uitgave van de Morgen met alleen nieuws over Raymond vh Groenewoud, Willem Vermandere of een aantal geëngageerde romanschrijvers…want niet wij, de lezers, zijn gek; we kunnen het wel worden als we beginnen geloven dat dit een normale wereld is waar niks meer aan verbetert kan worden… .  Alsof men je in een gekkenhuis zou opsluiten en de sleutel wegwerpen zou. Keep the Faith alive !Octo 8/02/2010  filoview pictures : ze lieten het leven omstreeks de aardbeving in Haïti, bleven onder het winterijs van 2009-2010 goed bewaard tot het ijs begon te smelten, ze hebben omwille van onze band bij leven, nog een gedicht van mij tegoed. 't Is al af in 't klad en het gaat over hun kunsten en over de ongenaakbaarheid van deze door stoffelijkheid en ogenschijnlijke vergankelijkheid geregeerde wereld. Zijn ze in paniek aan het ijs blijven plakken ? In twaalf jaar nooit voorgehad.filoview pictures : vandaag een foto van een kruiwagen dode karpers en een katvisachtige, ze lieten het leven omstreeks de aardbeving in Haïti, bleven onder het winterijs van 2009-2010 goed bewaard tot het ijs begon te smelten, ze hebben omwille van onze band bij leven, nog een gedicht van mij tegoed. 't Is al af in 't klad en het gaat over hun kunsten en over de ongenaakbaarheid van deze door stoffelijkheid en ogenschijnlijke vergankelijkheid geregeerde wereld. Zijn ze in paniek aan het ijs blijven plakken ? In twaalf jaar nooit voorgehad.

  opmerkelijke feiten-In Groot Britanië zoeken 2 miljoen mensen een woonst en 1 miljoen huizen zouden er leeg staan-Duizenden werklozen vinden niet de weg naar organisaties andere dan die, partijen of een vleugel van een partij bijvoorbeeld, die wél structuurveranderingen en verdergaande oplossingen voor hun probleem hebben. Hun probleem is niet alleen dat ze werkloos zijn, maar ook hoe ze over hun probleem denken en alles valt onder de huidige maatschappelijke krachtsverhoudingen niet met vrijwilligerswerk op te lossen.-En, om vlug af te ronden, want de computer lijkt er genoeg van te hebben, misschien nog dit : het belang van zich te informeren en organiseren rond wat er zich op materiëel (economisch-politiek) vlak in de wereld afspeelt, is er daar al onderzoek naar gedaan of het in de lift zit of niet ? En waaraan ligt dat dan buiten het feit dat bepaalde media meesurfen op de golven van onverschilligheid en het huidige democratische systeem er door gegijzeld wordt ? In het land der blinden... hebben de eenogen het voor het zeggen...ook omdat het zieleleven, de minder stoffelijke kant van het bestaan, onderhevig is aan tal van andere objectieve en subjectieve factoren.

  Kookkunst en kookkitchJe kan geen tv meer opzetten of er is wel ergens een kookprogramma. Helemaal ok natuurlijk, ware het niet dat ook deze vorm van menselijke activiteit veelal is aangetast door een soort snobistisch-commerciële tijdsmicrobe met als onmisbare ingredienten 'stress', 'snelheid','perfectie','hoge kostprijs','het element sterrenallures', 'ongenaakbare competitiegeest'... .       In vele programma's worden de koks tegen mekaar uitgespeeld, opgejaagd en men is eerst tevreden als iemand er onder doorgaat en er tranen vloeien...dat is dan pas de 'max'. Winnaars van programma's worden in 'de boekskes' opgevolgd naar een mogelijk falen van hun carrières.  Geef mij dan maar de dagelijkse amateur-kok en kokkin, die in liefde eten klaarmaakt voor familieleden of vrienden, en de gewone mensen in de horeca die niet in beeld komen. Laat die dikke nekken maar van het scherm, die kookbonzen die mensen vernederen omdat er een kriekske in hun aperitief ligt of omdat ze geen kokschool gevolgd hebben of de kleur groen in hun restaurant hebben gebruikt.  Alle mensen die aan dergelijke programma's willen meedoen, zouden zich daarover eens moeten bezinnen voor ze met zich afjakkeren ten gunste van de kijkcijfers of hun eigen omzet beginnen. Het is met alles hetzelfde in deze maatschappij.  Diegenen die zich het meeste afjakkeren zijn dé helden. Ook op andere gebieden. Pak je zelf je fiets om in het veld te rijden of voetbal je bij de plaatselijke voetbalploeg, dat lijkt vele malen minder belangrijk dan de vedettencultus die rechtsstreeks met de reclamewereld verbonden is. Best leuk voor mensen die niet meer uit hun zetel kunnen natuurlijk en bedankt daarvoor beste sportmensen. Onbegrijpelijk hoe men dergelijke kookprogramma's ook in het ondervoede deel van de wereld durft uitzenden.  De weg van homo sapiens naar homo humanisticus is nog heel lang.  Als moet aan criteria voldoen die de mens verder en verder van zijn arbeid vervreemden. octo 12/02/2010

  Informeer U ! http://www.pvda.be Solidair Marxistische Studies

  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be


  Schaf pensioenen af, werken tot in het graf

  Er dwalen spoken door de wereld.

  Voorstellen, wetten, plannen. Werken tot net vóór de zerken.

  Gelanceerd door hen met dikke appels voor de dorst.

  Voor hen zal het wezen worst. Ook de pharmawereld heeft dat graag.

  Hoe vroeger kapotter, uitgeteld,

  hoe meer 't geldgewin versneld.

  Langer gezond, minder slikken,

  valt er minder te pikken.

  Spijtig voor banken hun prépensioengedoe.

  Hoe langer we leven, hoe meer zij ons moe,zei ons moe.

  Door eeuwen heen werden ons vele leugens verteld.

  De laatste decenia is dat ritme enorm versneld

  In den beginne was 't simpel, slaven,erven of sterven.

  Miljoenen hebben enorm veel moeten derven.

  Toen er eindelijk voor een deel welvaart kwam,

  leek het hek helemaal van de dam.

  De achterblijvers door systemen tot sukkelaars verklaard

  Fortuinen vergaard,vrede,ontwikkeling niet van die aard.

  De nieuwe credo's : sneller, flexibeler, langer,winstvol...

  dus geef maar steeds meer petrol !

  Winstvol. Winstvoller. Winstvolst. Wat een lol ! en


   
   

  Geen strijd,  geen veiligheidVerbazingwekkend strijdbaar Filmpje over de strijd van Japanse spoorwegwerknemers voor de veiligheid en tegen de privatisering bij de spoorwegen.  Internationale studies bewezen reeds lang dat privatisering van spoorwegen méér ongelukken met zich meebrengt. In Engeland tot 300%meer. Ook in een overheidsbedrijf mag het managment niet meer aarzelen om een ATS(automatic train stop system) in te voeren. De Japanners weten er ook alles van en de werknemers van de Japanese spoorwegen waren de laksheid en intimidatie en winsthonger van het managment beu en gingen in actie.  http://www.youtube.com/watch?v=85iSIhV8SNk 

  Sleet op gangbare democratie-types Een aantal landen willen oh zo graag onze vorm van samenlevingsbeheer door middel van verkiezingen waarbij een aantal partijen het tegen mekaar opnemen en dan achteraf een politiek programma uitdokteren dat op de meeste punten ingaat tegen het algemeen belang. Niet dat men in het groeiende China in de meeste fabrieken of velden niet even hard moet werken als in het Westen of dat men in het, ten opzichtige van echt arme landen, vrij sociale Cuba, als kiezer, de commissaris voor Openbare Wegenwerken de laan kan uitsturen, indien die niet goed presteerde.  In alle landen waar men militair tussen komt om ‘onze’ bestuursvorm op te leggen, effent men het pad voor een aantal krijgsheren en andere nationalisten of zogezegd ‘religieuzen’ waar naar de  99,9% van de rest van de bevolking zich dan te schikken heeft.  In plaats van een cementfabriek… op te richten, bombardeerde men vandaag in Afghanistan nog maar eens per vergissing een aantal ‘burgers’. “Sorry”. “Verkeerd doelwit”. In Zuid-Amerika kregen progressiever Latino’s de laatste jaren de kans om de opbrengsten van de economie meer ten goed van de bevolking doen te komen.             De andere kant van de burgerlijke krachten loeren op het moment waar zij electoraal een percentje meer hebben om het roer weer richting verleden te sturen. Op sommige continenten is het verschil tussen links en rechts al duidelijker als op andere, maar globaal gezien zit de wereld gevangen binnen de oude grenzen. Met als cipiers ondermeer de bankwereld en de opleggers van budgetaire evenwichten die voorlopig niet eens de spelregels van de intresten op schulden kunnen of willen standaardiseren…wegens de grote winsten die er mee gemoeid zijn weer.   Men laat, ondanks de massabetogingen toch niet na om in de grote media doen uit te schijnen dat de Grieken bijvoorbeeld deemoedig de toekomstige bezuinigingen aanvaarden.             De overschakeling van het vroegere Oostblok naar de burgerlijke democratie werd een succes voor ondermeer Russische multimiljonairs, voor de regeerders in Kazachstan enz… .  Niet voor de gediplomeerden uit vele landen die op honderden kilometers van huis werk moeten zoeken.  Is er iets nieuws uit Afrika te melden ?  Chinezen proberen op er op een niet militaire manier, geld te verdienen en ontwikkeling te brengen, maar ook de meeste regimes aldaar leven bij de gratie van diegenen die op topvlak aan de economische en politieke touwtjes trekken.Bij ‘ons’ in ’t Westen dan.  Walgelijk met welke thema’s conservatief rechts Amerika in de US afkomt om zich weer als redder van de natie op te werpen.  Niet slim van de regeerders aldaar om een aantal van de hardere republikeinse strekking van de partijen van het grootkapitaal in de regering op te nemen en niet echt met de heersende logica van het systeem van maximumwinsten en minimum bescherming te breken. Nog altijd heeft men niet door dat geld in oorlogen alleen winst oplevert voor een zeer beperkte groep. Met dat geld had iedere sukkelaar in Vietnam, Irak enz…al lang een huisje met stromend water kunnen zetten en maakte de Taliban geen enkele kans om populairder te worden.  De VS en GB-leiders veroorzaakten 95%  van de oorlogsellende met hun ‘weapons of mass destruction’-waan. In Nederland is men daar na jaren toch gevoeliger voor geworden; wat ook in de verkiezingsuitslagen zal blijken…als men zich er niet door moderne rechtse demagogen gaat laten vangen.België dan, met zijn bijna vijf dozijn ministers, staatssecretarissen… . Zijn drang om openbare gebouwen te verkopen en dan te gaan huren (iets waar geen meerderheid van de bevolking achter staat, totaal niet), zijn drang om maar te privatiseren en een onderneming als de spoorwegen in stukken te zagen als aanloop naar privatisering, waarvan is bewezen dat ze tot meer ongelukken leidt.  Ik hoop het nog mee te maken dat ik eens op een hele andere manier kan gaan stemmen voor een ander beleid op een aantal domeinen.  Telematisch gezien kan men de hele wereld op dezelfde dag naar de stembus roepen, de 1ste mei bijvoorbeeld.  Men zou de kiezers zelf over een aantal dingen hun mening kunnen vragen.  Ze zouden dan ja of nee kunnen zeggen tegen een aantal beleidsopties in het algemeen belang voor een echte vooruitgang op wereldvlak. In een tweede ronde zouden ze dan per projekt (ministeriëel departement) zelf hun beleidsverantwoordelijke dirigenten kunnen aanduiden.  Zo zou de wereld uiteindelijk op basis van andere beleidskeuzes (gelijk loon voor hetzelfde werk wereldwijd, rechtvaardig belastingsstelsel,…) voor de eerste keer een wereldregering kunnen hebben, in het teken van echte samenwerking i.p.v. competitie tot der dood, op kleine en grote schaal.Dan zou  het ook niet meer kunnen dat mensen met allerlei andere beroepservaringen zo maar minister of manager van de spoorwegen zouden worden.  De beste stuurlui worden immers aan wal gehouden door het systeem van partijen die enkele van hun topmensen op jobs droppen, waar ze totaal geen beroepservaring mee hebben. Om je verkiesbaar te stellen, zou je dan moeten bewijzen ervaring te hebben op een bepaald project. Dan zou het ook gedaan zijn met al die Vlaamse rechtse partijen die mekaar de titel van het liberaalst of het nationalistisch te zijn bestrijden, maar dan zou men in zijn eigen project moeten laten zien wat men waard is als men aan politiek wil doen. (zie internationale referendumlink rechtsboven)  

  Werknemers Carrefour pak het eens anders aanWaarschijnlijk heeft men nog niet bekend gemaakt wie er de laan uit moet daar waar de vestiging open blijft.  Je kan bang afwachten of je er bij bent of niet en hopen op het laatste. Daar waar de vestiging dicht gaat kan je afwachten hoe de vakbonden zullen reageren. Betogingen, onderhandelingen over afdankcadeaus zullen de jobs niet behouden. Waarom de winkel niet van naam veranderen, een rekeningnummer openen en zelf een plaatselijke directeur aanstellen tot dat de politiek gedwongen wordt om de keten in gemeenschapsbezit te brengen, zonder schadeloosstelling. Dit is geen winkeldiefstal, de echte dieven zetten duizenden zonder werk en dwingen de overblijvenden om nog goedkoper te werken. De politieke partijen vinden het allemaal jammer, de rechterkant van de SPA bij monde van haar voorzitster lanceert een oproep zonder uitweg. De grote media hebben het over het falend management, het design van de winkels, de properheid, ja zelfs die oh zo dure werknemers...en willen doen geloven dat andere winkelketens nu wel gaan aanwerven. Allerlei spreekbuizen van het patronaat worden opgetrommeld om het zogezegde onvermijdbare van de sluitingen aan te tonen.  Superflexibel zijn en om de haverklap van werk veranderen, zijn ineens weer de wonderrecepten om meer banen te scheppen. In heel Europa pleiten sociaaldemocraten er voor om langer te werken en de Grieken staken en verbinden hun lot aan de waarde van het geld op de geldmarkten. Hun enige eis : 'diegenen die de crisis veroorzaakten, moeten betalen'. Daar kunnen we inkomen, maar dat is in de grote media geen debat waard. Als die vraag er dan toch gesteld wordt is het laconieke antwoord dat er niet genoeg multimiljonairs zijn om te taxeren. (Nochthans in België alleen al 88.000, een tax van 2% boven de 20 miljoen zou zo een 8 miljard opbrengen.) Alleen als werknemers van bedrijven die sluiten het op een andere manier gaan aanpakken dan hun vakbondstop voorsteld en de organisatie van hun strijd in eigen handen nemen én het eigendomsrecht in de praktijk in vraag stellen, zullen ze de grote media wél halen en kan er een echt debat ontstaan.Het lijkt er sterk op dat de grootkapitalisten in feite zelf meer en meer socialisme willen. Zonder staatsingrijpen zaten we nu zonder banken en leningen. De banken hadden moeten worden genationaliseerd. Jaren was het taboe om nog subsidies aan de industrie te geven...de automobielindustrie kreeg pakken overheidspoen, sluit bepaalde fabrieken en durft er nog te vragen.    In gemeenschapsbezit brengen zonder schadeloosstelling. Politiek gezien is daar niet eens een parlementaire meerderheid voor nodig. 'Volmachten' heette dat in de tijd van Wilfried Martens I tot XVIII zeker. Hoe krijg je dan een regering zo ver om echt voor de wereld van de arbeid en niet meer voor de wereld van het geld op te komen.  Het warenhuis, de autofabriek bezetten en zelf beheren en zo bijdragen aan de veruiming van het zelfbewustzijn van de werkersklasse.  Als je dan als winkel de zuivelindustrie kan verplichten van de boeren meer geld voor hun melk te geven, heb je die alvast aan je zijde.  De regeerders van nu gebruiken hun macht niet om ten gunste van de gewone mens in te grijpen in de economie. Diezelfde regeerders durven geen referendum rond een aantal eisen van algemeen belang organiseren...politieke democratie via het internet (voor een voorbeeld,zie derde link rechts).  Economische democratie...laat die maar bij Opel en Carrefour en de bedrijven uit het lijstje van de volgende weken beginnen ! Daadwerkelijke solidariteit met niet getroffen warenhuizen en autofabrieken vragen, zal in onze egocentrische wereld voorlopig nog niet haalbaar zijn waarschijnlijk, men heeft ons daarvoor te zeer geconditioneerd.  Meer en meer werklozen en bijna-werklozen staan voor uitdagingen die de voorlopers van een andere visies op een deel van het samenlevingsbeheer met zich kunnen brengen. 24/02/2010

  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be    analyzes en alternatief

   

  Patatten schillen tegen chronometer.Om een idee te krijgen van het tijdsvak waarin we leven, kan je de volgende test doen.  Je kent dat misschien ook, dat rustige gevoel terwijl je manueel werk kan doen; in dit geval aardappelen schillen. Je verstand een beetje op een lager pitje gezet door de minieme concentratie en je gedachten die zo van de ene leuke gedachte naar het andere fantasierijke verband reizen.  Een soort inner monoloog of inner communicatie waarvan, net zoals bij een mop nadien weinig van overblijft om goed te kunnen verder te vertellen.  Werk als een soort tijdelijke rust en zorgeloosheid dus.  Maar nu komt het.  Doe de volgende test : begin, bij wijze van spelletje met te chronometreren hoeveel tijd je er over doet om een kleine, een dikkere en een hele dikke patat te schillen.  Einstein zou vaak verbaasd staan over de resultaten, want voor een gave dikkere patat heb je vaak minder tijd nodig dan voor een knoestig kleintje.  Maar daar gaat het in dit filosofisch experiment niet om.  Beeld je even in dat je voortaan van je vrouw elke dag per aardappel 20 seconden krijgt om een patat te schillen.  Probeer dat maar eens vijf minuten uit.  Om gek van te worden op de duur.  En dan zijn de meeste mensen verbaasd dat ze stress hebben.  Het merendeel van de productie en ook de distributiemethodes van de dag van vandaag, zijn gebaseerd op de hierboven geschetste, ingeburgerde gewoonte die de mens eigenlijk van zijn werk vervreemd.  Deze manier van doen impliceert ook een soort schuldgevoel…want als je niet zoveel handelingen per minuut, uur, dag…kunt doen, ben je niet waard dat je er dat of dat voor terugkrijgt.  Dit gegeven is door allerhande competitie en maximumwinst streven zó tot in het absurde als ideaal en normaal verheven dat het haast niemand opvalt dat dit toch niet de bedoeling van het leven kan zijn.     Is dergelijke inkadering , mits wat solidariteit qua werkwilligheid, wel nodig om aan een voldoende productievolume te raken ?  Feit is dat met zo weinig mogelijk mensen produceren op de duur leidt tot heel veel mensen die werkloos aan de kant moeten blijven staan.  Indien er ergens in het universum een bewoonde planeet  moest bestaan waar men op basis van vrijwilligheid iedereen bij wijze van spreke op alle gebied op het gemak zijn eigen patatten laat schillen (zijn deel van het werk  op vrijwillige basis laten doen)…dan zouden die de aarde maar een gekkenhuis vinden.  Voorlopig zijn wij een soort die het fenomeen ‘geld’ nodig heeft om in beweging te komen.  De verhouding tussen bijen en stuifmeel is niet zo complex als de onze met geld.  De enige overeenkomst : we zitten er aan mekaar vaak door vast. Reizen om te leren, ook buiten het onderwijs om kan je leren en je vakantie gebruiken om zoveel mogelijk op te steken van de wereld buiten het hotel. Daartoe kwamen gisteren in Brugge honderden mensen op een zeer actieve en interactieve manier samen op de 25ste reismarkt in de Stadshalen (niet de beurshallen). Meer info op http://www.wegwijzer.be  

  De standen met de mensen die hun ervaring over een specifiek deel van de wereld met anderen wilden delen, hadden permanent gasten aan tafel. Of je nu te voet, per bus of hoe dan ook wou reizen, voor ieders goesting en vermogen waren er hints genoeg te krijgen. Proficiat ook aan diegenen die in de moderne zalen naast de prachtige hallen hun uitleg en beelden kwamen geven, wie weet hoeveel twijfelaars haalden ze niet over de brug. Opvallend veel jongeren ook, die vóór ze zich in het hels ritme van het leven na het diploma storten, eerst de wereld nu wel eens willen gaan exploreren en hun eerste spaarcenten daar afgewogen aan leren besteden. Een initiatief waarbij je voelt dat de wereld al een stuk ééngeworden is en nog meer éénworden kan...als de grote politiek hem niet naar de haaien helpt natuurlijk. Een unieke plaats voor uitwisselen van ideeën of je nu twee weken of een jaar de tijd hebt om er tussenuit te gaan, met of zonder kinderen. Aan tips voor dingen om te doen ook geen gebrek. Hoe je via de spoorwegen voordelig in heel Europa reizen kan. Wat een Round the World Ticket is, of het goedkopere couchsurfing-reis-en verblijf model, het kwam allemaal aan bod. Verder mogelijkheden tot culturele uitwisseling of talencursussen-paketten in de land van de aan te leren taal zelf, uitwisselingsprogramma's voor jongeren, you name it ! Kris-kras of weloverwogen de wereld rond, niet te geloven hoeveel organisaties er mee bezig zijn.  Alleen voor velen spijtig dat we niet in een wereld leven waar money time is, maar wel in die van 'time' is money.octo 1/03/02


   

   

   

   

  Madammen en mijnheren met fortuintjes.

  Nee, zo geen van die fortuinen die men niet belast.  Eerder bescheiden en niet weten wat er mee gedaan.  Vaak te krenterig geweest, niet durven leven.  Het niet durven uitgeven.

  Niet altijd zozeer uit slechte karakterigheid. Genetisch bepaald, gevolg van eeuwen tekort gekomen ?

  De zon niet voor een ander willen doen schijnen ?

  Hebzucht die niet weet dat ze ongelukkig maakt.

   Madammen en mijnheren met fortuintjes.

  "Op een dag," zei kabouter Wesley.

  Zelfs in de Aldi's kwam geen volk meer genoeg.

  Mensen sloegen nog meer aan ' t hamsteren en sparen.

  't Systeem ging stuk en wankelde.

  Er was geen voorschrift te verkrijgen  voor de kuur :c o n s u m e r e n .

  Toen kwam een nieuw toediening van zuurstof.

  De patient herleefde even.

  Niet alleen minister Dardenne,in dorpen, steden... 

  ook andere madammen en mijnheertjes

  ...wisten ze ineens dat ze op fortuintjes zaten...

  ...dat ze iets met hun geld moesten doen...

  ...ze gaven werk aan de doppers die ze kenden...

  ...verlaagden hun  huishuren en hielpen bekenden...

  ...'nemen alleen, kan niet blijven duren',

  wisten ze ineens

  ...geven, delen, solidariteit...al dat nieuwe...

  ...eindelijk waren ze pas echt aan 't feest...

  ...ieder voor zich en een ander voor zijn eigen...

  ...en allemaal zwijgen 'dat je zweet'...

  ...al dat geklaag dat niks nog 'avance is'...

  ...al dat afgegeef op een ander...

  ...de vruchten van verdeel en heers...

  ...het 'allemaal de boom in '...=

  ...wachten op een orkaan... ?

  De blogkunstenaar (ik) 3/03/2010


  Brief aan de Hollandse kiezersEven filosoferen over het verschijnsel 'gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Nederland. Meer dan 5000 partijen namen deel in bijna 400 gemeenten. Misschien een teken dat mensen op lokaal vlak toch meer autonoom denken dan op nationaal vlak. Vaak overvleugelen ze in kleinere gemeente de grote partijen. De meest zinnige uitspraak kwam van Jan Marynissen toen hij zich afvroeg of het niet tijd was dat de drie grootste 'linkse' partijen tegen de kamerverkiezingen in juni 2010 best rond 25 gemeenschappelijke voorstellen blok moesten kunnen vormen".  De helderheid zou het wel ten goede komen, bovendien gaan ook een deel mensen niet meer stemmen of stemmen dwaas foert of voor populisten omdat nooit duidelijk is voor welk programma men heeft gestemd, men weet namelijk niet wat er na onderhandelingen er van overblijft.    Bij het bekijken van de hypertechnische verkiezingsuitslagen-show gisteren, dachten we even, allemaal goed en wel die levensgrote schermen die wegschuiven als je ze aanraakt, maar in feite brengt men nog altijd verslag uit over een ouwbollig systeem van verkiezingen.  Slechts 56% van de mensen gingen nog stemmen. Net zoals iedereen post krijgt, heeft iedereen bijna een internetaansluiting in  Nederland.  Het zou telematisch mogelijk zijn rechtstreeks de te volgen grote beleidsvoorstellen van een kandidaat goed te keuren én de functie daaraan verbonden alzo rechtstreeks te verkiezen. Elke partij en onafhankelijken zouden per project iemand mogen voorstellen. Per te begeven post zou men zich kandidaat kunnen stellen voor een ambt, waar men ervaring in heeft en waar er geen belangenvermenging optreedt.  Iemand uit de immobiliënsector mag zich bijvoorbeeld niet opgeven als kandidaat schepen-wethouder voor ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Voor sociale zaken zou je dan iemand van Groen Links kunnen kiezen, voor landbouw een onafhankelijke boer, voor begroting een hele goede en eerlijke partijloze boekhouder enz... .     Zou een beter systeem zijn dan partijen die gewoon willen scoren met neoliberale abstracties of tegen of voor godsdiensten, voor of tegen hoofdoeken, rokers, vrijzinnigen enz,enz...  . Iemand die voor de dieren wil opkomen zou dan kunnnen kandideren op de lijst van het project landbouw, of hij nu bij het CDA of de Christenunie is of nergens lid van.  Mensen van Oxfam zouden prima kandidaten zijn voor de post voor Ontwikkelingssamenwerking enz... Een deel van de kandidaten van VVD, D66, TON...zouden misschien prima plaatselijke vertegenwoordigers van de middenstand zijn.  Geert Wilders mag in Almere opkomen als kandidaat politiecommisaris, indien verkozen, wegens permanente afzetbaarheid zal er noodgedwongen al vlug een procedure tegen hem worden ingesteld door de andere kandidaten van het project.  Wegens opruiing bevolkingsgroepen bijvoorbeeld. Eigenlijk hebben de tegenstanders van de klassieke manier van stemmen gewonnen : 46% van hen bleven thuis en in twee gemeenten reageerde men zich via een proteststem af op iemand die het dragen van hoofddoekjes voor vrouwen wil taxeren en dat 'voddentaks' noemt. Gevaarlijk dat sommigen hem tot held maken. Onze grootmoeders droegen vroeger allemaal hoofdoekjes, hun dochters, kleindochters...als hen dat eens zint.  De meeste mensen hebben wel door dat het niet volstaat van met maatregelen tegen de crisis af te komen als je de macht van economische en industriële topspelers niet aan banden leggen wil door een strenge regelgeving of door ze bij faling in gemeenschapsbezit te brengen of door ontslagen te verbieden bij winstgevende bedrijven. Dit kan alleen in internationale context en daarom is er eerst een internationaal ingrijpen nodig. Een internationaal referendum over die zaken kan daar een goed middel toe  zijn. octo 04/03/2010

  Partijen Irak willen olie in privéhanden CBS-filmpje -bron you tube -(sorry voor reclame in 't begin--)filmpje gaat over de vrouwen die deelnemen aan de Iraakse verkiezingen....hun vrouw zijn is onbeduidend tegenover wat de partijen waarbij ze zijn aangesloten willen : zelf, en niet de bevolking laten profiteren van de gigantische olierijkdom http://www.youtube.com/watch?v=cBAgCzKsJvY  Het nieuws over de verkiezingen in Irak passeert naar gewoonte zo een beetje tussen de soep en de patatten. Welk nieuws dient men op ? Wel, tussen de krankzinnige bommencampagne door, nu, na de verkiezingen wat euforische berichten over een overwinning voor de democratie dank zij de heldhaftige Irakezen die hun leven waagden door gaan te stemmen.  Voor wie mogen deze mensen stemmen...uitsluitend voor partijen met toplui die het bezit van de olierijkdom als persoonlijke verrijking zien door te onderhandelen over de voorwaarden van de uitbating van de olie met de buitenlandse olieconcerns. Het feit dat men 'hoera' roept om dat er dit keer meer op seculiere en minder op godsdienstige en nationalistische partijen zou gestemd zijn, betekent ook niet dat zoals bijvoorbeeld in Venezuela de bevolking meer van de oliekoek krijgt.  In Irak wedt men duidelijk op een zuiver kapitalististische versie van de economie, ondanks dat bijvoorbeeld de ledernijverheid nog een overheidsbedrijf is. In een land met 50% werklozen en tal van infrastructuurproblemen zijn er nog niet te veel werkersbewegingen voor de moment voor een recht op inkomen...de bevolking wordt in een angstpsychose gehouden. 15partijen werden door de kiescommissie geweigerd, alsook 500 van de 6000 kandidaten. Dan is er ook nog het Kurdisch nationalisme dat voor een flinke pak bijkomende heisa kan zorgen.  Reden 5% van de olierijkdom in de wereld zit in Iraaks Kurdistan en laat U niks anders wijsmaken.  Men gaat proberen van de gewone mens mee te sleuren achter de vlag van het nationalisme...afwachten hoe Turkije daar op zal reageren...een lichtbaken voor de Koerden in Turkije kan men daar best missen.octo 09/03/10

  Ik noem hem gewoon Albert, want ik heb het niet op koningen...ik kan ook niet zo maar 'vive la république' gaan roepen, want dat is gevaarlijk in dit land. Voor de jongsten onder U, of ouderen die zich nooit aan geschiedenis of politiek intereseerden...even 'Julien Lahaut' googelen.  Er wordt weer veel geblaat in de media rond het bezoek van onzen Albert aan Congo, naar aaleiding van het vijftigjarig bestaan.  Afgezien van het feit dat die Midden- Afrikaanse culturen al duizenden jaren bestaan, moet er dus weer wat worden gevierd en een aantal partijen zijn ertegen dat ons stamhoofd gaat en anderen dan weer niet en onder bepaalde voorwaarden.  Deze houding wordt in beide gevallen met mooie woorden uitgedrukt.  "Hij mag niet gaan" oppert een judocacoach, tevens ondernemer, parlementslid en voorzitter van de partij met zijn naam, want "er hangt bloed aan de handen van iedereen die hij daar gaat ontmoeten".  Als J.M.L.D.D. daarmee de voorgeschiedenis en het huidig bestuur van de Congolese elite bedoeld, die het reilen en zeilen ginder niet bijster onder controle heeft, dan mag Albert door de schuld van zijn voorouderen ook niet gaan en zal het podium wel leeg blijven.  Daarom was het beter dat er voor de viering op dat podium afgevaardigden van gewone boeren, kleine handelaars en arbeiders zouden zitten, die dan een aantal echte ontwikkelingshelpers van hier zouden doen overkomen (Oxfam, Rood Kruis, syndicaten met echte internationale werking enz... ).  Tijd voor concrete aktie ter verbetering van levensomstandigheden, niet voor een spelletje 'wie is er de schuld van dit of dat', dat alleen moet dienen om de pionnen waarvan men zich in het Mobutu-tijdperk bediende en moderne versies daarvan nu, weer naar voor te schuiven. Dat koningsbezoek is gewoon een afleidingsmaneuver als een ander.  De meeste mensen hebben dat niet door, wat onze democratie in dezelfde onderontwikkeling houdt als de Congolese economie. Het is zoals bij de heisa rond de grote ontslagen, veel verontwaardiging, weinig alternatieven omdat de spelregels niet in vraag mogen worden gesteld. Dat de mensen die die ontslagen beslissen, persoonlijk geschat worden op 13,4 miljard in het ene, of 53,5 of 53 miljard euro in andere gevallen (lijst met top 100 rijkste kerels),is niet meer dan een voetnoot in de grote media. Wees er maar zeker van, de beslissing om al of niet een koning als handelsvertegenwoordiger te sturen, komt niet zo zeer van de politiek, maar moet je in die hoeken zoeken.  Om de 70 jaar smijt men eens met een paar schoenen vanuit een zaal aandeelhouders naar hun kop. Opgepakt wegens het in de armoede houden van volkeren, zijn ze nog niet en ze worden niet gezocht omdat ze het leven van vele jongeren en werklozen het aspect 'werk en nuttigheid' laten ontberen.  Maar het zal veranderen, gisteren hoorde ik het nog eens uitleggen door twee intelligente mensen uit het parlement op één of ander geldkanaal op TV : langer werken en ongezien besparen...met de Griekse schatskist als boeman. Vroeger waren dat 'de Russen', daarna de 'terroristen'.  Genoeg doordenkers voor vandaag. octo 11/03/2010

  de tijd vh weerbare chanson maatschapijkritische zangkunst . Jean Ferrad, lang geboycot omwille van zijn kritische songs, beroerde ook andere aspecten van de ziel via zijn noten en zorgvuldig gekozen woorden, zijn présence.Zelden worden er nog echte sociaal geëngageerde nieuwe nummers gepromoot.    In de filmkunst wordt een succesfilm zoals de laatste van Michael Moore, nu op dvd te koop, óók in Wal Mart-winkels in de US verkocht. ondanks de bewijslast tegen die keten die in die film zit, namellijk dat Wall Mart een fortuin verdiend op de hypotheek-fondsen bij het overlijden van zijn werknemers, ten koste van de nabestaanden.  Zo zeker is het establishemt de dag van vandaag, dat ze zich onaantastbaar wanen, hoog boven alle kritiek verheven en er dan nog aan verdienen ook. Ver lijkt de tijd soms van het nummer van 'Bots' "Wat zullen we drinken, zeven dagen lang...dan zullen we werken, voor ons belang..." lees SOLIDAIR http://www.pvda.be en andere nationale en internationale analyses UNITE !  en  hoe de telematica vooruitstrevend links gebruiken http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be and Philosophical Resistance Facebook Octaaf Filo Verzet  (Surtout contributions en Français) Octaaf Coeckelberghs Allerlei, cultuur,natuur  om te lachen (humor)om niet gek te worden van die  binnen-en buitenlandse bijdragen over het sociaal politieke reilen en zeilen in de wereld

  Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeën laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek, anderen met bewustzijn wapenen, streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening, 't einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt. Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst niet oordeelkundigheid  voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit, onbegrip, verveling ,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstructuur  van het algemeen belang vergift, daar is welvaart niet ok. OCTAAF C

   

   

  Congres van wereldverbeteraars te Gent

  Congres wereldverbeteraars te Gent20/3/10

  .

  Voor een verslag van de 'dag van het socialisme' in de Gentse 'Vooruit', volg de volgende dagen volgende link :

  http://www.dagvanhetsocialisme.be/  en een aantal andere links van, voor de gelegenheid verenigde linkse bewegingen en onafhankelijken.  Voor de kleine duizend aanwezigen was het een zeer zinnige , leerrijke, enthoesiasmerende ervaring.  Qua organisatie goed aangepakt...je was op voorhand ingeschreven voor één van de acht themagroepen en na het debat was er ruim de gelegenheid om in kleinere werkgroepen binnen een bepaald thema van gedachten te wisselen en standpunten naar voor te brengen, die dan daarna voor de themagroep als geheel gebracht en besproken werden.  Ook de kulturele en de humoristische noten, boekenaanbod,... waren van de partij om het geheel tot iets te maken waarvoor je er eigenlijk zelf moest bijzijn om er tenvolle van te genieten. Niemand en ondergetekende niet, heeft zich die 1ste dag van het socialisme beklaagd. Dorstigen en hongerigen naar geest en lichaam keerden tevreden huiswaarts.  Eventuele uitzonderingen gelieven zich te melden. Ook naar de toekomst toe werden er een aantal stappen gezet.  Octaaf http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be   

  met kunst de verloedering te lijf klasfoto :filoview pictures : tot vooraan in de jaren zeventig, vorige eeuw; slaagde 'men' er in van jonge mensen voor te bereiden op de 'samenleving' door ze met niet-gemengd onderwijs op te zadelen, hen heel de middelbare school geschiedenis te geven over de 'oudheid', op de laatste trimester van het laatste jaar na...waar de laatste 100 jaar vluchtig onderwezen werd en de oorlog in Vietnam, ah die was toch al gedaan ! De tijd van Berthold Brecht lijkt terug te keren. Getuige hiervan een documentaire over de 11de Biënale van Istanbul, waar de kunstwereld met een aantal kritische kunstenaars uitpakt. Ook op facebook duiken meer en meer groepen op die actief met kunst bezig zijn. Het benaderen van het mens-zijn vanuit persoonlijke en collectieve invalshoeken en daar kunst en geen kitsch of snoberij van maken...positieve signalen vanuit de wereld van de kunst. Dus, grijp uw penseel en schilder U ongenoegen over een aantal dingen weg. Geen inspiratie ? Raadpleeg een aantal artikels op deze blog en U bedenkt wel iets in verband met oorlog, armoede, milieu,crisis... . U wil het concreter : geen probleem : de schorsing van madame de rechter T. is opgeheft. De verzekeringen, de sukkelaars, ze gaan weer opslagen...net in de week dat bekendraakt dat in Nederland weer twee financiële instellingen zwaar over de schreef gingen.  Misschien kan men in Brussel de jongerenbenden bewegen om een musical te maken rond wat hen drijft...ze zijn met een 200 leden, maar de pers maakt er weer een nationale ramp van. Diegenen die volharden in de boosheid mogen voortaan in de legerkazerne in Etterbeek gaan afkoelen. De jonge mensen werk geven en al dat enterainmentgeweld verbieden, ware ook een grote stap voorwaarts. Beter dan in het Latijn missen te doen in ieder geval, zoals die andere sekte die deze week het beeldscherm haalde. Kan kunst de wereld veranderen. Holywood in ieder geval niet. Bollywood in India evenwin. Volgens wat ik gisteren hoorde gaan ze samenwerken...wat ook weer geen sociaal bewogen films zal opleveren en ook geen diepgravender psychologische films. Toch lijkt er ook daar iets te bewegen en willen sommige regiseurs aansluiting bij bepaalde Europese, alternatieve filmmakers.  In een heel pak landen zijn er tendensen in die richting. En...tuurlijk Michael Moore in de VS, die pakt na zijn jongste film zelfs uit met een heus aktieplan waarmee hij de bevolking in de VS wil mobiliseren  : "so you want to know what you can do", "here's the action plan", zegt hij  Er is nog hoop, alle dagen een processie van Echternach precies. octo 23/10/09

  denkoefening rond bewustzijn positive thinking .Vermits tegenstanders van evolutieleer en de gedachte dat het heelal zich door middel van opeenvolgende big-bang cyclussen steeds weer herschept; een heel gamma videos en theoriën op het internet posten...is het nodig eens even een aantal dingen op een filosofisch-wetenschappelijk rijtje te zetten : WORDT JE positieve zelf, met het goede dat aan de basis van alle progressieve veranderingen ligt, verbeter je je eigen stukje wereld en die van steeds meer anderen dan. Stop de verspreiding van onverdraagzaamheid die in haat eindigt.http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be het heden is de proefbuis ...waarin het verleden de toekomst baart  Het verleden is de grondstof van 'zijn' en 'zal zijn', het heden de bewerker...de toekomst een voortdurend nieuw bewerkt verleden en heden.  Alles is steeds op weg naar beleefd en uitgesproken te worden. De natuur werkt al oneindig aan een systeem van reproduktie en steeds fijner kommunikatie ...en niet alleen zakelijke kommunikatie. Mensen leren geleidelijk verwoorden wie ze zijn en wat ze met mekaar hebben...maar er is nog veel werk aan de winkel. We tateren nog teveel naast mekaar door en springen van de hak op de tak, het essentiële vaak vermijdend en alternatieven als onhaalbaar vooropstellend. Het systeem werkt zelfs zonder woorden en heeft vele nevenuitdrukkingsvormen zoals humor, relativering,... . Militairen die tegen hun zin op missie vertrekken en het niet met hun bazen eens zijn omdat ze het nut van de opdracht niet inzien, ze zijn onderdeel van het hele probleem...want het zijn zij die vertrekken en de miserie achteraf mogelijk maken.  De uitdrukking van een dergelijke houding wordt nog erger in een tijd waar men weer als vanouds aanvalt zonder eigenlijk aangevallen te worden...maar eigenlijk is dit ALTIJD HET GEVAL AL GEWEEST. (zie de link naar 'de roode bibliotheek' van de 'het zinkend schip-bijdrage onderaan) De meeste van onze politiekers drukken voor een deel uit dat ze geen politiekers maar boekhouders zonder visie zijn. Alles is uitdrukking en beleving...het zwaarste zakt naar de bodem van de vijver, zodat het water bij momenten toch helder is. Laat op de bodem liggen wat er ligt, niet meer in ploeteren. Doorgaan naar het licht en de beleving en inzichten toe, vanuit graag te leven, graag te zien, er ook voor de anderen te zijn. Interesse hebben voor diegenen die in vroegere geschiedkundige periodes ook al bezig waren met het aanleren van een verdiepende kijk op de fenomenen, het al eens los geraken van het oppervlakkige.  Gastauteurs : http://hetzinkendschip.web-log.nl/ Vandaag : Sebastien Faure Niet vergeten op 'de roode bibliotheek' te klikken...over hoe vorige eeuw oorlogen hadden kunnen worden voorkomen.

  VN minus US,Israel en Palau verwerpen embargo tegen Cubabron youtube & Indymedia : acteur Dirk Tuybens bij een toenmalige actie voor de vrijlating van 5 in de VS opgesloten Cubanen die in extreemrechtse Cubaanse milieus in Florida infiltreerden om de daders van terroristische aanslagen op Cuba te vinden. Yes we can liberate them Obama ? Op drie landen na, veroordeelt de Verenigde Naties het decennialange embargo tegen Cuba,niet zo een nieuw feit, het is niet de eerste keer dat dat gebeurt, wel een record qua aantal landen. Afwachten hoe de VS hierop gaat reageren. Indien de VS-administratie dat verbod zou opheffen zal Obama zeker als een 'communist' worden afgeschilderd door de dollarmedia...die, vreemd genoeg niks hebben tegen handel met China. Indien de VN bij meerderheid geldig zou mogen stemmen, dan had er nooit een oorlog tegen Irak geweest en alle miserie vandien. Indien de VN-resoluties in verband met het Midden Oosten zouden worden gerespecteerd en niet altijd weer geboycot door dezelfde landen, dan zouden we nu gerust op vakantie naar Israel kunnen gaan en in de Gaza strook op 't gemak een theetje drinken ergens op een terras. Dan hadden ook de oorlogsgekke krijgsheren overal ter wereld zich niet kunnen bewapenen. Democratie, ze moet op het hoogste vlak nog worden uitgevonden, zo te zien. Indien de bevolking in de VS via televoting zou kunnen stemmen, was dat embargo al lang naar de prullenmand verwezen en konden zij ook op vakantie naar Cuba.  octo 29/10/09BLOGONTDEKKING VAN DE DAG : werken in een vluchtelingencentrum'Vreemdeling in een vreemd land'

   Er is meer angst voor het leven dan voor de dood In een interview verscheen een vrouw in Burka op haar vraag, met zo een censuurvakje op de filmbeelden zelf voor haar ogen. Toppunt van ... ? Dat iedereen zich kleedt zoals hij of zij wil, maar dat men die terreurmethoden van de oude opium voor het volk eens definitief naar de prullenmand van de geschiedenis verwijzen mag. De tijd dringt. Wij hebben hier afgerekend met de Inquisitie en andere onzin, hebben voor onze sociale rechten gestreden. Waarop wachten vooral de Arabische, Indische en Afrikaanse mens om progressieve regimes te instaleren ? Vele van onze mede-wereldbewoners zitten niet alleen opgesloten in politieke en economische structuren waar ze soms alleen sociaal en niet politiek tegen reageren; ze zitten vaak ook nog opgezadeld met een aantal zogezegd religieuze denkbeelden die hun lichaam en ziel een bepaald gedrag voorschrijven, niet omdat dat moreel verantwoord zou zijn, maar om hun manier van denken te bepalen en aldus te beletten dat de top van de gezagspyramide zijn almacht verliezen zou. Sallaam Alleikum, Arabische Kameraden, broeders en zusters. Jullie zijn niet de vijanden van de overige arbeiders, boeren en zelfstandigen in de rest van de wereld. Willen jullie op de klassieke manier aan 'religie' doen, onthou dan alleen de waardevollste van de tips in jullie geschriften. Volg die extremistische bommenleggers niet...ze proberen julllie lot niet te verbeteren, maar jullie arm en onderdanig te houden. Het zijn niet wij werkenden die troepen naar jullie landen stuurden, maar een rechtse president en een rechtse premier van rechtse regeringen vooral...gedreven door dezelfde uitbuiters-en winstmotieven als dewelke die jullie overheersers voortdrijven.  Geloof ook niet dat wij 'goddelozen' zouden zijn, de eeuwigheid valt ook ook een wetenschappelijke en filosofische wijze te interpreteren. Laat ons front vormen om het humanisme,de rechten van werkenden, vrouwen... en de vooruitgang te bevorderen.

   camerades, frères et soeurs Arabes sallaam alleikum  Vous n'etes pas les ennemis des travailleurs du reste du monde. Faites quand même attention que vous vous basez sur les choses valables de vos textes du Koran et pas sur les extrimistes religieux qui veulent utiliser ces valeurs pour justifier des massacres. Ce sont les gouvernements de droite ou un premier de droite et un president de droite qui ont envoyés des troups en Irak, pas les travailleurs. C'est vrai que les travailleurs doivent de plus en plus se revolter de manière pacifique contre l'imperialisme, mais vous aussi vous devez vous liberer des anciens structures. Ne croyez pas comme gens croyant en ''Dieu que 'les autres' sont tous des gens qui ne croient pas dans l'éternité de la vie, on y croit, mais d'un façon plus scientifique; même la plupart de ceux qui ne vont plus à l'église. Comment la vie a-t-elle commencée ? Quelque chose qui n'a pas de forme ne peut pas exister et a tendence à exploder comme le big-bang. Ceci est vrai aussi bien pour les étoiles que pour les atomes. Le grand et le petit. Le big-bang, suivit par la formation des planetes et enfin la vie, les cellules...font preuf que l'histoire de la vie a une signification. Et comment expliquer l'immortalité demandriez vous ? C'est ma conviction que les premiers cellules qui se formaient, quand elles mouraient, leur energie a rejoingnées l'énergie des cellules nouvelles nées pour leur instruire enfin de leur apprendre à se diviser pour se multiplier. Ce proces à continué jusqu'à le sex a été inventé après la formation des premiers organismes qui seulement se multipliaient en se divisant. Alors les plantes et les animaux et l'homme sont venu. L'Histoire de l'homme va dans le sense d'une planete pas divisée par des frontieres nationalistes ou réligieuses . Le chemin peut etre long, mais se fixer sur les anciens pouvoirs de l'histoire ... termine en sur-place ou le désastre.  Des témoignages de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui chaque jour    http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  De zaak Mensheid versus Machtsmisbruikers Momenteel lopen er rechtzaken tegen de generaals die Argentinië gedurende zeven jaren mochten 'zuiveren' van progressief denkende mensen en eentje tegen één van de nationalistische 'ex'-Joegoslavische 'verkozen' politiekers die op basis van geloof en ras opnieuw concentratiekampen oprichten. Overal in de wereld lopen nog andere rechtzaken en andere niet en elke dag groeit het rijtje misdadigers dat door hun medeplichtigheid aan bomaanslagen achter slot en grendel zou moeten zitten. Misschien zou het een goed idee zijn om een rechtzaak 'Mensheid' versus 'Machtsmisbruikers' voor te bereiden...als dit in de wereld van de diplomatie niet kan, is er misschien ergens wel een theatergroep die deze rechtzaak kan 'houden'. Het begrip 'misdaden tegen de mensheid' kan gerust uitgebreid worden met allen die slachtoffer zijn, niet alleen van oorlog en dictators, maar ook met allen die in armoede en honger leven of schade van milieuvervuiling, corruptie ondergaan, geen recht op een degelijk inkomen, onderwijs...enz hebben. Voor deze zaak kunnen miljoenen getuigen gevonden worden. De lijst met aanklachten zou zo lang zijn, dat de verdediging geen tijd zou hebben om alles te weerleggen. Karadzic in Den Haag zit momenteel voor de schijn met hetzelfde probleem.  Alle bedrijven en politiek verantwoordelijken zouden misschien na de eerste veroordelingen wel eens wél bereid kunnen zijn om te investeren en  een andere politiek te voeren. De eisen van de slachtoffers inwilligen()op straffe van collectivisering of afzetting , zou een alternatieve straf voor hen kunnen zijn, vermits de gevangenissen toch al overvol zitten.Filmpje : bron youtube : proces tegen Argentijnse generaals die Argentinië teroriseerdenocto 3/11/09 octo's filoview pictures : nee,  geen schilderij, ongewild 'mislukte' foto van een ochtendlijke bezoeker, gigantische uil, ergens ontsnapt aan de mens, want hij had nog een touw aan zijn poot. Majestueuse verschijning zoals hij aanvankelijk op het dak zat en wat later wegvloog...er blijkt zelfs een website te zijn waar je 'ontsnapte' roofvogels kan signaleren. Hopelijk vindt hij een vrouwtje in de vrije natuur... ? De allerstrafste van mijn filosofische theoriën is de volgende. Ik heb het kort gehouden.Traag lezen, inleven, goed volgen.

   

  De mexicaanse griep.Realistische visie. filoview pictures : molen Gelrode, getuige van vroeger tijdenn toen de boerderijdieren nog ruimte en goed eten hadden http://nl.internationalism.org/node/710 Ik begrijp de bezorgdheid van mensen over de vaccin-historie rond de Mexican Flew. Ik kreeg er al enkele mails over binnen.  Dat het om promotie en big-bussiness gaat is duidelijk. ‘Fouten’ in de labo’s, bewust of onbewust, zou kunnen. Nanochips en mindcontrol…daar heeft men de media en de structuren wel voor, lijkt mij vergezochte science fiction. Poging tot genocide ? Nee ,dan heeft men minder consumenten, de markt staat centraal in het denken van de superwinstenelites.  Dat die vaccinaties de immuniteit op lange termijn ondermijnen, daar moet men niet staan van te zien (zie de geschiedenis van de anti-biotica die nu al bijlange niet altijd meer helpt. Ik heb wel geen zin alvast om met te laten inenten met extracten van van alles waar mijn intuïtie van zegt : ne moment, ho maar ‘eikes’. Een realistische analyse van wat er achter die toestanden zit vindt je op http://nl.internationalism.org/node/710   vandaag te gast bij http://filosofischverzet2.skynetblog.be   culturele gaste : http://uitzonderlijkmooiegedichten.skynetblogs.be  en anderen zie rechterkolom

  Opel en de spaarpotjes vd Belgische miljardairs  naties en sectoren aller landen,verenig U Als het van het Vlaams Belang en alle andere partijen naar het centrum en vlak daarnaast afhangt, zal er de komende maand weer veel beloofd worden aan het grootkapitaal : beperkte afdankingen, staatssteun, fiscale voordelen. Onder het motto 'Opel in Vlaamse handen' eist ook het VB ondermeer een vermindering van de vennootschapsbelasting en ze voegen daar natuurlijk aan toe dat 'de Walen' vroeger ook veel gelijkaardige steun kregen voor hun industrie (heeft ook niet geholpen, want de arbeiders in de Indische staalsector werken goedkoper).  Zou men niet beter in plaats van te onderhandelen die hele automobielsector internationaal tot overheidsbezit verklaren...zonder schadeloosstelling, de aandeelhouders een leefloon geven als ze echt niet toekomen...maar ik denk van wel : even een kijkje in het vermogen van een aantal Belgische miljardairs :  Welke eisen gaan de vakbonden vooropstellen ? Ze kunnen alleen nog iets bereiken als ze op Europees vlak en wereldwijd de oprichting van één groot openbaar automobielbedrijf eisen, waarbij de overheid op internationaal vlak de sociale kostprijs van een wagen bepaald.  Voor een aantal andere sectoren zal dat op de duur blijken van nog de enige oplossing te zijn.  6/11/09   

  De wereld heeft meer Multatuli’s nodig bron youtube : Peter Piot in een statement vorig jaar. Friedl Lesage had hem te gast in haar radioprogramma op zondag tussen negen en tien 's morgens :het interview :  Multatuli was geen bureaucraat die eens even netjes ging uitvoeren wat zijn koloniale werkgevers dicteerden, maar een bewust en sociaal betrokken mens die het voor de gewone Indonesiër opnam en ook de plaatselijke uitbuiters aldaar kritiseerde. Max Havelaar is het favoriete boek van Peter Piot, een Belg die ook een boek geschreven heeft. Benieuwd of hij er ook een half miljoen van gaat verkopen zoals de VTM-kok, P.Huizentrut, denk ik dat hij heet.  Peter Piot stond jarenlang aan het hoofd van de UN-Aidsorganisatie en hiel niet op met er op te hameren dat ook de niet-kapitaalkrachtige burger toegang tot de medicijnen tegen aids zou krijgen. Hebben we niet al genoeg kookboeken eigenlijk ? Tijd om er eens geen te kopen en al eens een boek te kopen dat meer 'voedsel voor de geest' is. octo  9/11/09 filoview pictures : bijna drie dikke turfen,alleen de eigen bijdragen van FV1 al, en...dan zullen we ofwel stoppen ofwel doorgaan, of iets tussendoor of iets anders ? Het 'populairste blogslijstje'  in de  categorie Politiek nodigt niet echt uit om gaan tussen te staan. Een zevental blogs van VB-ers, waaronder ene wel zeer uiterst rechtse die zich links voordoet, een truk die het VB ook uitprobeert in het dossier Opel trouwens, een paar nationalisten, een drietal VLD mensen en een CDV-man. Ik herinner me een artikel van Humo van toen dat blad er achter kwam dat er een georchestreerde beweging van heel rechts gezinden achter hun brievenbusreacties zat. Zouden dergelijke onderlinge, gestuurde afspraken op het internet ook mogelijk zijn ? Misschien moeten filosofisch verzet 2 en anderen maar naar de categorie 'Politiek' verhuizen ? Of is er echt een pak volk dat kickt op eerder opruiende opmerkingen t.o.v. de anderskleurige en anderstalige mens ?   http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

   Barack, herschrijf Uw mooie speech Wie dat die toespraken van Obama ook schrijft, hijzelf of anderen, hij weet ze wel te brengen, maar de agenda die zich achter deze vaak nobele mooie woorden verschuilt, die is dringend aan herziening toe, in zo ver het nog niet te laat is om een verdere escalatie van de geweldspiraal tegen te houden. Qua geschiedkundige uitleg kan je het niet altijd met Obama eens zijn. Nixon, Reagan en vooral de niet genoemde Kissinger en vele, vele anderen, waren schurken, oorlogsstokers van het grootste kaliber, met achter hun geen intenties om de vredeseconomie te promoten, bijlange niet. Decennia lang  en langer stonden typen als zij paraat om de afzetmarkten van de andere grootmachten af te snoepen en grof aan oorlogen te verdienen in tijden van crisis.  Daarom en daarom alleen kwamen ze Europa mee van het nazisme helpen bevrijden…een klus die door een massale internationale opstand van de arbeiders -en middenklassen ook had kunnen worden geklaard.  Decennia lang hielp de door Obama opgehemelde US, corrupte regimes aan de macht, wereldwijd en sloot de ogen voor diezelfde regimes in andere landen die de agenda van die US onderschreven.  Zeker, met de gewezen gevechtspiloot McCain, waren we nog verder van huis en Obama heeft zijn verdiensten, maar de punten van zijn toekomstig militair beleid die hij opsomt, zijn niet van die aard om de nobele doelstellingen waarover hij het heeft, te bereiken.  Oorlog blijft de voortzetting van economische strijd, maar met andere middelen.  Een land als China gaat zich in bijv.  Angola ,ook niet onbaatzuchtig met ondermeer infrastruktuurswerken bezighouden, inclusief eigen Chinese arbeiders. Dat de Angolese elite de opbrengst van zijn olie niet ten goede laat komen van twee derde van de eigen bevolking zal de Chinese elite waarschijnlijk ook niet van het ondertekenen van contracten afhouden, maar het toont dat je in het buitenland niet met vreemde troepen moet afkomen…zo beland je tenminste niet in een moeras als dat van Viëtnam, dat in de Nobelprijs-redevoering ook niet ter sprake komt als de geschiedenis dan toch moet worden aangehaald en het thuisland verheerlijkt. Tijd dus voor een andere aanpak. Afbouw van de atoomwapens, we moeten het nog meemaken, een omschakeling van de oorlogsindustrie naar een economie die produkten maakt die mensen ontberen, kan niet zo lang men meent ook die belangen van een bepaalde uperclass te moeten verdedigen. In Somalië was er een deze week een leraar die weigerde van de zwarte vlag van de fanatici aan zijn school te hangen, hij hing de blauwe vlag van Somalië. Toen die typen hem ‘een lesje’ wilde leren, verjoegen de burgers van de stad hen eigenhandig en verdedigden de school tegen dat soort fascisten die men ons in de media nog altijd als religieuze fanatici omschrijft…terwijl we toch al de veel duidelijker termen ‘fascisten’ en ‘terroristen’ hebben.  Dit had in Afghanistan al veel langer kunnen gebeuren indien men er weggebleven was…maar ja, men zaait wat men oogst en nu zit men met de gebakken peren tot in Pakistan, waar een nieuw Vietnam in de maak lijkt te zijn.  Waarschijnlijk zal men daar toch een dag moeten afdruipen en hopelijk maakt men dan zonder burgerslachtoffers eerst de atoomwapens aldaar onklaar. De US zochten het conflict in Afghanistan dan misschien wel niet, ze liggen er toch maar aan de basis van om zo de USSR op de knieën te krijgen.  Een ‘juiste ‘oorlog  bestaat niet. Als er ergens in een land een bende nationalisten de bevolking opzweept of als krijgsheren of religieuze leiders er de dienst uitmaken is het de plicht en verantwoordelijkheid van de werkende bevolking zelf om die de laan uit te sturen en op te komen voor economische democratie, met ander woorden voor het recht op arbeid en menswaardig inkomen…allemaal dingen waarvoor elites wereldwijd bang zijn. Het zal de gewone mens dan geen zorg zijn dat ze niet meteen het klassieke Westerse model van democratie al of niet zullen invoeren.  De wereld kan er geen vrede mee nemen dat we de wereldvrede niet binnen ons levensbestek zullen meemaken, zoals Barack suggereert. De ‘praktische’ vrede van ex-president Kennedy ,die Obama aanhaalt en alle akkoorden van nu, zijn voornamelijk gericht op het vrijwaren van economische belangen, euvel waaronder de klimaattop van Kopenhagen ook nu dreigt een maat voor niets te worden.  De verpauperde massa's van de wereld zijn dat al decennia's Verdedigbare oorlogen ? Die omdat Saddam Koeweit was binnengevallen??? Via een scenario dat men hem heeft laten denken dat hij groen licht daarvoor had van de VS, wie weet het nog (man van dienst toen…oorlogsstoker Rumsfeldt). De tweede oorlog tegen Irak, na een uithongering van de bevolking gedurende tien jaar…oh ja, ze moesten ten strijde vanwege de massa vernietigingswapens…en er waren er alleen klassieke waar de US, Frankrijk…zelf aan hadden verdiend.  De Balkanoorlogen dan…een gevolg van de instorting van de USSR die de US en andere landen decenialang hebben voorbereid om dan hun steun te geven telkens Kroatië, Slovenië enz…zijn onafhankelijkheid uitriep. Hetzelfde zou zijn dat Bretagne, Normandië, Texas Catalonië, Andalusië, Beieren…hun onafhankelijkheid zouden uitroepen en het Vlaams parlement die ‘landen’ direct zou erkennen, wapens leveren enz… . In Obama’s uiteenzetting op de geschiedenis van oorlogen komt hij na het begrip ‘juiste’ oorlog tot de vaststelling dat de US ‘het’ niet meer alleen aankan de dag van vandaag, dat militaire ingrijpen. Moet het merendeel van de landen die niks met de dertigjarige Afghaanse oorlog te maken hadden, dan kannonenvlees gaan leveren ? Met een peulschil van het verspilde geld had men de Taliban kunnen aanporren om scholen te bouwen, het alleen te geven als ook de meisjes naar school mochten en zo meer.  Diplomatie die hand in hand met het verzet van de bevolking zelf ginder had kunnen gaan, een dag zal moeten gaan. Het laatste vredige regime in een Afghanistan, tenminste geregeerd door leken, was het regime dat door de USSR gesteund werd.  Inderdaad ‘evil’ exists Obama, we can not deny, (maar welk militair apparaat houdt the show of killings on the road?)…but we can defeat it in another way. Yes we can.  Er valt nog veel meer over te zeggen en schrijven, we houden het hier maar bij zeker ? Obama had beter Michael Moore in zijn regering opgenomen dan sommige met teveel connecties met de politiek van het verleden waarmee hij komaf zou maken.  Ook in de US kunnen ze beter een andere manier gaan uitdokteren om politieke leiders te verkiezen. Als men zo doorgaat gaat het aanvankelijke enthoesiasme van de jeugd en andere lagen van de bevolking in cynisme omslaan en dan kunnen ex vice president Dick Cheney en zijn bedrijven nog meer poen binnenhalen met oorlog voeren.  Zo heeft Hitler de vorige crisis aanvankelijk ook opgelost. Klimaattoppen en Nobelprijzen voor de vrede…een dikke mist bij wijlen om ons  van nadenken over de onderligende oorzaken van veel ellende af te houden. Yankees go home, Irakezen, Afghanen Rebeleer tegen al uw soorten uitbuiting. 11/12/09  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

   

  Het leven wil je zoenen Voor het weer voor lang te laat is, je even halt toeroepen. Je doen vertragen om je weer voor een tijdje gezond te kunnen houden. "Zet de beslommeringen even buiten", zegt het je. De natuur in. De fiets op. Maar vooral de boom in met alle overcomplexiteit en schijn. Alles lijkt voor velen zo gewoon dat alles voor velen oersaai lijkt. Doch, het zijn van alles en iedereen is heel appart en verbonden. We zullen er ons maar bij neerleggen dat kijken voor velen niet zien is en voelen niet aanvoelen en weten niet inzien. Even alles bijna op nul zetten en genieten van het zijn in zijn eenvoud. De kraai die opvliegt in het gras dat hooi aan 't worden is. Dan vanop een paal de aankomende fietsers begroet of verwittigt. Aanvoelen hoe het zijn zou om achter een fietsroute te wonen, autovrij. De metalen kettingconstructie met de ziel van een fiets die je langs weiden en boomgaarden trapt. Geen haastig lawaai van auto's meer te bekennen.  Dan plots de sereniteit weer doorbroken en weer middenin het motorengeraas, waar een mens hoe ouder hoe minder goed nog tegen kan. Weken, wegen, ze vliegen voorbij. Je denkt 'waar stopt dit alles' ?  Het stopt waarschijnlijk nooit...zolang je tot op het eind blijft aanvoelen dat, ondanks veel...je blij mag zijn van dit leven van je te mogen kunnen beleven...het is dé manier om het leven te zoenen...telkens je dit vergeet, zal het leven jou proberen zoenen. octo 23/06/2009 dinsdagdessertje van de dag : treedt binnen in de originele wereld van kunst,woord in gedicht en song, muziek, beelden, wetenschap...van de Babylonische zoen-blog http://vooru.wordpress.com/   als M hem niet al opgedoekt heeft.

  goed dat McCain geen president werd ! foto  : (ezelin met jong)de geschiedenis zit vol met enorme foute beslissingen, die gezien het feit dat ze telkens op herhaling gebasseerd zijn een nieuw spreekwoord in het leven mogen roepen : "leiders stoten zich meermaals aan dezelfde steen"of zoiets. Leve de onschuld van deze ezels die voor ons moeten sjouwen. (PS. het kleintje, 24uren oud)(PS.de democraten in de VS hebben die de ezel niet als symbool en de republikeinen de Olifant...in de poreleinenwinkel)?octo filoview pictures unlimited De neoconservatieven in de VS vinden Obama's aanpak van de respons op de crisis in Iran heel zwakjes.  ZIj waren natuurlijk gewoon van met de militaire spierballen te rollen en zelf incidenten uit te lokken zoals om de oorlog in Vietnam te beginnen. Een positie van niet-inmenging had vele tienduizenden miljarden gespaard om de wereldbevolking echt vooruit te helpen. Maar nee, de Sovjetunie moest op de knieën, met vele burgeroorlogen tot gevolg. Latijns-Amerika, decennialang in de wurggreep van militaire dictaturen en paramilitaire dictatuur. Afrika werd aan de bedelstaf gehouden. Miljoenen levens hebben ze op hun geweten. En dan te weten dat enkele van onze Vlaamse politici destijds McCain prefereerden boven Obama, Wilfried Martens en Bart Dewever op kop. McCain wil nu een Noord-Koreaans schip laten enteren, de man zit nog met zijn oorlogstrauma's van Vietnam in zijn kop...land alwaar hij bommen op Vietnamese rijstboertjes ging droppen en land dat hem in krijgsgevangenschap hield, als dat dan al niet mag. Zijn verontwaardiging zal nog wel zeer groot zijn. Hoeveel mensen die best bij een psychiater langs zouden gaan, regeren deze wereld eigenlijk, buiten de op groot geld belustte machtswellustelingen ? Hoe normaal is deze wereld als we het al normaal moeten vinden dat de cdv-fractie in Europa onder Wilfried Martens zoete broodjes bakt met de patroon der patroons van Italië die in zijn partij ook de neofa/cisten aldaar heeft opgenomen ? De grote wereldmedia hemelen politiekers op die de bestuursmandaten in private en openbare bedrijven aaneengeregen hebben en de privatisering van het openbare bezit hebben bewerkstelligt.  Velen zullen er deze dagen weer intrappen.  De subtiele verleidingstrukken van menselijke charmeurs met een hele zakelijke superwinstagenda, we trappen er massal in, in plaats van een beetje nuchter te blijven.  Niet Jan met de Pet is gediend met hun show, maar Jan DeMan...en wanneer ben je volgens een bepaalde burgerlijke etica een man ?...als je hopen geld op tafel kunt leggen.  De kleine man die een huisje wil kopen ondervindt dat, de boer die gisteren in Het Laatste Nieuws geen letter over de grote Europese boerenkrijg van vandaag de dag te lezen kreeg, ondervindt dat...en toch zal hij die gazet wel blijven lezen zeker, net zoals het Vlaamse stemgedrag niet over om naar huis te schrijven is . 23/06/2009 dinsdag  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Nog zoveel werk voor hen te doen. Werk aan een betere wereld voor onze kinderen. Een pak werklozen erbij in ons land. Niet alleen in ons land, de beurzen beginnen weer te bibberen van de VS-werkloosheidscijfers. De ene keer lees je in één van ons kranten dat vele bedrijven na de zomer een deel mensen kwijt willen,  andere berichten spreken dat dan weer tegen. De armste wereld zal wel weer het grotste slachtoffer zijn. Toch is er werk bij hopen, genoeg voor iedereen en wordt er veel  werk gedaan dat niet zou hoefen. Gisterenavond zag ik gigantische fabrieken op TV, recyclage-en sloopbedrijven voor gebruikte legergeweren of voor het slopen van de koelkasten en tanks en… nog veel meer dat een leger zogezegd nodig heeft. ‘Zwaarden omsmeden tot ploegen’, het is nog altijd geen feit.  De legers uitrusten met infrastructuur om in Bangladesh en overal waar het land dreigt onder te lopen, dijken te bouwen, dat zou pas nuttig zijn. Misschien schiet het wel een beetje op met al die plannen om in hete landen van die zonneënergieparken op te richten en het transport meer op andere energiebronnen te laten bollen. We zullen dat eens opvolgen.  De hongerigen zich helpen voeden dan : opdoeken die handelsbelemmeringen die de arme boeren in het failliet drijven, lever hen landbouwbijstand en geef hen degelijke prijzen in plaats van militaire bijstand. Als iemand na al deze maatregelen dan nog zonder werk zit, geen nood.  Er moeten nog vele gezonde woningen worden gebouwd en rioleringen gelegd en al wat er al is moet onderhouden en vernieuwd worden…door al die mensen zonder wie niets gedaan wordt. Kijk naar de velden, de dorpen, de steden, de gebruiksvoorwerpen…alles kregen ze voor mekaar en iedereen heeft plannen om iets te bereiken, maar minder en minder mensen de middelen. Er werd niet rechtvaardig getaxeerd, men had geld nodig om op de beurs te verspelen, ziet U. Heeft iedereen al toegang tot het internet…weer een pak werk bij. Als we op de koopkrachtsstijging voor sommigen moeten wachten, kan dat nog wel enkele decennia duren, we zijn dat gewoon van heelder continenten uit te hongeren. We moeten onze kinderen een betere toekomst geven, zodat men tegen hen niet zal zeggen dat hun oude dag niet meer te betalen is. We moeten hen geen stresserende jobs opdringen, een leven lang lopende band en om ter snelst en goedkoopst, nee daar moeten we van af. Van imbiciele vormen van ontspanning ook, van onderwijs alleen in dienst van het bedrijfsleven. We moeten ze leren wat het echt betekenen kan, mens te zijn en mee te werken aan een prachtige wereld waarin je niet hoeft te vluchten in tal van soorten van drugs.  We moeten hen iets leren doen met de rust en de hen eigene creativitieit die ze in zich een leven lang kunnen ontdekken. Zodanig dat ook hun persoonlijke relaties daar zullen mee zijn gebaat. We moeten hen de kansen geven die ons ontnomen zijn, laat ons maar beginnen met de oorlog en armoede en culturele onwetenheid voorgoed uit deze wereld te verbannen. We moeten echt resoluut NU gaan beginnen bezig zijn met de wereld in andere richtingen te doen evolueren. Kan het niet met het huidige bestel, dan moeten we het maar proberen via de hieronder geciteerde maatregelen…of desnoods op basis van vrijwillig werken een dag.  Welke maatregelen, welke eisen naar de toekomst en naar een uiteindelijk internationaal referendum hierover toe. Ik kan het misschien naar de organisatoren van de eerste massale Wereldmars tegen Vrede en Geweldloosheid sturen (zie filmpje vorig artikel)… een wereldwijde aktie van de arbeidende wereld is ook wel dringend nodig zijn om eens goed aan de boom van het establishment van de geldverkwisters te schudden. Ook daaraan kan gewerkt worden.    http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  overheden moeten durven ingrijpen en internationale afspraken maken rond echte vooruitgang : werkverschaffing, prijsbeheersing, omschakeling militaire industrie-per produkt één produktiegroep maken om sociaal desastreuze herstructureringen te stoppen-geen cado's aan sectoren, maar eigendomsverwerving door de gemeenschap-verbod van speculatie op voedsel,energie,.../stop casinobeursgebeuren-wereldwijd zelfde sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen/rechtvaardige taxen-zelfde werk, zelfde loon, wereldwijd/toplonen naar beneden/huurprijzen halveren enz...-afbouw en ombouw militaire industrie, mettertijd andere taken voor 'defensie' octo3juli2009 vrijdag

  seocoooooooooooReligie, niks met 'God' of de 'duivel' te maken Religie is niet 'godsdienst'. Godsdienst is een poging om via het denkbeeld van een 'superwezen' een aantal waarden vanuit verschillende, gedeeltelijk gelijklopende invalshoeken te benaderen. Dat leverde bijwijlen al eens heel aardige, bijwijlen vage, soms imperialistische teksten op. Religie komt echter van het woord 'verbinden' (relier). Wie de filosofie achter het wetenschappelijke geleidelijk begint te snappen en uit een aantal ervaringen zijn of haar bevindingen met het psychologische en sociale weet te verbinden, kan zich inderdaad een 'religieus' mens noemen, of men zich al of niet door het woordje 'atheïst' laat verwarren of niet.De echte reden van 'ontstaan' is het ontsnappen aan 'zinloosheid'. Neem nu de big-bang, in feite is die een gevolg van het feit dat kleiner of gelijk aan 'nul' niet wil, niet kan bestaan. Onder teveel druk spat een oude toestand uiteen en de deelelementen beginnen aan iets op het vorige gebaseerde 'nieuw'. Straling is ouder dan het atoom, de molecule en de cel en als wij het begeven blijven er naast de mineralen, de vloeistoffen,enzomeer ook nog wel straling bestaan. Wat er mee gebeurdt, hoe straling zich voelt, of straling nog meerdere talen spreekt...de antwoorden daarop laat ik Uw leven lang over aan Uw verbeelding.  U gelooft er niet in ? Straling, er zijn meerdere soorten. Straling, dat zijn niet alleen de radiogolven waarmee uw stem zich per gsm verplaatst. Misschien is het zelfs de kracht in en buiten Uw eigen, om door te gaan met hetgeen U in Uw leven als zinnig ervaart.  Vroeger aanriep men de voorvaderen, voordat men aan het fenomeen 'god' toe was. We zullen nooit juist 'weten' hoe die dingen in mekaar zitten, maar vanuit je eigen vragen om kracht om positieve dingen aan te kunnen heeft vaak een gunstige energetische werking omdat het mensen in beweging zetten kan. Geloven in het sterkere in jezelf en anderen, voorkomt veel nefaste evoluties die dan toch altijd weer het stadium van een onvermijdelijke (?) omweg doormoeten om bij een hoger begrip van bepaalde situaties te geraken.  Net zoals een aantal politieke visies ons een aantal alternatieven voorschotelen, zo verklaren de richtingen van wat men doorgaans 'new age' is gaan noemen, het leven op basis van een aantal vooronderstellingen die qua rationaliteit nauw bij de soms heel onwaarschijnlijke van de godsdiensten aanleunen.  Waar het uiteindelijk in de politiek om zou moeten gaan, is dat iedereen op een ecologische manier recht krijgt op zijn basisbehoeften zodat 'persoonlijke ontplooing' en cultuur veel meer kansen krijgt dan dit nu het geval is.  Wat het spirituele betreft is het de bedoeling dat men erachter komt met welke problemen de 'voorouders' op persoonlijk vlak worstelden, welk een wezen je als anti-these van het vorige, zelf vanuit die invalshoek vertegenwoordigt en in welke mate diegenen na jouw de synthese van al deze gevoelens en beslisingen zijn. Is niet iedereen een soort tegenspeler van mekaar ? Tegenspelers moet men leren waarderen voor hetgeen zij vertegenwoordigen, zich eraan ergeren is maar een fase waardoor je heen moet...al duikt die fase natuurlijk regelmatig terug op en is ze vaak op de achtergrond aanwezig, het leven wil ons vanuit deze interakties iets leren. Het 'leven', de tegenpool van het 'zinloze'.Sommigen denken eraan te kunnen ontsnappen en stappen eruit,uit dat leven; hetgeen in bijna alle gevallen die men bestudeerde of zelf meemaakte nu niet bepaald verantwoordelijk te noemen viel. Afgezien van het materiële, laat je dan een aantal onafgewerkte dingen met  mensen achter...en daar gaat het leven vooral om. Vaak laat je dan een spoor van depressiviteit achter, aangevuld door de natuur of de chemie die mensen er dan weer bovenop moet krijgen. Zonder de inbreng van andere 'mensen' echter, kan iets niet volledig 'helen'. Het komt spijtig genoeg in sommige of gelukkig maar in andere gevallen, nogal eens voor dat mensen té goed door hebben hoe hun leven en dat van anderen in mekaar zit. Je kan opdrachten aanvaarden en dan moet je er echt voor gaan...of je kan afhaken...omdat je weet tot waar je draagkracht en daadkracht reikt. Belandt je na het afhaken herhaaldelijk weer in dezelfde soort situaties...waar je uiteindelijk niet de minste vorm van voldoening van hebt; kan je al wel eens de neiging hebben om het leven als zich herhalende vorm van kwelling te gaan zien. Je kan daar alleen aan ontsnappen, door je eigen weg te vinden en aanvaarden en te volgen en vooral door voor alles je tijd te nemen. Onrust is een slechte raadgever bovendien. In het licht van het wetenschappelijke wiel der eeuwigheid, hebben we tijd zat...maar ...rust, waar vindt je die...in de drukte van Rock Werchter of op het plaatsje van het plaatje hieronder : (alles is relatief, zo wist Einstein al). Het hoeft niet altijd 'groots opgezet' en met veel decibels te zijn deze zomer. U heeft ook vaker meer aan één diep gedicht dan aan een 25ste stationroman. Dank U voor Uw tijd en nodig al eens iemand uit om in kleinere kring naar muziek te luisteren bijvoorbeeld, vaak beter dan zware filosofische beschouwingen.  Alles is relatief. Maar toch.(ps.meer van dit onder categorie 'filosofie') 4/07/2009 zaterdag Turkije, merkwaardige ingrepen, waarom ?In Turkije verliest een bij de Koerden uit Oostelijk Turkije aanleunende partij (DTP) acht van haar 21 parlementsleden, niet bij verkiezingen, maar door een verbod.          De regerende partij (AK), met zelf een meerderheid in het Turkse parlement, trof ook sancties tegen de partijkaders van de DTP- partij en tegen hun burgemeesters. Verrassende wending na de openingen die recentelijk naar de Koerden toe werden gemaakt.  Het verslag in de link waar ik naar verwijs toont de achtergronden en redenen van dit alles en leest als een echt epos dat eindigt met de hoop dat al die rare bochten in de evolutie van wat voor democratie doorgaat, uiteindelijk toch meer de richting zouden kunnen uitgaan van mensen die zich politiek WILLEN verenigen, niet op basis van een godsdienst, taal of cultuur, maar op basis van het recht op een goed inkomen...daarom nog niet van 'klassensstrijd', want partijen die dit in hun partijprogramma opnemen, zijn zo wie zo niet toegelaten in Turkije...(ook in sommige Oost-Europese landen trouwens)  14/12/09

  Aanhouders winnen eens van aandeelhouders Ongeveer twee jaar geleden op de Frankfurter Beurs, een Attac van Attac, nu we zoveel verder zijn LIJKEN Brown en Sarkozy voor een deel van hun programma gewonnen, uit noodzaak én om het groeiende protest tegen de komende sociale besparingsmaatregelen wat te paaien ? Een verslag van de mensen van LEF,het Links Ecologisch Forum Heeft de VRT dit trouwens al gebracht ?  Schrijver Walter van den Broeck heeft naar aanleiding van zijn jongste boek,(Terug naar Walden) toch al in een boekenprogramma mogen komen zeggen dat de crisis bijlange niet gedaan is en dat daar wel andere oplossingen voor nodig zijn. En dan de onvermijdelijke dooddoenersvraag : 'bent U Marxist' ? Als je daarop 'ja' antwoord ga je bij het grote publiek door als iemand die alle kleine winkels en KMO's wil verstaatsen, terwijl het vooral de grote sectoren zoals de bankwereld, de automobielsector, enz... zijn die moeten opletten dat ze hun eigen ondergang niet verder organiseren.   Zolang de nationale kok 500.000 boeken blijft verkopen, zal dat wel duren zeker, zullen ze bij de uitgeverijen EPO en de Groene Waterman wel gedacht hebben dit jaar. Goed dat er ook nog blognieuws bestaat, nietwaar L.E.F. en anderen. Een aantal interessante, in meerderheid skynetbloglinken, voor wie niet in politiek en sociale zaken is geïnteresseerd, kan je vinden op mijn gastlink van vandaag en via de links van een andere link aldaar. Niks link aan, een waar genoegen voor zowel linker-als rechterhersenhelft, zou ik zeggen; zo ontmoet 'links' dan toch 'rechts'.Gastlink http://blogkunstenaar.skynetblogs.be        Met al Uw vragen rond filosofie, politiek, religie, sociale bewegingen, psychologie...kan U terecht op http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be , blog die U zelf mee-maken kan.   filmpje vrt : een anarcho-beursgoeroe raakte wel in het parlement destijds, met twee man zelfs, Jan met de Pet en politiek actief, nog nooit...we blijven nog altijd voor de kibbelende vrienden van de hoge omes stemmen Gelukkig zijn er nog mensen die eens napluizen uit welk een soort middens bepaalde topfiguren van populisitische partijen zoals LDD afkomstig zijn. Diezelfde heren willen kleinere partijen die hen al eens bij verkiezingen per uitzondering overplakken, omdat er zoveel ruimte voor hen op verkiezingsborden (ook daar) wordt gemaakt met 7400euro beboeten ( voor 6 overplakte affiches). Shame on then...dan trekken ze al zoveel belastingsgeld om hun 'partijbedrijf' te runnen.  Maar ja, er wordt verder op hen gestemd,al dienen ze de belangen van hen die miljoenen euro's aan bonussen blijven opstrijken en schaamteloos cumuleren. Vermits er nog geen SPA-rood figuur in het parlement zit door ons dwaze kiessysteem, anders wel, is er in heel België niet één parlementslid dat tegen de enorme hoge verloningen voor CEO's is . Waarom blijven stemmen op lijsten die er verder voor zorgen dat mensen een maandloon naar verzekeringen dragen, twee maandlonen aan de energiesektor geven en zes maandlonen aan huur ? http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Dorp tussen 1950 en 1960…Het dorp Stok, bakermat van één van de grootouders. Zij, de oudste van 14 en hij de oudste van 12; beide getrouwd in hun dertig. Hij, sneeuwwit 91 geworden; zij daarna met van die oude moed 87. In de tijd van de boerenkermissen, waar de familie van de wederzijdse stamouders dan naartoe kwam voor het samenzijn, de foor, de koers en het eten; zat iedereen na het over-en-weer verwelkomen tegen 2 uur aan de lange kermistafel. De klein mannen bij de klein manne en de jeugd bij de jeugd…de getrouwden in babbelbereik.De dampende koninginnensoep, de vogelnestjes, de kroketten en champignonsaus, met als variatie alles tussen koude bloemkool en warme worteltjes en erwtjes; alles vloeide er als honing in en werd triomfantelijk met ijs of gebak afgesloten. Het feestelijk ritueel werd tussendooe of halverwege onderbroken door een sigaartje of moppen van nonkel René of door de afwassende vrouwen, nichten, tantes…enz. Ik zie ze nog allemaal rond de stenen pompbak met de putpomp buiten staan. Naast de Leuvense stoof waar je in de winter je dikke wollen sokken met of zonder voeten insteken kon.  En de SBR-tv die de laatste jaren medebewoner in het boerderijtje werd. Zo koel en donker als de oude kelder met z’n boterkroegen ook was; zo helder en zonnig was het buiten op die jaarlijkse kermisdag, waar je al die kinderen die je maar één keer per jaar zag, telkens opgegroeider tegen kwam.  De ouderen weer een beetje ouder en al eens met hun eerste lief of zo erbij. Toen mocht je nog niet teveel experimenteren precies.Het schuurtje met de oude bakoven en de hetseltakken om het brood goed te laten bakken, de draaimolen om van melk boter te maken en de twee fietsen van vóór de 2de wereldoorlog, in onbruik geraakt wegens slijtage, ook van de berijders.  Het oude kiekenkot en de ruimte die die beesten hadden om rond te crossen tussen de schapen en het vele kiekegetetter waarmee ze hun eieren met volle ziel in de eigenhandig in mekaar getimmerde legbakken kakelden…zodanig dat de koeien het hoofd altijd uit de drinkbakken trokken om eens goed door hun neusgaten te blazen.De mesthoop die we eens per jaar naar het andere grootouderlijke dorp vervoerden om er de fruitbomen mee te verblijden. Het hooi dat op tijd na het drogen binnen moest om langs  het gat boven de stallen binnengestoken te worden. De beesten die vóór de winter op stal moesten. Het mengelen van het voer voor al die dieren met zelfgemalen suikerbieten of soms afval van fruit.  Nu zijn daar allemaal fabrieken voor en de shit die de beesten tegenwoordig achterlaten, bevat zoveel chemica dat hij de meestal in de grond geïnjecteerd moet worden. Het melken van  al die herkauwers of het begeleiden van hun bevallingen, alles had zijn speciale geuren en kleuren die voor een kind als ik, waren als de verschillende soorten verf voor een schilder. Hoe de verschillende soorten personages die deze omgeving bevolkten, waren, is onbeschrijfelijk als je ze niet kent. Waarom ze met mekaar omgingen, een bijna onontwarbare puzzel, waar een kind niet stil bij stond. Moe Stok, een beetje een indiaans uiterlijk, altijd in de weer met haar broodmes tegen haar zware boezem, haar zelfgebakken, door het eigen vuur geblakerd brood snijdend; immer bekommerd dat iedereen toch wel genoeg had, altijd voor ’t plezier afgevend op haar Jef met de in de week ‘vettige klak en soms een ‘ajja’-gerold sigaretje, bijna nat en uitgedoofd in zijn mond. Hij wist wel wat hij moest zeggen om haar voor ’t lachen in de gordijnen te krijgen…tot op zijn sterbed had hij haar met een schalkse uitspraak beet. Hij, die precies oude witte Zweed, jong gebleven van hart; maar op ’t eind versleten van te kasseien te leggen, toen het kleinschalig boeren minder begon op te brengen.  Ze hadden aan dat boeren zo een voldoening…dat op ’t eind van ’t leven nog op het gemak strompelen naar de stal met minder en minder beesten.  Hoelang heeft zij niet gebakken aan al die taarten van allerlei soort; moe Stok…wat stonden die landelijke moe’s toch heerlijk garant voor die oergebonden versheid van groenten en fruit. U moge verwerven zoveel rijkdom als U wil, vergeet nooit dat het ook anders is geweest en doe ook eens iets dat je terug korter bij mekaar of bij de natuur brengt, want alles gaat zo vlug voorbij…en het zou erg zijn dat je niet van de dingen van het leven leert genieten wanneer ze zich aandienen…want dan gaan ze veertig jaar later niet meer terug kunnen opduiken zoals nu. Bij een fietstocht door het landelijke stilleven in volle actie, merk je dat er niet veel meer oude boerderijtjes zoals die van vroeger overblijven, ze zijn omgetoverd in rustiek modern.  Veel is er veranderd, ook het samenleven onderling. Minder kinderen, meer diepgang, maar ook meer oppervlakkigheid, meer regels, maar ook minder regels, het is maar hoe je het bekijkt en je oordeel hangt altijd af van in hoeverre je alle voorouderlijke plaatjes en het NU meer en meer snapt.  Octo 11/08/09ma andag, voor ma van Stok  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

   

  In afwachting van de volgende rouwEen oud vrouwtje op weg naar fysiek verdwijnen, omwille van de beperkte houdbaarheid van het menselijk gestel. We maakten, maken haar dagelijkse uitbollen de laatste jaren na de dood van haar man mee, ieder van de kinderen en kleinkinderen om beurt. Ook deel van de essentie van het leven.  In alle eenvoud verwoord, op het juiste moment tegen een kleinkind nog kunnen zeggen  bij het zondaagse bezoek ‘ik heb deze week hele goede dingen over je gehoord’…kan iemand een heel leven lang nog goeddoen. Het kan nog, ook met soms ondragelijke pijn in de voet, pijn die zwellen doet.Oh, ik zou kunnen schimpen op het onnozele deel van de onvolwassen mensheid hier en daar en haar vragen waarom ze de wijsheid en de kennis, het vermanen en gedogen niet liefheeft.  ‘Filosofie’, liefde voor de wijsheid. Ik zou kunnen schrijven over mensen die gaan stemmen voor mannen die vrouwen, die geen sex willen hebben, met honger willen bestraffen en over maniakken die onder het mom van de godsdienst, kiezers willen gaan afstraffen, beide in  Afghanistan, maar ook daarbuiten.  We zouden het kunnen hebben over het oude Palestina en ook daarbuiten, waar men de duizenden jaar oude woorden van enkele passages van enkele schrijvers in de praktijk verwerpt en kiest voor sexistische, rascistische en godsdienstige verdeeldheid. Ik zou het kunnen hebben over waarom Columbië nog troepen van een buitenlandse mogendheid stationeren wil.  Ik zou kunnen tips geven over hoe men de dag van vandaag tot rust komen kan en zijn spirituele kwaliteit van leven verbeteren kan.  Ik zou naar één van onze ministers van volksgezondheid kunnen bellen om te vragen of die antibiotica, waar ik altijd al zo wantrouwig tegenover stond, via de veestapel ook bij diegenen die ze weigeren binnenkomt. Ik zou me kunnen ergeren aan zoveel, maar als je het plaatje door hebt, leer je dat wel af. De moordenaar van veearts –hormonenbestrijder Vanoppen komt vrij…sommige bodybuilders-koeien staan nog open en bloot in de wei.  NIKS VAN DIT ALLES VANDAAG. Vandaag is opgedragen aan zij die er bijna niet meer zijn en zij waarvoor ik ooit enkele woorden op een rouwkaartje schreef.  Daarbij eens even stilstaan, is veel rottigheid kunnen relativeren.  ‘Onze-lieve-vrouw  -(heer)Hemelvaart’ ?...het gebeurt iedere seconde van de dag in duizendvoud. In eenieder zitten bij leven al veel gedichten. Bij de dood :+”Waarom, waarom alleen verdriet…laten we ons ook verheugen…want zij die haar hele leven lang ‘licht’ was voor anderen, is nu zelf weer licht geworden…licht…energie…zondermeer.  Haar grootste wens zou zijn geweest…en zal zijn…dat haar naasten nu ook in haar plaats ‘licht’ voor hun naasten zouden verspreiden”voor de ouwe P+”Een bekwaam man, een man van zijn woord, een man die deed wat van hem, van ons, verwacht wordt; ging van ons heen” voor P+”Lente. Sommige takken bloesemen hier op aarde niet meer. De boom in zijn geheel blijft bestaan; zal nimmer vergaan.  Laat ons dankbaar zijn voor zulk een moedig leven en het schone dat er uit voortvloeide” voor MD+”Het leven is vaak een ondoorgrondelijk en mooi of hard geheim. Ik ben ervan overtuigd dat jullie grootvader en vader daar heel veel van wist…dat weet ik uit de weinige momenten dat ik contact met hem had…” voor vader van VWR+”De dood is misschien ook gewoon niet te decoderen muziek zonder noten.  De dood zijn misschien kleuren en energieën in de anti-materie, die wij amper kennen, onze intuïtie misschien meer dan wij.  Is er nog een wisselwerking ? Lokken en duwen deze krachten ons weer aan en weg tot op de dag dat we genoeg gezorgd hebben en zoveel dingen meer”voorO +”Vaak dacht ik met plezier aan je terug. Nu is ’t hier voor jou achter de rug. Je genoot van het opgroeiende kind tijdens mijn jeugd.  Werken op ‘t land  deed ons allebei deugd. Tussen de bomen, op ’t veld, in ’t magazijn, waar het ook mocht zijn…samen hadden we het dikwijls fijn. Je was soms zowel heel ernstig als geamuseerd. Hoe je familie je hart bezighield, is iets dat jou eert. Nooit vergeet ik de manier waarop je vertelde, en je lachende ogen die soms de drukte ontknelde. Je bent me er eentje geweest. Vier maar nu maar voor immer feest”voorC

  +”Collectieve zieleïmpressies bij wandeling op een kerkhof. Wandelend tussen de graven van diegenen waarvan je er heel velen kende, krijg je het gevoel ’wat een pak mensen heb ik al zien passeren’…ieder individu roept bepaalde dingen in je op…interconnectie… . Tijd is verleden en heden en kiem van de toekomst tegelijk. De kiem van de toekomst kan alle richtingen uit en tegelijkertijd ook weer niet, want die kiem wordt gedetermineerd door verleden en heden samen…het heden en verleden is de ware aard.  De toekomst, iedere wording van ware aard.” Voor allen+”Over iemand die in huis opgebaard staan verkoos : over dood gaan kan je veel filosoferen, maar een geliefde nog een paar dagen temidden van haar geliefden kunnen koesteren en in het hart dragen…moet zo stil en diepzinnig zijn…dat woorden niet meer nodig zijn” voor S-ma+”Al heb ik hem de laatste jaren maar een paar maal ontmoet, hij heeft me vaak ‘vergezeld’, de keren dat ik aan hem dacht en over hem sprak. Jullie zullen zeker ongetwijfeld weten wat ik bedoel. Ik leerde hem kennen tijdens het fruitplikken en z’n zachte aard  en geduld zouden voor veel andere mensen zeker een zege zijn.  EVER ARdT…in die zin leeft hij for ever”+”Geachte lezersrubriek : de weekeinddoden en gewonden in mijn omgeving beu, vraag ik langs deze weg of de tv-stations soms geen waarschuwende, tot bezinning oproepende spots kunnen uitzenden, tussen al die opgefokte reclamespots en geweldfilms door.  Laat ons hen allen met onze telefoontjes bestoken…bel naar de inlichtingen voor hun telefoonnummers”+”Worstel niet te lang met vragen die je niet kan oplossen..de ‘verwondering’ om hem blijft.  Zelfs uiterlijk rustige mensen ontkomen niet aan de onvoorspelbaarheid van die dingen waarvan wij slechts een vermoeden kunnen hebben.  Iedereen blijft eigenlijk voor een stuk ondoorgrondelijk…ook in het vervullen van onze functie naar diegenen rondom ons”“Het timbre van z’n stem, die op een wijze, zachte manier, overtuigen wou, zullen we nu voor een stuk moeten missen. Het opzoeken van eenzaamheid als het lichaam niet meer wil. De uif op z’n schouder, gewend aan mekaars roep. Hij heeft hele hoge daken beklommen en velen in de diepte van hun ziel geraakt. Hij had een wereld aan wijsheid gewonnen en door eigen ervaring Rijk Hart Richard-volmaakt. Hij werd op dezelfde dag als de dichter Herman begraven en was als zelfstandig werkman een even groot artiest van ’t woord, alhoewel nooit geschreven. Deze mens, dit wezen, heeft zoveel gaven en ’t ben ik die hem hier nu nog hoort. Onverstoord rustig, charme te over, bewust van het mooie en ogenschijnlijk tegenstrijdige mysterie van leven en doorgeven”. Voor R“Ik wens U allen bovenmenselijke krachten toe”. Het enige wat je daarvoor moet doen is ze vragen, van binnenuit naar buiten toe…en…blijf erin geloven.  Die krachten bestaan.  Ze draaien rondom ieder atoom en zijn even vergankelijk en onvergankelijk, als hun andere dragers, de electronen enzovoort, dat zijn.  Ik geloof niet in de dood op zich, alleen in het leven…dat een energievorm is die altijd of soms dan toch, wie weet, in andere dingen overgaat” voor jong broertje van de Zingende Vlinder“Hoe zit dat nu pater ? Leg me jouw geloof eens uit. Doet iedereen op basis van wat was,hier ervaringen op en leven we allen in de richting van onze dood; het moment waarop iemand, sommigen, allen… ? andere, niet-lichamelijke energie worden ? Interactie ?  Gaat die energie deel uitmaken van de verdere evolutie van de levenden of moet die overgegane energie weer 20 miljard jaar wachten op een volgende bigbang en alles weer van voor af aan of verrijkt proberen ? ?  Indien interactie : Wie, hoe, wat, waar gaat ‘helpen’ ? Kan dat alles vanuit een detail ‘hier en nu’ geraden worden, alhoewel hun ‘hier’ misschien ook alleen ons hier is, vanwege de genetische wortels.  Dus zou de zin van het leven kunnen zijn dat iedereen hier sterk moet worden en daarom de waarheid over zijn eigen leven te ontdekken heeft; teneinde van nut te kunnen zijn…hier …en hierna ??? Of is er alleen ‘hier’ ? Wachten wij onze beurt af om weer een zo goed mogelijk anderssoortig begeleider, geleider…te zijn na onze dood, we oefenen in ieder geval al tijdens ons leven. Misschien bestaat de geest van diegenen die er nog zijn op een genetische manier wel voor een deel uit diegenen die er al of niet nog zijn en zelfs nog niet zijn. We kunnen biologisch eigenlijk niet terugkeren, want in feite zijn we er al. Of niet ?  If this is wrong, only one thing can be wright ; we return to the simple, uncomplicated consciousnes of minerals, air and light or the fire in the elements.   Alle dingen dat zijn en alle dingen die gebeuren, delen een doel : de evolutie van onze ziel; door het negatieve naar het positieve…but when the soul, the embryo dies, our spirit is born ? Nee Pater, ik geloof dat hij er altijd al geweest is, die geest.” Voor de godsdienstbeoefenaars     Octaaf Coeckelberghs 17/08/2009Om iets duidelijk te maken, hoef je niet altijd een lange moeilijke uitleg,soms gaat het ook heel kort en krachtig, samengebald. Soms zijn er zelfs geen woorden nodig als de gedachten en beelden in je opwellen. Toch kon ik het weer niet laten :

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  artikels & linken voor spirituele zoekers  Hoe zit dat nu verdorie in Pafghanistan ?

  Heeft er iemand al uitgerekend in hoeveel steden en dorpen wereldwijd , burgers gebukt gaan onder het militair geweld van soldaten en stammenlegers ? Misschien zoveel als destijds tijdens de tweede wereldoorlog. Met Kafkaïaanse situaties tot gevolg. Zien dat je niet toevallig opgeblazen wordt…wiens geld en welke staten zitten daar eigenlijk achter, niet alleen de NAVO-staten of gewoonweg die middeleeuwse ideologie van groepen door wie betaalde oorlogs(war)hoofden  ? Tracht men alleen de rotzooi van de tegenreactie op de inval van de USSR om de lekenstaat Afghanistan te beschermen, op te ruimen (toen steunde men dezelfde krachten die nu tot enorme zogezegd religieuze terreurmonsters uitgegroeid zijn)…of zal er altijd imperialisme blijven bestaan (van alle zijden), ook nu het gevecht om de  maximumwinsten en afzetmarkten door de globalisatie en crisis in een stroomversnelling gekomen is ?  Feit is dat de gruwel enorm absurde vormen blijft aannemen.  Iedereen met een gedurende twee weken blauwe vinger na de verkiezingen in Afghanistan, riskeert binnenkort deze kwijt te zijn. Is dit een voorbode van nog meer barbarij en decadentie of een keerpunt ? Een uitbollend boomerang -effekt of het begin van een nog grotere escalatie  ? Hoe ver van ons bed zal dit blijven ? Welk een strategie volgde men en wat is men van plan te doen vanuit de paleizen der beslissingsmacht ? Hoe kan diplomatie en ontwikkelingshulp de dingen doen counteren ? De betrokken burgers, speelballen van zoveel betrokken machtswellustelingen worden gegijzeld, alle dagen meer, in Afghanistan en Pakistan(Pafghanistan). Ze hebben geen andere keuze dan iedere terreurorganisatie en elk stammenleger dat hen als bommenvlees wil gebruiken en hun vrouwen wil analfabeet houden, te boycotten en met alle progressieve krachten samen spannen tegen het door het imperialisme opgelegde barbarendom.  19/08/2009

  Land zonder Doel.Kranten zonder dichters. België begraaft een dorp, genaamd Doel.  Moord met voorbedachten rade, al jaren.  Men  ‘moest’ de haven uitbreiden…oude plannen, nu zonder haast. ‘Men’, de bonzen en hun knechten bleven eendrachtig tegen het volksverzet, hoop was er alleen tijdens verkiezingscampagnes. Kunstenaars allerlei kunnen, grepen naar hun wapens, een minister van cultuur opperde rijkelijk laat om Doel uit te roepen tot kunstenaarsdorp en de slopers van hun gewetensbezwaren te verlossen.  ’s Ochtends op de radio.  Een krantendichter zonder job.  Zijn vader was nog tekenaar geweest van spoorwegbruggen en zo meer. Met dezelfde nauwgezetheid bracht de zoon vroeger dagelijks een stukje detail van het weefsel van de menselijke ziel in kaart, Bernard, de krak in zijn vak. Kranten, ze boksen op tegen de centenlogica.  Sporadisch een hoekje tijd voor bezinning.  Ze vallen in de bus bij het ontwakende volk, na een reis door de nacht van drukkerij tot bedeling. Er staat niks in over de sterrenpracht van de nacht, wel alles over de zomerse roes van kermissen waar niet meer wordt gedanst en concerten die massaüitmelkerij geworden zijn.  De 40 man op een rustig plekje aan de Dender, aan de kleine Notelaar; de prachtige klassieke muziekstukken van de Roemeense pianiste en de Franse violist, tussen de allen uit ander hout gesneden dichters door…dat wordt zoeken in de krant, eerder iets voor internetland. Big moet alles zijn, big...ter wille van de bussines. 24/08/09

  Helse cirkel der medicijnen Vooral de huidige generatie tachtigers en ouder, leven nog bij gratie van tot in de twintig soorten pillen. Geen mens die zich nog afvraagt in welke mate dit alles meer te vermijden geweest zou zijn en welke pillen zelf overbodig zijn.  Dokters hebben geen tijd om deze mensen te vragen hoe ze hebben geleefd en wat ze hebben meegemaakt. De naweeën van de 1ste wereldoorlog nog meegemaakt als kind, moeten werken als de pachters uit ‘het gezin van Pamel’ of bekender voor de jongere mensen…als de kleinzonen van de kinderen uit ‘Priester Daens’. De tweede wereldoorlog op hun dak gekregen. Daarna geleidelijk een modern hels werkritme aanvaard. Mensen die wegens ouderdom niet veel meer kunnen, met de mogelijkheden die een fit lichaam biedt althans, zeggen soms als men ze vraagt ‘wat doe je nog’ : “ niks meer” .  Nochtans voeren ze een dagelijkse strijd tegen allerlei soorten kwaaltjes…wat vaak erger is dan ‘werken’.  Als je hen helpt zitten en opstaan, kraken al hun botten ervan…zo erg dat een gewone omhelzing soms een ingewikkelde zaak wordt.  Nog altijd werken mensen zich te pletter om hun levensstandaard te handhaven, ja zelfs om gewoon te overleven of hun job niet kwijt te raken.  Ze raken overspannen omdat ze niet genoeg vrije tijd hebben of deze aan overconsumptie van veel inhoudsloze dingen besteden.  Ze laten zich vangen door een ongezonde levenswijze of hebben denken deze nodig te hebben om het tempo van leven de dag van vandaag aan te kunnen.  Steeds vroeger en vroeger nemen ze slaapmiddelen en pijnstillers. Pijnstillers, daar kan ik inkomen…maar vlug naar slaapmiddelen grijpen als een simpel reset-middeltje…is dat wel gezond ? Om over jezelf en al wat je uit je slaap houdt te praten…daar kruipen uren en uren in…en dat is onbetaalbaar en in die zin zijn we niet opgevoed.  Tijd en een vriend die luistert, mensen die raad geven, een boek dat helpt…dat is natuurlijk allemaal te duur geworden in het professionele geval en te ‘gewaagd om het over te hebben’ met mensen uit je omgeving…in deze wereld waar te velen even ‘perfect’ als de aardse sterren willen zijn.  Ook indien we gezonder zouden leven, dan hadden we niet zoveel pillen nodig.  We slikken anti-cholesterolpillen, vaak zonder aan beweging en gezond eten te doen en zonder ons af te vragen of die cholesterol ook niet met onze innerlijke spanningen of voedingsgewoonten te maken heeft.  Als we meer met al die oorzaken en redenen rekening zouden houden, zou onze bloeddruk wel zakken en wij kalmer worden en tevredener zijn.  Vóór je dat allemaal  door hebt, gaat de maag protesteren…wat naargelang de graad van aantasting steeds weer zwaardere medicijnen vereist…en dat terwijl er ook natuurlijke produkten bestaan die helpen. Teveel medicijnen nemen kan dan weer gevolgen hebben voor het urologisch wegennetwerk, de stoelgang enz… .  Op de duur heb je voor elk medicament dat je neemt een ander medicament nodig dat de effecten van het vorige teniet doet…en als je dan de bijsluiter leest…er garantie voor staat dat je weer een volgend medicament zult moeten nemen omdat je wonder boven wonder toch wat misselijk bent !  Op sommige gebruiksaanwijzingen die een ‘filmlaag’ op je maag moeten zetten om je eten beter te kunnen verteren, staat doodleuk : ‘lichte verhoging van de kans op een herseninfarct of een hartinfarct’…terwijl pattatenextract een natuurlijk produkt hiervoor is…een stuk rauw patat helpt zelfs ook al soms. Het lijden van onze oudsten van dagen weze  ons een les.  Vaak zit je intuïtie over iets nemen of niet meer nemen goed.  In de tijd van de kinderjaren van de huidige twintigers, was het ‘in’ om voor een bronchitis antibiotica te nemen…je was een slechte ouder als je het je kinderen ‘ontzegde’. Weg met de natuurlijke weerbaarheid, er moest worden aan verdiend.  Nu zijn de ziekenhuisbacteries al zo slim geworden dat er geen enkele antibiotica meer tegen opgewassen zou zijn.   Mensen worden vlugger  uit het hospitaal ontslaan, om dat ze niet extra-ziek zouden worden of stellen het uit om opgenomen te worden.  In hoeverre is er trouwens controle op de hormonen en de medicamenten die zieke en gestresseerde dieren toegediend krijgen voor wij er een stuk van binnenkrijgen ?  Ziek zijn, het is allemaal verbonden met vele andere zaken en dan hadden we het nog niet eens over erfelijkheid. Dat er veel geld mee te verdienen is en we er teveel voor afdokken heeft dokter Dirk Van Duppen van één van de groepspraktijken voor betaalbare geneeskunde al bewezen en meer en meer krijgt zijn Kiwi-model navolging en worden er delen ervan ingevoerd.  Een goeie babbel en bezoekje aan een bibliotheek of aan de komende beurs van het andere boek is misschien meer aan te raden dan een bezoek aan de apotheek…die babbel is misschien af te raden binnen de context van de geldmaatschappij, want in die zin ‘levert dat niks op’.  Een sociaal gezondere maatschappij is er zeker één met meer tijd tot filosofische overdenking en bezinning.  Alle aanleidingen zijn goed. Neem maar de volgende twee woorden : lijden en over-lijden…vul je eigen beschouwingen hierover dus zelf maar met je eigen reflecties in. Santé.      25/08/2009

  Opgepast, ze komen terug uit vakantie Niet de kinderen, maar onze politiekers.  Gedaan met de rust tussen Walen en Vlamingen, Brusselaars…de communautaire stokpaardjes gaan weer bovengehaald worden.  Dra zullen de woorden ‘afbakenen van bevoegdheden’ en ‘niet benoemen van burgemeesters’ weer door de huiskamers schallen en zullen we weer grote delen van ‘hoe het met de staatshervorming’ zit, in de krant van miserie moeten overslaan…zo kotsbeu als die aanslagen zijn we al die onzin aan het worden. Al hebben we afgelopen verkiezingen dan wel in meerderheid bewezen dat we er eigenlijk weinig van begrijpen, sommigen verwachten wel een, ieder jaar, als hete herfst aangekondigde sociale tegenwind. Als die tegenwind zich dan gaat baseren op de enkele schoonheidscorrecties die de vakbondstoppen traditioneel voorstellen dan zullen de ceo’s van banken en multinationals op hun in de watten gelegde oren kunnen slapen. Met handen en voeten zijn we gebonden aan een systeem dat draaiende moet worden gehouden op basis van steeds meer prestaties op steeds kortere tijd…en liefst met zo min mogelijk mensen.  Die laatste veldslag is weer door het grootkapitaal gewonnen, want miljoenen mensen wereldwijd, verloren hun baan ‘dankzij’ de op de beurzen begonnen crisis.  Waarschijnlijk heeft men berekend dat na al die door de crisis ‘noodzakelijke’ herstructureringen nu weer meer winsten te rapen zijn. Waarschijnlijk komen investeerders weer vlugger aan geld, want de banken zien hun winsten weer groeien.  Met het geld dat ze nu onder staatswaarborg zelf beleggen, rapen ze enkele procenten, terwijl de spaarders een precentje toegeworpen krijgen. Tien jaar ging de crisis duren, schreef men onlangs nog.Ook op mondiaal gebied maakt men prognoses. Binnen een paar decennia zouden we met 9 en niet meer met 6 miljard zielen zijn.  Heeft men berekend dat er enkele condoomfabrieken gaan sluiten of zo ? Nee, men baseert zich op de te verwachten koopkracht van het onderontwikkelde deel van de wereld en op hetgeen ons geweldige  vrije markt systeem voor die mensen zonder koopkracht in de voorbije decennia verwezenlijkt heeft…en men verwacht meer van hetzelfde voor die mensen die hun kinderen als een soort pensioen zien en geen budget voor voorbehoedsmiddelen hebben.  Daar houdt men zich mee bezig in plaats van deftige plannen te maken en de vleugels van de grote protagonisten van de graaicultuur te kortwieken of van al die supergrote bedrijven internationaal overheidsbezit te maken.Ooit sprak ik met een paar mijnwerkers die in de ‘golden sixties’-jaren verplicht waren van tijdens hun pensioen wat bij te klussen, ‘ge zou van minder socialist, maar dan echt socialist worden als ge ziet hoe de wereld in mekaar zit’, hoorde ik hen al eens zeggen. Als ik daaraan terugdenk en ik alle werelduitdagingen en mogelijke gevarensituaties voor de mensheid eens op een rijtje zet…daar is inderdaad in te komen.  Massale verspilling en tegelijk massale onderbenutting van de voorhanden zijnde mogelijkheden.  Enorme tegenstellingen in rijkdom. Schaarste en onderbenutting van het productieapparaat. Werkloosheid en stresstoestanden op het werk.  Een groot deel van de productie die ten dienste van het oorlogsvoeren staat…enz… . Al is Bertold Brecht een gehuldigd kunstenaar, over de implicaties van wat de man vertelde, ligt een deel van de culturele wereld al lang niet meer wakker. En ons journaal ?  Vandaag had men het geluk dat Ted Kennedy doodging om daarover lang uit te weiden en dan tante Trees van Justitie nog en een paar bandietenstreken of een gangster dat niet meer buiten mag gaan pissen waar hij wil…en de zaak was weer ver bekeken.

  Armere landen willen nieuw economisch model op VN-top Gesteld dat de proleten in het armste deel van de wereld zich, ondanks het manifest duidelijke failliet van het neoliberalisme aldaar (voor de betrokkenen, niet voor de multinationals)…gesteld dat ze zich toch zouden kunnen opwerken tot de relatieve welvaart van een deel hunner soortgenoten uit de hoog geïndustrialiseerde gebieden op aarde…zouden zij dan hun strategisch sterkere positie dan benutten om het systeem dat hun grondstoffen roofde en voor zoveel ellende zorgde…te bekampen…of zouden ze zich ook beperken tot de intelligentie nodig om zich alle modern comfort aan te schaffen ?  Zouden zij ook voor een deel vluchten in drugs en saai amusement en met mekaar een niets ontziende concurrentie in het productieproces aangaan en via het oude partijpolitieke spel zoveel mogelijk macht en invloed voor hun eigen kennissenkring proberen te verwerven ? De meeste van hun elites hebben het ‘ons kent ons’-systeem uit het Noorden al vroeger dan na de dekolonisaties overgenomen en bij het opmaken van begrotingen blijft er nog wat over voor het gewone volk ook. Niet dat we hier bij ons de halve , in de regeringen opgenomen top van het patronaat en Unizo verdenken van potentaten à la Mobutu te zijn…maar ze krijgen er hun plannen om meer en meer van de koek voor zich op te eisen toch gewoonlijk vlotjes door, na wat in goede banen geleide overlegpolitiek die zich weinig om de ‘onderlagen’ van de samenleving bekommert en steeds meer neerkomt op fiscale geschenken voor hen en langer en harder en goedkoper werken voor ons.In hoeverre wegen de penibele levensomstandigheden van de armsten op deze planeet door op hun huidige quasi politieke inactiviteit als klasse ? Niet dat er niks aan ’t gebeuren is op het sociaal-politieke vlak (zie tweede link hieronder), maar gewoonlijk moeten wij Westerlingen buiten onze grote media om, op ’t internet nog zelf gaan uitzoeken wat.   Terug naar onze hypothese nu :  indien het Zuiden een stijgende levensstandaard zou kunnen verwerven (een toegenomen arbeidsdruk en zeer lage lonen hebben ze al) , zullen de meest bewuste vertegenwoordigers der proleten aldaar evenzeer sociaal en politiek omkoopbaar zijn als een pak ‘vertegenwoordigers’  in het qua Bruto Nationaal Product rijkere Westen ? Gaan ze zich in het door het ‘verdeel en heers’-geleide proces der verrijking van elites ook gedragen als wij veelal ? De door factoren als  ondermeer automatisatie en superuitbuiting veroorzaakte vervreemding met het werk dat je doet, en het weinig in media en onderwijs aangemoedigde kritische denken hebben van een pak mensen onder ons steriele sociale individualisten gemaakt.  De ontmenselijking van het produktieproces rukt maar op ten dienste van het maximale winstbejag. Het economische aspect van het samenleven verdringt alle andere aspecten.  Het merendeel van de werkers trapt in de val van de jacht op zoveel mogelijk goederen…zonder plaatselijke solidariteit aan de dag te leggen; want diegenen die zijn nek uitsteekt… .  De vertegenwoordigers van die landen die niet in de G.20 vertegenwoordigt zijn, worden het onder druk van hun bevolking en ook in het belang van persoonlijke agenda’s goed zat en belegden een VN-top van niet wereldtonoren, waarbij de bestaande machtsverhoudingen in vraag gesteld worden.  De reactie van de dominerende landen : voorlopig een beetje minder van hetzelfde om de, het merendeel van de bevolking van de  193 VN landen herbergende feitelijke meerderheid, een beetje te sussen…ook zoals in België ten dienste van een klein onderdeel van een percent van de bevolking die allemaal de grootste bank ter wereld en het grootste en snelste bedrijf ter wereld willen worden…alsof wij daar van wakker liggen. Het is wel die groep die ons via hun Staat gaat proberen langer dan 65 te laten werken bijvoorbeeld.  Hoe gek moet dat hier nog worden ? Hoe lang houdt men de situaties ginder nog uit ?  Ook internationale solidariteit is geen luxe, zo zal meer en meer blijken.Meer over de VN-top die wil breken met de neo-liberale mantra’s : Wedden dat U niet weet waar uw collega’s in de rest van de wereld mee bezig zijn op sociaal vlak : 28/08/2009

   Waarom koeien ‘beuh’ zeggen De band tussen mens en dier en land, kan heel heilzaam zijn voor gelukservaringen in je werk en leven. Door het tot, onmogelijke eindeloze groei, gedwongen proces van produceren worden dieren op de grote boerderijen de dag vandaag, beschouwd als zielloze wezens, dingen die moeten opbrengen. Qua prijzen fabelachtige superstieren en superkoeien, worden geselecteerd om zoveel mogelijk  vlees en melk te kunnen opbrengen. De kalveren die geboren worden zijn vaak zo groot dat een koe maar een drietal keer via keizersneden kan bevallen…en dan hop koe, weg naar ’t slachthuis.Er zijn waarschijnlijk veel meer jongeren die met de boerenstiel ZOUDEN WILLEN bezig zijn dan er dat daadwerkelijk doen. De schaalvergroting van de boerderijen bracht met zich mee dat een middelgrote boerderij overnemen algauw in de tientallen miljoenen loopt…ook daar profiteren de banken van. In de jaren vijftig telde een dorp nog tientallen kleine boeren, nu kan je de vee-en akkerhouders vaak op één hand tellen.  Als de beesten nu ergens een speciale ziekte krijgen, wacht hen massaal de brandstapel, terwijl men vroeger bij mond-en klauwzeer met wat stro en slijm van de zieke koe de overige twee tot tien koeien ook besmette, zodat de ziekte zo vlug mogelijk de stal zou uit zijn.  In hoeverre worden de beesten eigenlijk niet ziek van de medicijnen en hormonen die ze allemaal binnenkrijgen alleen om sneller te groeien, kalmer te blijven en niet ziek te worden ? En dan maar aan ‘kom op tegen kanker’ doen.  Misdaden tegen de dierheid van het mensdom. Gelukkig is de tijd van de atoombomtesten voorbij, maar de leiders van heel het circus, genaamd ‘maximumwinst is het hoogste doel’, vinden altijd nieuwe ongezonde toestanden uit, al hebben ze in Zweden al wel eens geprobeerd van een Volvo in teamwerk te maken en niet aan de lopende band.

  Er zal rendement worden uitgeperst uit iedereen, uit ons en uit de kippen ook.  De kippenfabrieken zullen geen vier stenen onderaan een muur wegkappen zodat de beesten af en toe eens op het gras rond de produktieloodsen kunnen wandelen. Wat doen we er weer aan ? Je zou kunnen zeggen, we doen er als consument iets aan en kopen alleen producten van biologisch gezond gehouden beesten, in de hoop dat de sector zich hier verplicht zal gaan aan aanpassen.  Zo een beetje zoals de Triodosspaarbank die de grote bankwereld uitdaagt. Maar waar hebben we eigenlijk politiekers voor dan ? Bestaat er zoiets als een landbouwcommissie van gespecialiseerde parlementairen die zich daar mee bezig houden en in onderlinge partijrivaliteit  wetsvoorstellen voorbereiden ?  Zijn die specialisten niet ook niet gewoon de slippendragers van de banken en de voedingsindustrie, met naar hun pijpen dansende vertegenwoordigers van de zakenbank-Boerenbond als hun schaamlapje ?       Toch maar gezond eten kopen is waarschijnlijk de kortste weg naar verandering, gezien de matige interesse van de publieke opinie ? Toch maar aan politiek doen ? Gastadvertentie :  de nieuwe film van Michael Moore tegen 2010 te zien :  ‘Capitalism, a love afair’  :   v

  De eigen-centjes-eerst-mentaliteit

  Geschreven vanuit Belgenland anno 2009, laatste dag van augustus. Land waar men oproept van de federale verkiezingen af te schaffen, zeg maar de solidariteit.  Mooi voorbeeld voor de wereld. Landsgedeelte dat uitroept van ‘Brussel’ niet los te laten terwijl de overgrote meerderheid er Frans spreekt. Even gekke situatie als destijds de Voerenaars die voor 90 percent hun briefwisseling met het Belgacom van vroeger in het Frans wilden krijgen en toch mocht het niet naar Luik. Beschouw Europa gewoon als één land, dan zijn we al een stap verder op weg naar de eenmaking van de wereld.  Datzelfde land gooit zijn eigen zogezegd Doel-loos dorp de vergetelheid in, waarbij de krachten ter rechterzijde met hele geleerde zielloze verantwoordingen komen afdraven. Wat is er mis met dit land ? Een redacteur van een Mondiaal blad, waar men echt fier kan op zijn, en niet zozeer op die leeuw die men in Afrika gaan pikken is, oppert enkele open-venster-op-de-wereld opmerkingen, die tegen de conservatieve krachten in Vlaanderen ingaan en boempatat, hij wordt bestookt met lezersreacties (als dat al zo is) van bijna of hevige supporters van het separatisme.  Bijna elk Europees land heeft een linkerzijde die niet zo blauw is als de officiële al eens meeregerende linkerzijde…behalve in la Belgique, zelfs niet in de Walen.  In Duitsland haalt ‘Die Linke’ gisteren meer en meer scores hoger dan de sociaaldemocratische SPD.  Niet verwonderlijk als je weet dat deze laatste i.s.m. de partij van Merkel de Duitsers tot 67 jaar wil laten werken.  In België beloont men de nationalisten ter rechterzijde hiervoor…net die heren die allen langer willen laten werken omwille van al die drogredenen die we allen al zouden moeten kennen, als we tenminste de inspanning hebben gedaan om achter de schermen te kijken. Hebben wij hier een zodanig collectief trauma opgelopen van al die bezettingen sinds de Romeinen en Ambiorix en zijn Euburonen, of zijn wij ten dele gewoon individueel zo dom als mens soms in het buitenland zegt ? Niet zozeer ‘eigen volk eerst’, maar ‘eigen centjes eerst’ ?  De eigen-centjes-eerst mentaliteit en het gebrek aan breeddenkendheid, is het begin van het nooit genoeg hebben en nimmer content zijn…zo een filosofie en het ons-kent-ons principe, vormt de basis van de trouwe politieke aanhang aan partijen die ten dienste staan van wat de banken en multinationals in de wereld uitrichten.  Veel  over dit alles in het Mondiale tijdschrift, niet zo op in de grote media.  Dat de koning een paleistuinfeest geeft met veel heisa, de man die regelmatig tot soberheid oproept en een maand later zijn tweede plezierboot koopt, dat moet uitgesmeerd worden.  Dat en nog veel meer, slikken we me te velen en dan stemmen we uit frustratie, omdat we het niet slikken op rechtse partijen die het koningshuis willen afschaffen.  Slim gezien als je meer van dezelfde ellende wil. Bravo.   Dag in, dag uit lezen we over de moeder van de verkrachter van een studente, die men 24 uur al met de fotograaf gaat opzoeken, over geschipper en gezever om twee keer niks. Gehersenspoeld door van alles en nog wat, dat zijn we. Gelukkig de mens die de positieve dingen en de zin van dit alles te midden van de onzin, nog ontwaren kan.  Mens erger je niet en wees eens wat minder ijdel en verbreedt je gezichtsveld.                 31/08/2009

  Vrt onder de sloef van rechtsliberale partijen ? Wie is de man op deze foto ? U kan de mailknop gebruiken om te antwoorden. Nee het is niet iemand van die groep die een nvaBourgeois niet Vlaams genoeg vindt klinken. U kan formidabele prijzen winnen : - een kanorondvaart/-uren leesplezier/-een boswandeling /een socialer treintariefticket enzo verder. Antwoord : Arno in zijne jongen tijd Dagen op voorhand wordt er gemeld dat er in Duitsland verkiezingen zijn die voor een grote verschuiving gaan zorgen, met Merkel als gedoodverfde winnaar. Ochtendjournaal op de radio. Nergens wordt vermeld dat de groenen en Die Linke in Duitsland meer dan een kwart van de stemmen binnenhaalden. Ook 's avonds op het TV nieuws kwamen alleen de CDU en de Liberalen en het verlies van de SP aan bod. In veel andere landen denk je dan dat er een staatsgreep heeft plaatsgevonden, zo niet in het Vlaanderen met zijn overdosis aan liberale en nationalistische partijen. Dat de media de vedetten en de thema's bepaalt, wisten we al langer. Partijen die in hun programma ietwat ingaan tegen de winsthonger van multinationals worden steevast 'extrreem-links' genoemd en komen niet of zeer weinig aan bod. Gaat men als groen binnenkort in eigen land 13% van de stemmen haalt ook bewust zwijgen indien ze de fortuinen der beurstenoren ernstiger taxeren gaat ? Is het voor de 'Bourgeois' onder de politiekers onvlaams van het grootpatronaat te bekritiseren ? De Vlaamse boeren zijn er in elk geval rijp voor,want ze weten ondertussen wel wie de melkprijs bepaalt. Dit voorval van het verzwijgen van belangrijke electorale verschuivingen, is tekend, niet alleen voor Italië waar Berlusconi bepaalt wat journalisten zeggen en schrijven of ze gaan de laan uit. De tegenstanders van Big Brother in dit land,zijn benieuwd of we na de Franse verkiezingen mogen weten hoeveel  % de Ecolo's, en de ééngemaakte partij links van de PS in Frankrijk (Parti anti-capitaliste) gaan scoren. Hun laatste score van beiden rond de 10%, vond ik ook op het internet en in sommige kranten. We weigeren te geloven dat we een land van zeurende, rechtse nationalistische laarzen likkende, kritiekloze bangerikken zijn. Men weze gewaarschuwd. De partijen die dank zij Terzake en De slimste mens dik uit de verf kwamen zijn tevreden dat men de middelen voor de Belbus eventueel zou terugschroeven(LDD en dat van in de oppositie) en van die afrit Vlaanderen om Opel te redden, horen we ook niet veel meer.  Decennia lang hebben we tot vervelens toe gehoord dat de BRT, de BRTN...een 'rood' bastion zou zijn...meestall worden zijn ex-bazen keiharde managers in de privé achteraf. Wat zou dat worden met VBlok controleurs met vetorecht op de journalistieke berichtgeving ? In Italië is men eigenlijk al zo ver en scheppen de miljardairs alle dagen dik hun soep uit. Frère Jacques, frère Jaak, slaapt gij nog...?  J'accuse le VRT de manipulation des espérits.  30/09/09

   

  Er moeten eigenlijk maar 15 partijen (projecten) zijn in een technocratisch beheerde maatschappij

  De wereld één natie, met lidstaten die zich op het verdrag van de rechten van de mens baseren, met dien verstande dat ze het samenlevingsbeheer op een gemeenschappelijke manier gaan organiseren. Building Educating Distributing Energy Transport Telecommunication Working Ecologically Relations Finance Production Eating Security Society Health

  Samenlevingsbeheer                   Society-management

  Coördinatie overige projecten, notariaat

  Eten                                                Eat

  Bouw                                              Building

  Educatie                                         Education

  Telecommunicatie                        Telecommunication

  Werk                                                Work

  Produktie   g&diensten                Production     goods&services

  Distributie                                       Distribution

  Energie                                            Energy

  Ecologie                                           Ecology

  Transport                                        Transport

  Heelkunde (gezondheid)             Health

  Relaties                                           Relations

  Security                                           Security

  Financiën                                         Finances

  Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

  Gids voor conservatieve beleidsmakers :

  Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

  Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

  Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

  Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

  Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

  Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

  Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

  Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

  Hef taxen op een heel elitaire manier.

  Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

  Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

  Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

  Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

  Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

  Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

  Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

  Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

  Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

  Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

  Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken

  Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

  Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

  Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

  Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

  Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

  Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

  Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

  Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

  Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

  Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

  Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

  Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

  Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

  Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

  Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

  Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

  Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

  Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

  Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

  Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

  Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

  Reizen in het land van Haiku Herman

  Als je drie weken in een ouwe camper bij een groot deel van de zuiderburen rondtrekt, ontwen je aan de pers in al zijn verschijningen. Na enkele dagen toen de wereldomroep Vlaanderen op de pillenradio werd gevonden, hoorden we krakkemikkig verkondigen dat de premier der Belgen tot president was gekozen.  Er werd niet bijgezegd dat daar eerst nog een chique diner van invloedrijke zakenmensen uit de EU en VS aan te pas kwam en dat zijn zus voor een miljonairstaks pleit en ook de implicaties dat die man op zijn hals haalt, de liberalisering van de postdiensten en zo meer, het veilig stellen van de miljardenwinsten die nog steeds worden gemaakt enz...allemaal dingen die de Bilderberggroep (die van het diner)graag doorvoeren wil...dat zijn zorgen voor later...ze zullen dat allemaal beetje bij beetje wel doorvoeren zeker ?We wachten af, terwijl, naar wat we nu vernemen, de werkloosheid blijft groeien en de banken zich flink zouden herpakken. Midden al de drukte om de nieuwe regering en profileringsdrang van menigeen die meer bezorgd is om posten dan om inhoud, lijkt het wel of het niet meer fout kan gaan met de wereld, zeker nu we de griepcrisis aan het overwinnen lijken te zijn en de Verenigde Naties veel van de klimaattop lijken te verwachten. Des te beter. Maar er zijn te veel 'maaren', men dunkt. We gaan natuurlijk niet wakker liggen van de oorlog in Afghanistan waar meer volk naar toe trekt en die binnen 18 maanden zou kunnen worden gewonnen en de besluitmakers ter zake, zullen ook de raad van mensen als Michael Moore op zijn homepage wel verder naast zich neerleggen. Ook hetgeen in Congo aan de hand is, wie maalt er om, we vliegen van de ene minister van buitenlandse zaken naar de andere  en de echte specialisten in die materie blijven zoals de beste stuurlui wel weer eens meer aan land. Het zou me verwonderen mochten er echte klimaatspecialisten verantwoordelijkheid krijgen in de maatregelen die men dezer dagen gaat afspreken. Ondertussen reden we voor 95% op gewone wegen, vanwege de dure autosnelwegen en het contact met natuur en mensen...nog enkele tijd en je kan alleen in Duitsland en een paar andere landen gratis de autobaan op (Verenigd Europa?). Overal was er verzet van de gewone boeren merkbaar. De Franse postmensen willen niet geprivatiseerd worden en de truckers klagen steen en been, zoals hun bazen trouwens ook. Alhoewel...er bestaat ook geen verenigd Europa op vlak van sociale wetgeving. Een Frans bedrijf kan bijvoorbeeld zijn werknemers in Polen laten registreren...goed voor een uitbuitingssurplus.  Windmolens genoeg in Frankrijk, maar de zonneënergie, nog niet veel van te merken. Zowel in de steden en dorpen van Frankrijk, Spanje als Portugal, is er qua degelijke huisvestiging voor iedereen ook nog een eind te gaan. Hier en daar is er in de kleinere steden en dorpen al internetaansluiting in bibliotheken of in een café, maar niet evenredig aan al die beleidsbeloften over technologische vernieuwing en zo...trouwens veel volk is er in de horeca niet te bespeuren, wegens het einde van de crisis waarschijnlijk. Het meest frapante dat je op mediagebied tegenkomt, zijn die tv's zenders met een helehoop flashy beelden en reclame waar mensen zich onnozel op staren tussen het 'wereldnieuws' over Roman Polansky en de moorden en verkeersongelukken en bomaanslagen door. Zinnige feiten over concrete levensomstandigheden, duiding, achtergronden, zelfs op de radio is het zoeken naar zin tussen een hele hoop onzin. Haiku Herman, jongen, ik lees dat je al een aantal boeken schreef en dat je daarin ook stil staat, niet alleen bij de economische indicatoren, maar terecht ook bij het gebrek aan geluk, dat ons zou bedreigen...het teveel en altijd meer willen, het nihilisme enz... . Laat dat nu net iets zijn dat vooral in kringen van de Bilderberggroep terug te vinden is...je zou er goed aan doen om af en toe eens naar je zus op de Gasthuisberg in Leuven te bellen, niet om te weten of Leterme II weer opgenomen is, maar om te weten hoe de werkende mens tegen de dingen aankijkt...Burggraaf Etienne Davingnon en allerlei andere ,in selecte zakenclubs verenigde 'captains of industry',maar in feite van reorganisatie om de superwinsten, hebben al genoeg staatssteun en zo bekomen. Tijd voor electrische Opelauto's desnoods, gemaakt door een geïnternationaliseerd openbaar bedrijf bijvoorbeeld. Durf je ? Ik volg het wel tussen al dat commerciëel geflits en het echt en fictief bloed in de media door.     En ook dit nog, die wapenhandel man, die moet je doen aanpakken, da's pas de ergste vorm van nihilisme. 7/11/09

  allemaal een beetje gek door en voor woordenWaar sommige mensen allemaal mee bezig zijn. Parlementairen debateren al jaren over rookverboden, kunnen rokers niet allemaal de verantwoordelijkheid nemen om even buiten te gaan roken of een apart zaaltje aan de cafébaas te vragen ? Laat een cafebaas toch vrij van een al of niet gedeeltelijk rookverbod in te stellen of iedereen te laten roken in zijn pub. Ook over industriële rook wordt een aardig woordje gewisseld in kHopenhagen. Da's pas een taak voor de overheid. Die co2-handel is niet echt nodig, want het is een echte bussines geworden om aan te verdienen. Zuiverder productiemethoden doen invoeren en minder vervuilende energiebronnen en transportmiddelen bevorderen, dat zijn pas maatregelen die nodig zijn. Ook in deze materie ligt een groot stuk van de oplossing bij de consument...hij moet wel de mogelijkheid hebben om zich bijvoorbeeld een elektrisch aangedreven auto aan een sociale prijs te kunnen aanschaffen. Geld genoeg om dat allemaal te financieren, getuige de netto winstcijfers van 2008 van een aantal in België actieve multinationals die best een pak meer volk zouden kunnen aannemen :  Inbev :1280miljard euro, BNP Paribas 3003, BASF 2894, Bayer 1709, Carrefour 1264, Caterpilar 2415, Exxon 30708, Total 10526, Johnson & Johnson (Janssen Pharma)10526,Glaxo8793,Mittal 6383, SaintGobin 1370, AsahiGlass 257. Ironie van het hele gebeuren : om als systeem te kunnen in stand blijven hebben de markten van het grootkapitaal steeds meer productie nodig, wat niet direct milieubevorderend is. Welke produkten en diensten hebben consumenten eigenlijk echt nodig, welke zijn vaak overbodig...heeft iedereen in een straat een elektrische haagschaar nodig bijvoorbeeld. Even wat afspreken onder mekaar zou veel mogelijk maken en brengt wat gezelligheid onder de aan sommige tvpulp verslaafde mens. Welk een tijd en energie wordt er niet gestoken in jarenlange processen tegen fraudeurs, om ze dan uiteindelijk na een procedurefout of zo zonder boete vrij te spreken (KBLux, Bekaert misschien...).De milieuäctivisten houden er best rekening mee dat heel de klimaatheisa ook kan dienen om de aandacht af te leiden van de economische crisis, de inkomensongelijkheid, de onderontwikkeling, de klassejustitie, de oorlogsstrategiën, de stress op het werk, de bewapeningswedloop en de banden van de klassieke manier van aan politiek doen, met de top van de zakenwereld, de bankwereld enz... . De leuze is niet meer die van auteur Lode Zielens 'moeder waarom leven wij', maar meer en meer 'moeder, waar zijn we mee bezig. Meer over het eerste op : http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  Meer en meer is het dagelijkse leven een niet in woorden te vatten roman vol dwaze tegenstellingen van de bovenste plank, al lopen een pak mensen er verveeld en passief in rond. octo 8/12/09 Terwijl de media via het spook van de voornamelijke economisch liberale Karel van Miert en de krokodillen uit de oude kreek mevrouw Gennez tot volmachten'socialist' verklaarden en het inderhaast bijeengeroepen spa-congres de nieuwe samenwerking met eigenlijk liberalen, bekrachtigde, twijfelt de Wever Bart op zijn trouwdag zeker niet aan de aanstelling van weer een patronaatsgetrouwe minister.Participatie van het volk in de democratie...ver te zoeken...de partijvoorzitters regelen dat terloops wel even. U wil U ministers op een dag zelf verkiezen, op basis van een programma op de noden van de ganse wereldbevolking afgestemd en goedgekeurd per wereldreferendum ? Klik dan op de eerste van de linken op de filosofisch verzet- blog.

  De 1ste Engelbewaarder Een schilderij in de nonenschool.  Een gelijk een Getuigen van Jehovah stralend wezen in een lang kleed, stopt twee supervolmaakte kindjes aan de rand van een ravijn. Allemaal hadden we er één, werd ons verteld; maar je kon hem niet zien of zijn of weten dat het een ‘haar’ was, want ze waren geslachtloos. Had ik toen al vragen met biljarteffect kunnen stellen, dan had ik voorwaar gevraagd waarom ge ze niet zag. Met ouder worden weet je het toch al een stuk beter.  Je kan ze wel zien, het zijn de anderen…en hoe meer je er zelf één bent, hoe groter de kans dat je door het leven niet altijd wordt verwend als je teveel ongepast medelijden nog niet neutraliseren kan.  Het engeltje in anderen en hun door de eeuwen heen doorgegeven kwelduiveltjes, leren je dat wel.

  11juli bijdrage : De ware betekenis van ‘volk’Groepen mensen, al eeuwen gebonden aan een bepaalde straat, streek, dorp en zo verder; die samen al tijden koude, regen en wind trotseren om voor eten en kroost te zorgen, getroost door de zon, daar waar het niet ondragelijk heet is.  Groepen mensen vaak uitgebuit door  andere groepjes mensen. Ook daar, net als op het persoonlijke vlak, groeiend naar inzichten. Volken zijn al zo vermengd dat scheiden zinloos is, de wereld zal meer één moeten worden als men zich op de gemeenschappelijke belangen baseert, uiteindelijk 1 natie.

   

  Scheiden Je belandt in andere verhalen, vaak met dezelfde inhoud, maar het blijft je eigen en dat van een vaak groeiend aantal anderen. De redenen ? Ontwikkelden zich al van voor je geboren was in weer andere verhalen van vroeger. Ouders hebben die je nooit ruzie zag maken, is zelfs geen garantie…want je riskeert met teveel vertrouwen en naïviteit en goodwill aan een relatie te beginnen, terwijl je wel verliefd wordt en toch de verhalen van de andere van vroeger en nu, niet kent of verkeerd doorkreeg.  Je hebt vaak nog niet door dat heel veel in het leven niet om nobele intenties draait.  Zij die dan weer opgroeiden met ruzie en scheidingsscenario’s, zijn dan weer soms te wantrouwig, minder genietbaar in bepaalde situaties.  Je kan er geen meetkundig juiste verklaringen en formules op plakken, op de subjectieve dingen des levens. Terugkeren naar al die roots kan heel pijnlijk zijn en daar kan je dan in blijven steken.  Laat ons gewoon maar vriendelijk met mekaar omgaan om vooruit te raken. 11/07/2009  http//achjadeliefde.skynetblogs.be

  Vestas Engeland  sluit: Meer democratie in de economie Op het eiland Wight en in Southampton staan twee fabrieken de enorme wieken van windmolens produceren. Er werken 600 mensen in deze Vestas-fabrieken, ze zullen binnenkort allen afgedankt worden. Door de fabrieken naar de US te brengen, waar de aandeelhouders meer subsidies krijgen en minder tax moeten betalen kan men nog meer winsten maken. De mensen op het eiland Wight zullen op het vasteland moeten soliciteren. De regering Brown en andere door schandalen geplaagde partijen, hebben de mond vol van hernieuwbare energie en er gaan miljarden voor uitgetrokken worden, U kan raden wie de grootste voordelen daarvan zal mogen innen. Kan je eigenlijk anders verwachten van mensen die zelfs de tuinmeubelen in hun buitenhuis door de taxpayers laten betalen, terwijl ze toch al zo royaal verdienen ?  Maar daar gaat het niet om natuurlijk. Waar het om gaat is de willekeur waarmee niet alleen bankiers, maar ook sommige megabedrijven hun personeel voor de gek houden.  Waar het om gaat is dat regeringen nog niet in staat zijn om comforme wetgevingen voor bedrijven uit te werken.  Waar het om gaat is dat een deel van de mensen die dat allemaal al door hebben uit woede liever twee fascisten van de British National Party in het Europees parlement stemmen dan op andere partijen te stemmen die het sociale nog hoog in het vaandel houden.  Waar het om gaat is dat linkse mensen die al decennia in de Labourpartij militeren,al decennia tegengewerkt en gebrandmerkt worden als utopisten en zo meer.  Waar het om gaat is dat vakbondsleiders zich altijd maar weer tevreden stellen met hoge afscheidspremies, zonder zeggingschap te eisen in die hele delocalisatiepolitiek.  Wat kan je doen als je toevallig je job verliest in zo een fabriek ? Politieke eisen stellen, niet alleen economische. Contacten leggen met de werknemers in landen waar men onderbetaald is en niet meer aan de slag gaan tot dat men overal voor hetzelfde werk hetzelfde loon betaalt. Eisen dat men een uniform tax –en subsidiesysteem uitwerkt op internationaal vlak.  Je kan natuurlijk ook aan de slag blijven en de productie zelf verkopen, maar dan zal je op termijn het leger op je dak krijgen of moeten gaan concurreren met de buitenlandse werknemers. Democratie ? Als het er op aan komt is het veel meer dan ergens een bolletje te kleuren om de zoveel jaar.14/07/2009 dinsdag

   Vrijwilligerswerk. Tips. Vrijwilligerswerk...kan van alles betekenen...van de afwas doen tot en met je inzetten voor een aantal goede doelen, sociale bewegingen...gemeenschappelijke noemer is het onbezoldigde werk. Gewoonlijk steek je er nog meer in...maar de voldoening die er uit komt, dat is pas een menselijke waarde. Geld, dat is toch maar papier, inkt en metaal.  Begeleid wonen en armoede

   Reis naar de maan in 100 gedachten …543210…moest ik dit zo nodig doen ? De raket komt los van de lanceerinstallatie. Misschien vaarwel aarde, voorgoed. De laatste trap is afgegooid, de zwaarte kracht al overwonnen. Binnen drie dagen zouden we met zijn twee op de maan moeten staan. Het raam dat op de aarde uitgeeft staat gelukkig niet open. Dag blauwe planeet met de bruine aarde en de witte wolken. Zo klein ondertussen. De vaak grauwe strijd daar beneden, gewoon om te overleven, terwijl dat geen probleem meer zou mogen zijn. Om de zin van ’t bestaan te beleven en te achterhalen, om dit alles te delen, zinvol te maken, daarom leven al die mensen daar beneden.  De maan komt dichter. The Eagle cirkelt wat rond de maanblok en wij, wij dalen weer met zijn twee naar weer een andere stoffige zee der stilte in dit kraterlandschap. Ik daal de trap af, weet niet zo direct een boodschap voor de mensheid te verzinnen.  “Hee, daar beneden, met een propere lei beginnen”, lijkt me niet zo’n goed idee.  Zeker niet in de oorlogsgebieden waar wraak misschien nog teveel harten nog verziekt.  Zeker niet in politieke middens op topniveau, want de spelletjes schaak om macht en grondstoffen en controle zijn stukken plezanter dan een spelconsole. Zeker niet voor stadsbewoners in metropolen, die maar met de wagen blijven ronddolen en stilstaan en dat met die prachtige metro’s in de pijpen van de kegelbal daar beneden. Ook niet voor de baas van Porsche die, (men ging daar in knippen,) er nog met 200 miljoen frankskens tussenuit mag glippen. Niet voor de werknemers van GM en Chrysler die meer van een nationalisering hadden verwacht, dan gewoon hun baan te verliezen. 

  Nee, ik zet de stap en zeg…”hee, daar beneden, tijd om te kiezen voor de aarde als gemeenschappelijke woning”.  Mensela in ’t Latijn. Ooit nog een theatermonoloog met de titel ‘Kiezen voor Mensela’ geschreven.  Het podium in een veel te kleine zaal, beeldde alle continenten uit, gescheiden door blauwe verf. Op ieder continent een fruitbak, waarop het enige, altijd anders geklede personage de geschiedenis van de sociale strijd in bijvoorbeeld Europa, uit de doeken deed. Ook nog ergens op deze blog te vinden. Met genoeg middelen moet er nog wel een megavoorstelling met echt water en grote podiums van te maken zijn.  Maar hier, van op de maan, telt dat ‘mega’ niet meer als je de aarde zo schijnbaar ziet hangen, terwijl ze net als alles in beweging is; onze sterren en planeten, onze harten en ons trachten naar spontane, niet opgedrongen spiritualiteit.  Het is de boodschap die telt. Spijtig genoeg is ‘een boodschap brengen’ niet meer zo in…vooral entertainen telt, met genieten, als enige opdracht. Je moet eens even hier komen staan om te beseffen dat er inderdaad meer onder de zon is.  Al kan het beneden natuurlijk ook, vertrekkend van  momenten dat je tussen de razernij of de knopen door naar wat stilte verlangt.  Wie een rustig plekje weet, koester het met anderen. Dit maanlandschap is één gigantische zee van stilte, toch zou ik er niet willen wonen, ik ga hier wat rondhuppelen en stenen rapen en dan maar rap proberen terugkomen.  Dan kan ik mijn jongste tip van een lezer, een zorgzaam ecologisch aardbewoner, op mijn blog zetten : hoe zelf je electriek te maken :24/07/2009 donderdag

  De liefde, een biljarttafel met cols Aan ieder koppeltje gaat, net zoals aan de aarde, een hele voorgeschiedenis vooraf. Op het moment van samenkomst zijn de teerlingen in menselijke feiten eigenlijk al grotendeels geworpen.  Verder zetten wat voorafging. Aantrekking en versmelting van tegengestelde en bijna identieke polen, op weg langs dalen en bergop en af. Het verleden, het heden, de buitenwereld soms bepalend medebepalend voor afhaken en weer opnieuw beginnen. Net zoals de bigbang en vulkaanuitbarstingen en erosie…krijgt men dan, als de druk te groot wordt en het schijnbaar zinloze wordt benaderd…het uiteengaan van de elementen soms.  Allen op zoek naar zoveel mogelijk innerlijke rust, onvermijdelijk in interactie met de dalen en pieken van zichzelf en de omgeving.Elementen willen weer bijeenkomen echter en het verhaal begint opnieuw met dezelfde componenten en andere personages in andere of dezelfde rollen. Een panoramisch overzicht op het geheel der pogingen van velen, pogingen tot zingeving; dat zal wel de bedoeling zijn.  Protonen, Neutronen, Electronen…het eeuwige spel van verschillende soorten ladingen en het evenwicht en evenwicht zoekend, het begon al van bij de straling na de bigbang, toen het eerste atoom nog moest worden gevormd…en eindigt meer dan waarschijnlijk weer tijdelijk met de alle weer samengekomen straling vóór de eerstvolgende nieuwe bigbang.  De reis van het groeien van wijsheid, bepaalt door iedereen zijn en haar weg.  Soms tragisch, soms komisch, soms beiden…als alles één is, is volledig scheiden onmogelijk.

  Hoe groter je interessen en bereidheid van wie je bent echt te willen en kunnen bleven, hoe beter je het nu leert sturen.  Emoties zijn daar een belangrijke leermeester(es) in.  Ze leren ons dingen in fasen, die we alleen kunnen bijsturen als we het allemaal zeker begrepen hebben...en weten wat we willen...op dat moment kunnen we vanuit een evenwicht echt handelen of besluiten niet of nog niet te handelen...met het geloof en de hoop dat het dan positief uitvalt voor jezelf en anderen. Weinigen kunnen voor anderen aanvoelen wat nu voor hen een positieve richting kan zijn...toch liggen de meeste antwoorden in onze kleine en grote omgeving voor het grijpen ...als we het zoeken tenminste niet hebben opgegeven.foto : Er zijn zo van die dagen dat je eens bij mekaar moet komen als vrienden en kunstminnenden, om bijvoorbeeld naar gedichten en zo te luisteren en de natuur in al zijn eenvoud en magistraliteit tevens, te proeven; ervaringen uit te wisselen, een boekje te lezen, te schilderen(letterlijk en figuurlijk), naar muziek te luisteren, enz... mens te zijn onder mensen. De hectische moderne samenleving gunt ons weinig tijd hiervoor, de één al meer dan de ander...onder het motto verdeel en heers. Heb je door samenlevingsomstandigheden vrije tijd, doe er iets zinnigs mee. De mens in groepsverband is veel socialer dan men denkt, maar krijgt de kans daar niet altijd voor omdat de fabriek dicht moet om een paar procenten meer winst te maken bijvoorbeeld. Met dank aan de sponsor van het gastronomische en culturele evenement (via mijn link 'Aarschotse Kultuurkenner(s)' op de door de plaatselijke poëten gehuldigde en sponsor Wim's blog tikken)...en aan de talrijk opgekomen, voor de gelegenheid zeer relaxte mensen.

  Collectieve  samenleveningen in oudheidAlle Menschen wirden Brüder ! Volgens het artikel in de link, zouden er van 7000 tot 4000 jaar voor Christus in Anatolië en de Balkan voor die tijd heel progressieve samenlevingen bestaan hebben. Gedurende die periode zou er hoegenaamd geen sprake van oorlog geweest zijn in die periode. Hoe men er achter kwam dat er ook geen uitbuiting en discriminatie van vrouwen zou geweest zijn, leest U via onderstaande link.Terug naar nu in een paar seconden.  De mensen van Opel zijn met vakantie en zullen waarschijnlijk wel de knip op de beurs houden bij de onheilsberichten over hun vestiging in Antwerpen.  Men heeft ons echt gewend gemaakt aan het feit dat het normaal zou zijn dat aandeelhouders omwille van het feit dat ze een paar percent meer winst kunnen maken, fabrieken mogen sluiten. Men gewend ons aan het feit dat Porsche miljarden verlies maakt en toch superbazen aan de deur mag zetten met miljoenen aan ontslagpremie. Doodgewoon moeten wij het allemaal vinden dat miljoenen jonge mensen in Europa geen baan hebben en dat banken over kop gaan op ons kap.  Van alle huizen die er staan, hebben ze via onze leningen bovendien dikke precenten verdiend en ons verplicht verzekeringen laten betalen. De Staat, dat zijn wij, maar wij beslissen niet over dergelijke dingen, wat we ook al weer de logica zelf moeten vinden van Big Brother. Er zijn natuurlijk landen als de VS, waar het nog erger gesteld is en een president ten strijde kan trekken zonder veel inhoudelijke goedkeuring van zijn parlement…maar als er een sociale maatregel moet tegengehouden worden, vindt men er wel genoeg stemmen om de wetsvoorstellen tegen te houden.  Kleinere boeren moeten het normaal vinden dat ze al van in de jaren zeventig van de twintigste eeuw van tussenuit gebonjourd worden. Jongeren mogen gewoon blij zijn met hun nepstatuten en hun lonen die hen zoveel goedkoper maken dan oudere werknemers. Die oudere werknemers worden zoveel mogelijk geweerd en via het terugdraaien van het brugpensioenstelsel belanden ze in een goedkoper stelsel, de D.O.P.Kleine zelfstandigen moeten het gewoon vinden dat ze de laagste pensioenen hebben en zodoende wordt de verdeel-en heersstrategie toegepast tot in het absurde. Terwerkstellingsgraad in  België : 67%.  De uitgerangeerden worden dreigen de nieuwe schimpgroep te worden, want hun aantallen en statuten groeien. Naast ‘de Walen’, de ‘vreemdelingen’, de ‘doppers’…te pas en te onpas bovengehaald in gesprekken van hoog niveau, om aan te tonen dat ‘het allemaal luierikken zijn’. Verdeel en Heers, natuurlijk. Wij bepalen het spel niet, en dat zouden we ooit toch wel eens gedaan hebben, produceren en gelijkmatig verdelen. Ehwel, ehwel, er is nog hoop :

  wereldregering in plaats van nationalistisch gezever

              We zouden onderhand wel moeten weten dat het nationalisme de bedoeling heeft van mensen tegen mekaar op te zetten.  Neem nu België.  De echte redenen om meer bevoegdheden te willen voor beide landsdelen is het feit dat de klassieke politieke kaste nog meer postjes geroken heeft en dat men de werkelozen bijvoorbeeld vlugger wil kunnen van de dop gooien in Vlaanderen dan in Wallonië.  De media van rechts hebben het klimaat van deze vormen van gulzigheid op de kap van anderen kundig voorbereid om de de koek die men opdient bij meer en meer mensen binnen te krijgen.

   

  Aan onze nieuwe pastoor !Bienvenido Padre !    Nee, dit is geen mail vanuit je geliefde favellas in Argentinië van weleer, maar uit Aarschot. Uw allereerste mis, voordat je ingehuldigd werd nog, was ik de eerste die U buiten een hand gaf en U wou aanmoedigen door te zeggen dat U vele talenten had. En nu zal ik maar JE zeggen, en omdat je maar zeven jaar ouder bent dan ik, zal je het huidige tijdsklimaat wel beter aanvoelen dan de hele oude pastoors die de parochie nog verder versleten heeft. Alé, ik hoop dat je zin voor humor hebt en hier kunt mee lachen. Ik ben er nog voor een paar misdienaar geweest, een oudere misdienaar leerde me aan de wijn te zitten enzovoort. Ik onthoud vooral van U dat U schwung in de mis wil brengen. Vaak gaat U mij niet zien, daar ik nog weinig in mijn geboortedorp kom, gewoonlijk voor een mis van familie of iemand die ik gekend heb en meestal om mensen daar een plezier mee te doen.  Mijn filosofie is van af en toe, hier op een boogscheut van Scherpenheuvel-montaigue al eens een kaars te branden als ik veronderstel dat iemand dat nodig heeft. Als dat al werkt,  hier dan ook wel. Een oud nonneke die in China en Indonesië werkte, schreef me ooit dat ik me nog voor nobele taken zou inzetten, omdat ik als jong gastje in een brief naar haar missieadres veel geloof in de mensheid liet blijken. Ze schreef ook dat in haar tijd mensen zoals ik pastoor werden, maar dat zag ik helemaal helemaal niet zitten gelukkig. Ik heb boeken van alle godsdiensten en er zijn mooie teksten wel overal te vinden, evenzeer als zeer reactionaire. Wat de Bijbel betreft heb ik een voorkeur voor bijvoorbeeld Jesus van Sirach, wiens kleinzoon zijn teksten in Egypte vertaalde. De gnosis-werken zijn ook vaak poetisch verbluffend. Soms schrijf ik op mijn blog al eens iets over godsdienst zoals toen  ik bijvoorbeeld een vergadering over de authenticiteit van Dan Browns Magdalena-boek heb bijgewoond, je verneemt er altijd wel interresante dingen en leert de kwakkels ontmaskeren.  Maar in feite heb ik meer aandacht voor iedereen die NU binnen of buiten een godsdienst met geloof bezig is. Als leek of als ambtsbekleder van een kerk, doet er niet toe.  Daarom ook dat ik via mijn linken ondermeer de  homepage volg van MO (zie mijn linken) waar ontwikkelingshelpers van de verste uithoeken der aarde je op de hoogte kunnen houden van wat er zowat overal gebeurt. Dit zal je omwille van je missieverleden zeker ook interesseren.  Ik schrijf je dus omdat je in elke bus een papiertje gestoken hebt, of laten steken, met de tijding dat je er klaar voor bent eigenlijk, daar komt het op neer. Nooit gezien, een pastoor die zijn beide telefoonnummers en mailadres én adres aan iedereen opgeeft...met de boodschap 'steeds welkom'. Vandaar dus.  Het zou wel eens kunnen dat je met die invitatie in de problemen gaat komen. Misschienstaan alleen de hongerigen en daklozen binnenkort voor de deur, hoewel dat in onze kontreien minder waarschijnlijk is dan waar jij gewerkt hebt en vindt je na een tijdje dat er teveel van je karige salaris geprofiteerd wordt. Hopelijk staan er meer voor de deur die, om het in de woorden van U werkgever te zeggen...hongeren en dorsten naar het woord van 'de Heer'. Hoe ik over die terminologie denk, ga ik U niet uitleggen hier, JE kan altijd terrecht onder de categorieën filosofie en religie op mijn blog als je eens een artikel wil lezen. Ik wil U ook graag bij mij ontvangen als U daar ooit eens de tijd voor zal hebben, gezien er minder en minder collega's in de branche zijn. Als dat zo voortgaat, is de Camillevan de Jehovah's vrijdags met hun vijven 'sterker' dan Uw aantallen, die, naar ik heb vernomen, door migratie van Uw vorige parochie eensklaps in mijn vroegere woonplaats verdubbelt zouden zijn. Van 25 naar 65 of zo. Ik hoop nog altijd dat je met mijn schrijfstijl kan lachen en mij niet op de lijst 'in de ban te slagen figuren 'gaat zetten, daarvoor bent U wel te modern denkend denk ik. Genoeg geschreven voor vandaag. Meer valt er niet te vertellen op dit uur. Je kan hetgeen waarin ik en anderen geloven terugvinden op mijn blog   http://filosofischverzet.skynetblogs.be  en nu ik toch zinnige publiciteit aan 't maken ben ook via de hompage van skynet Belgacom, Nieuws en SpSport klikken en dan helemaal onderaan, de columns. Wie weet kan U ook geen gastpreek posten via mijn blog...wie weet wordt U niet een dag de eerste Belgische Paus, die de hele kerk moderniseert of zo. PS. Als je echt iets zinnigs op mijn blog moest vinden, mag je het altijd gebruiken in je eucharistieviering.   29-30/07/2009

  Verwittiging voor onze OgenOgen. Geen gen dat O noemt, maar bezielde organen waarmee we niet alleen de wereld, maar ook het uiterlijke en soms ook het innerlijke van de medemens waarnemen. Een lange reis hebben ze achter de rug. Bigbang,straling,atoom...cel...eigenlijk waren ze er al immer bij. We staan er niet meer bij stil. De evolutie ontwikkelde ze, omdat haar schepselen zich meer en meer bewust zouden worden. Eerst gebruikten we ze vooral alleen om ons te voeden en verdedigen. We leerden er ook mee schrijven en daarna lezen. Het duurde eeuwen voor we wisten dat het ei er vóor de kip al was. En toch is dat nog te moeilijk voor sommigen. Onze geest heeft onze ogen nodig om in andere dimmensies te voelen en denken...alhoewel, als je blind wordt of blind geboren wordt, is er ook al heel veel mogelijk. Net als onze oren de dag van heden vroeger verslijten van een een dosis overgeluid, zo vuurt de media overvloedig beelden op ons af, met een snelheid die ons bevattingsvermogen te boven gaat. CNN, AlJaeera, de VRTsoms  enz... waarom soms die race van beelden om iets te illustreren ? Het lijkt wel een propagandadoctrine. Men brengt oppervlakkig verslag over een bepaald probleem, via een documentaire en hups af en toe volgt er tussendoor een mitrailettevuur van beelden die je verplichten van even niet te kijken als je nog normaal nadenken wil. Net alsof je op het einde van een uiteenzetting de zin om bij de wortels van de problemen door te dringen, absoluut moet ontnomen worden.  Knock Out door moderne beeldenstorm in de zoveelste minuut. We matten de kijker even af en vervolgen met weer wat momentopnamen van hoe triestig het met die daar gesteld is, zonder veel aandacht aan het waarom te geven.  'Dagelijks Nieuws brengen over', mag niet gezien worden als een soort berg die dagelijks aangroeid en waarvan alleen het topje belangrijk is. Geschiedkundige en filosofische duiding over wat er onder die toppen zit, bllijft enorm belangrijk en wordt de dag van vandaag verwaarloosd. De opkomst van het nazisme is bijvoorbeeld in de jaren dertig nooit in de grote media gepresenteerd als een machtsgreep van het financiewezen en het grootkapitaal om in de hevige crisisjaren van destijds een herhaling van de revolutionaire situaties van het Duitsland van na de eerste wereldoorlog te voorkomen. Toegegeven, zelfs nu hoor je dit bijna nooit zeggen, behalve in meer gespecialiseerde middens.    Ook nu vandaag lezen mijn ogen bijvoorbeeld dat sommige jongeren vinden dat zondagswerk, nachtwerk en een meer dynamisch uurrooster meer jobs voor hen kunnen opleveren; biovoedsel niet gezonder zou zijn en ontwikkelingshulp nefast. Dank dank ik mijn ogen voor hun inspanning en hou hen up to date en laat ze bij dergelijke berichtgeving wat tijd uitsparen door hen naar andere dingen laten te kijken. Een volgende keer laat ik ze dan over bepaalde krantenkoppen springen of ik zap of surf verder.   Misschien hou je ze ook fit, niet alleen door ze laten dicht te vallen, maar door ze op tijd en stond eens te troosten om een deel van al hetgeen er via hen aan jezelf aangereikt wordt. De vis zonder ogen, had ook al een bewustzijn dat zich vertaalde in lichtgevoelige cellen, stammoeders-en vaders voor het oog.  Het bewustzijn wou aan land, het reptiel stond aan zijn kant. Ogen om te kijken...de kroon op het werk van de evolutie naar dierenbewustzijn toe. Ogen om te zien, te beschouwen en te stralen volgden. Afzonderlijk bestaan kon minder en minder, we werden samenleving...met een hele geschiedenis van hierarchiën, evenwaardig aan onze algemene bewustzijnsgraad. Help U ogen steeds meer aan interessante en leuke dingen om door te geven.31/07/2009

  Herdenk het leven Herdenk jouw leven, het leven; op de plaats waar je je nu bevindt. Een leven boordevol met andere mensen erin. Andere mensen die deel uitmaakten, uitmaken, van één grote estafettewedstrijd, die begon toen alle elementen van de ogenschijnlijk geestloze natuur, samenwerkten om de eerste levende cellen te kunnen laten geboren worden.  Ondertussen zijn ze nog met weinig, de jagers en diegenen die in primitieve stammen samenleven.  Op bloedige en sinistere wijze, smeedde de jacht op geld en macht, de wereld aaneen.  Aangezien het niet kon verhinderd worden, moest het al gebeuren.  Alhoewel alles is veranderd, is er veel hetzelfde gebleven. Nog altijd zijn we om te kunnen overleven, verplicht van het grote spel mee te spelen, volgens de regels die ons door onze gezamenlijke geschiedenis zijn doorgegeven. Niet iedereen op deze planeet, heeft al het recht op een menselijk aandeel in de productie en distributie van alles wat er nodig is om een beetje menselijk te leven. De middelen om van deze wereld een waar paradijs te maken, werden vorige eeuw aan wapens en door speculatie verkwanseld…en het gaat maar door. Het welvarendste deel van onze medewereldbewoners bleef relatief kalm, want zo goed had een groot deel onder hen het nog niet gehad. Het armere deel van de wereld installeerde zijn eigen door speculatiewetten gedomineerde staten op de tronen van het zuiderse deel van de aarde en toen bleek dat wat voor socialisme moest doorgaan toch niet zo een rijkdom produceren kon, liet de armere wereld zich vangen aan hoe de oliebezittende elites wilden dat de Koran moest worden geïnterpreteerd of zich vastzetten door schulden die aan banken moesten worden afbetaald. Nooit meer oorlog, bleek een wensdroom. De beschaafd maffia regeert voor een groot stuk nog altijd de wereldpolitiek. Meer en meer barbaarse terreurmethoden gebruikt door staats-en privébenden, vechtend om de controle over de economie.  De gewone zelfstandige werkmens of diegene die nog altijd van een loon of vervangend inkomen afhankelijk zijn, dansen nog steeds mee in de gesloten rijdans van het superwinstsysteem.  Dit gezegd zijnde, laten we dit hoofdstuk even afsluiten, zo niet kunnen we het niet hebben over de andere kant van het bestaan.  Laten we bij dit korte stuk over het herdenken van het leven; ook eens even stilstaan bij het doel dat ‘leven’ nog zou kunnen hebben, buiten de strijd om sociale rechtvaardigheid om. Laten we het soms ook hebben over wat we hier van mekaar op persoonlijk vlak kunnen leren.  Over die ene grote levensboom met eeuwenoude ringen en miljarden jaren oude wortels; waar wij de steeds opnieuw ontluikende en vallende en verrottende bladeren van zijn.  Waarom die kringloop, naar waar die kringloop ? Die kringloop van schijnbaar dood naar leven en terug, van mineralen en  zoveel andere elementen meer, naar biologisch leven en terug naar mineralen en straling in plaats van naar af, naar het onbestaanbare ‘niets’. Nooit zullen we alle vragen volledig kunnen benatwoorden, want we missen stukjes van de puzzel…maar die stukjes herkennen we in de feiten en mensen om ons heen…of we herkennen ze juist niet meer, om redenen die weeral eens een bepaalde tijd in onze levens nodig hebben om te worden achterhaald.  Zoals je ziet, op tijd het leven eens herdenken is best nuttig qua beleving van alles waar je niet alle dagen bij stilstaat.  Octo 1augustus2009zaterd.

  Blijven Bedenkingen Bouwen verhoogt weerbaarheid Een dikke vijftig en veertig jaren geleden, begon ik aan een ontdekkingstocht. De wereld was al wel verkend en hij bleek tegelijk simpel en complex in mekaar te zitten. Voor een dikke ronde sik (kauwgom), had je een groot stuk metaal met een gaatje in het midden nodig, ‘geld’, noemde men het. Voor een pak slaag moest je zo’n geldstuk nemen en betrapt worden nadat je het zonder vragen genomen had. Was je een zoon van zelfstandigen, dan moest je in je vrije tijd heel hard werken, terwijl andere kinderen konden shotten en ravotten. Ging er iemand dood, werd hij nog in zijn eigen huis opgebaard, want begrafenisondernemers, waren nog geen multinationals. Nu mag je, zoals in Leuven nog geen schop aarde meer zelf op de kist werpen en vindt haast niemand het nodig om nog een bloempje op de neergelaten kist te werpen, zo haast men zich naar de koffietafel…waar vreemd genoeg, hast niemand meer over de overledene spreekt. Zalig erfgenamen die geen ruzie om het achtergelatene maken, want die snappen er helemaal niks van.  Maar ja, wat er nu eenmaal ter evolutie van de menselijke karakters gebeuren moet, gebeurt nu eenmaal.  Alle vragen die door mij aan onderwijzers en pastoors werden gesteld, kregen altijd wel een antwoord, …niet altijd heel bevredigend en vaak nieuwe vragen oproepend. Waar men die antwoorden  dan wel vandaan had gehaald, was mij ook niet altijd duidelijk.  Veel touw kon ik niet knopen aan die visie van alle doden die op de dag van het laatste oordeel uit hun graven gingen komen. Ik ben dus noodzakelijkerwijze meer in mezelf gaan geloven en hopen. Wat was, zo vroeg ik me af, de zin van het bestaan, buiten al dat gewerk om centen en de ‘dood’ die ik bijvoorbeeld in essays en theaterstukken, met hulp van de wetenschap ‘dood’ verklaarde, om ?Gedreven betrad ik de paden der wetenschap en kon dus,geleidelijk, hopelijk de eerste helft van mijn leven, op meer en meer vragen een antwoord geven. Voor diegenen die mijn theoretische uitleg te moeilijk vonden, schreef ik al eens een gedicht, een theatermonoloog, enkele romans, brieven of korte verhaaltjes. Was er veel oorlog en sociale onrust, spitste ik me meer op de geschiedenis en actualiteit toe dan op psychologische studies en items, dingen  die me dan weer meer aantrokken toen ik merkte dat mensen meer met emotionele dan met sociale problemen bezig waren. Ook op dat vlak was er een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk waar uit te leren viel.  Zoveel, dat je er best niet alles van onthoudt, want het leven zet niet altijd aangename scenario’s in de steigers en niet iedereen kan niet alle ‘waaroms’ en waarvoors’ in zijn eigen leven aan.  Een mens moet altijd verder immers, en gelukkig is de mens die weet dat wanneer de liefde voor de medemens geduldig is, dat die dan op termijn zijn of haar vruchten draagt. Ook een beetje filosofisch met de mensen omgaan en hun diepere zelf leren kennen en er al relativerend kunnen mee omgaan, helpt al wel eens.  De andere praktijk, de opvoeding van kinderen, was er destijds dan ook nog dagelijks, jaar in , jaar uit weer, om me eraan te herinneren dat je daar zeker nog het meeste uit de praktijk leren kan.  Natuurlijk zijn er dingen waar een mens niet altijd aan uitkan. Als het om persoonlijke, menselijke contacten gaat, zie je onder invloed van steeds wijzigende omstandigheden , steeds weer dat mensen hoe dan ook het negatievere tussen hen achter zich willen laten, breken met het donker, op naar het licht-ere. Het zwaardere van anderen en jezelf lichter maken, de ontstane vreugde delen. Je kan  dit niet altijd met je verstand alleen. Het hart en de geest in zijn totaliteit werken ook langs andere wegen. Als je honderd bomen hebt, kan je die in rijen van tien planten, of je laat de bomen op een braakliggend, ontboste grond, zelf het werk doen om te beslissen waar ze naar het licht zullen zoeken…nooit zullen ze in rijen van tien staan…zo een manier van denken is goed voor mensen in een koekjesfabriek misschien, maar zuiver persoonlijk, kom je er niet ver mee om mensen in hokjes in te delen en op voohand te oordelen en veroordelen. ‘Voedsel voor de Geest’, het leitmotief van filosofisch verzet, is in onze maatschappij voor te veel mensen iets bijkomstig aan het worden. We riskeren alleen consumenten te worden, wezens zonder eigen mening en gedachtengoed…zelfs de weerbaarsten onder ons. Net zoals je met van die straffe lantaarns in het donker kunt schijnen, kunnen we best af en toe ons licht eens laten schijnen op al wat er in onze grote en kleine wereld op ons afkomt. Weerbaarder worden verhoogd de immuniteit tegen een aantal kwakzalverijen en is biologisch ook wel heel gezond als je tenminste de kunst onder de knie of maag krijgt, van je niet teveel aan dingen en mensen te ergeren. Doe je dat toch, dan heeft dat vaak wel een reden, waarvan je als je ze door hebt, ook zelf beter van kan worden.  Octo 3/08/2009 mondaymonday.

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be  overkoepelende blog voor 24tal blogs

  56 filosofische essays :

  http://deblogfilosofen.skynetblogs.be

   

  http://filosofischverzet.sknetblogs.be         

  hoofdblog uitleg wereldleed    400 columns

  stemblog programma & projektverkiezingen

  http://bloggen.be/conscience2008

  (moet nieuwe maken)

  http://snarenenwoorden.skynetblogs.be  gedichten

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  artikels & linken voor spirituele zoekers

  http://fotofilosofie.skynetblogs.be  woord Octaaf en beeld Thea

  http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be  artikels & linken rond gevoelens

  http://bloctaafblogartist.webs.com  main translations

  http://talespoemsessays.blogspot.be  artblog based on writings

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be  overkoepelende blog voor 24tal blogs/ blogroman ‘het voortijdig testament’ / 56 filosofische essays : zin & wereldbeeld  latest and to be continued http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  and Philosophical Resistance Facebook

   

   

  Ach mens !

  Weet je nog hoe we destijds lang vóór de kip en lang vóór het eerste ei en het eerste atoom, als alle gezamelijke energie in één basispuntje samenwoonden ?  Ons huisje was het kleinste ietsiepietie groter dan nul...en bij het benaderen van niks zou het zeker ontploffen...want iets zonder zin, iets zonder inhoud...weet je wel...kan niet bestaan.

  Weet je nog hoe onze oervorm van leven miljarden jaren geleden weer opnieuw...voor de hoeveelste keer... met componeren begon ?  We geloofden als pure straling nog stellig niet in de dood, niet in nul en niet in spoken.  We zaten gewoon vol energie, vol straling, we waren gewoon licht dat eeuwiglangzaam met hoogten en laagten, vertragingen en versnellingen weer eens opnieuw aan het eerste atoompje materie werkte. 

  We konden het gewoon weer niet laten...toen het heelal na onze vorige belevenissen weer tot één punt in mekaar was geklapt. Als gebundeld licht voelden we mekaars voorbije belevenissen en konden niet anders dan weer eens via de grootouders van de electriciteit en het magnetisme, via de zijnsstroom van ervaring en kennis, weer eens aan een nieuw avontuur te gaan bouwen.

              We hebben dus op een ongeloofelijke, niet zomaar toevallige, maar soms wel zeer bewuste manier de aarde ontworpen.  De eerste tien sekonden na de oerknal waren echt dé ejaculatie aller tijden...jullie laten ze trouwens nog regelmatig in miljarden tonen nagalmen.

  Maar zelfs toen we vijftien miljard jaren later onze lieveling, de aarde, ons superei hadden geövuleerd...was het werk nog niet af.  Er moesten celletjes en hele wezens worden gevormd...en ook natuurlijk  wij...de mens.  De eerste prachtige documentaires die we er nu over maken vallen spijtig genoeg in een tijd dat die wereld van ons weer eens aan de strijd om grondstoffen en bezit dreigt ten onder te gaan.  Sommigen onder ons proberen dat natuurlijk te verdoezlen en zeggen dat het een strijd tussen rassen, talen, godsdiensten en naties is.  Bang als ze zijn om hun plaats onder de zon te verliezen, maken ze er in hun proces van onderwerping van de rede en de menselijke verbeelding een bloederige

  bedoening van.  Ze slepen ons mee in hun achterhaalde praatjes.  Ze misbruiken soms zelfs de grootste wijzen die ooit onder de  mensen leefden.  Wordt het geen tijd dat hun onderdanen uit de gezamelijke wijsheid totnutoe een bruikbare, echt menselijke wijsheid distileren ? 

              Wat houdt ons mensheid nog zoal verdeeld ?

  We kunnen het leven toch verklaren zonder mekaar in de haren te vliegen...dan gaan we mekaar toch niet naar het leven staan in verschillende soorten uitleg over de dood ?  We vallen toch weer uiteen in materie en straling en straling...dat weten we nu toch...is een 'beginmaterie' met totaal onvernietigbare kracht...de bundeling van het al.  Bovendien leven we dan nog eens  naar de anderen of sommige anderen biologisch vertakt door omdat we nu eenmaal komponisten zijn.  Iedere generatie opnieuw proberen we via de nieuwe formules die we allemaal zijn...van onze negatieve emoties af te raken. 

  'Bestaan' is dan ook mekaar op de meest uiteenlopende manieren aanvullen.  Eigenlijk zijn we miljarden persoonlijke versies van het "er zij licht in de duisternis"...van onze begindagen.  Alhoewel we onze beurt zullen moeten afwachten om te weten hoe het ons als zuivere straling zal vergaan...of die toestand dadelijk na de dood ingaat of eerst echt begint als het heelal weer één punt wordt...en we weer eens vijftien miljard moeten wachten om nog eens als een lichaam kunnen te verschijnen...wie zal het zeggen ?  Een beetje mysterie moet blijven.Laten we toch hier op aarde toch maar ons best doen om 'echt' en niet 'zogezegd' mens te zijn...misschien wordt onze overblijvende straling dan wel rechtevenredig gelukkiger...energie die dan misschien weer door anderen kan worden gebruikt.  Misschien daarom dat we al eeuwen tot onze voorouders 'bidden'..., misschien vereist hun verdere groei naar bewustzijn ook onze medewerking...zoals dat bij leven al was.  Niet alleen het 'hier en nu' kan zalig zijn...die evolutie stopt wel nooit.

              Veel van wat er nu bestaat, kon men zich vroeger amper voorstellen.  De mensen die in de stammenverbanden van vóór de feodaliteit leefden, wisten weinig over hoe het leven als slaaf of pachter zou zijn.  Ook het omgekeerde is waar...want veel is relatief...wij beseffen maar al te weinig hoe veel slaaf we van deze op geldgewin gebasseerde maatschappij zijn.

  Ons systeem staat of valt met het al of niet 'winstgevend' zijn van onze aktiviteiten.  Hetgeen trouwens niet alleen vooruitgang, maar ook achteruitgang en instandhouding van armoede en oorlog met zich mee bracht. Hopelijk komt eens de dag waarop ook de manier waarop we onze leiders verkiezen veranderd.  Waarom geen internationale verkiezingen in twee ronden bijvoorbeeld : in de eerste ronde zouden de bewoners van deze bol een programma van mensenrechten voor de hele wereld kunnen goedkeuren : recht op een defig, ecologisch verantwoord en gestandardiseerd inkomen voor iedereen, afbouw van legers en armoede,... .  In een tweede ronde zou men dan de dirigenten voor zo'n programma op projektlijsten in plaats van op partijlijsten kunnen kiezen : projekt werk, projekt veiligheid, projekt telekom...enz...misschien zou er dan ook meer omwille de kennis dan de opbrengst van zaken geregeerd worden.

              Wat nu onze overige, diepmenselijke 'problemen' betreft.  'Doe niet aan een ander wat ge zelf niet graag hebt dat U overkomt', lijkt toch zo geen slecht uitgangspunt.  Als je tegen die stelregel handelt immers, ontwikkelt zich een moeilijk stopbare dominoreeks van akties en reakties die zelden iniets positiefs uitmonden.

  Ook de liefde in al zijn gradaties is een prachtig instrument maar toch nog een aan die grondregel onderworpen iets.  Sommigen vinden zelfs dat als ze in hun leven 'maar' één of een paar partners hebben gehad, dat er dan 'niet veel in hun leven is gebeurd'.  Moet je in elk dorp van de wereld geweest zijn om iets van deze aarde te snappen...moet je de hele taart gegeten hebben om ze te kunnen smaken ?  Als je een vriend of vriendin, echtgenoot of hoe dat je die 'wie' ook noemt kent, en je wordt er niet nerveus van en je vult mekaar aan...prijs jezelf dan gelukkig...en volg de wegen van vooral het hart maar ook de rede en vraag om kracht als je die ontbeert...de 'intuitie' die bijna uitsluitend als een soort halfverborgene in alles leeft zal je zo als een soort heilige geest begeleiden.  'Heilig', was dat niet een ander woord voor 'eenmakend'...de eenwording van straling (geest) en 'materie'...?  Blijf rechtvaardig en standvastig...zeker zolang we als mensheid al die wetten en het geld als ruilmiddel nog nodig hebben en rechtvaardigheid nog altijd niet de evidentie zelf is. 

  Het voortijdig testament Deel I  . filosofische achtergronden  SOMMIGE ESSAYS ZIJN AL OPGENOMEN  ON DE COLUMNS VAN FILOSOFISCH VERZET HIERBOVEN EN MOET JE DUS HOGER GAAN ZOEKEN

  een vraag wordt filosofisch wanneer ze ineens het juiste paswoord lijkt te zijn om een deel van een systeem naar waarheid en wijsheid kunnen te interpreteren...en al dus een nakende leegte opvuld